Connect with us

Uudised

Sotsiaalkeskuse arhitektuurivõistluse tähtaeg ligineb

Septembri alguses kutsus Hiiu vallavalitsus koos Eesti Arhitektide liiduga osalema Kärdla uue sotsiaalkeskuse arhitektuurivõistlusel.
Ideekonkursi eesmärgiks on leida Pargi tn 3 kinnistule neljast hoonest koosneva sotsiaalkeskuse hoonetekompleksi ja seda ümbritseva ala parim arhitektuur-ehituslik lahendus. Hoonete netopinnaks on planeeritud u 3000 m2. Kompleks koosneks sotsiaalelamust, sotsiaalkeskusest, pansionist ja töökojast.
Loodav Kärdla sotsiaalkeskuse osutaks sotsiaal- ja hoolekandeteenuseid puuetega inimestele, lastega peredele, eakatele ja toimetulekuraskustega tööealistele. Samuti hakatakse keskuses pakkuma võimetekohast õpet hariduslike erivajadustega lastele.
Võistlusele esitatud töid hindab vallavalitsuse ja liidu spetsialistidest moodustatud žürii. Võitja(te)ga sõlmitakse võidutöö alusel leping keskuse projekteerimiseks eel-; põhi- ja tööprojekti mahus väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse alusel.
Arhitektuurivõistluse hankedokumendid on avaldatud riigihangete registris viitenumbri all 152784.Võistlustöid saab esitada esmaspäeva, 6. oktoobrini kl 16.
ANNA-MAARJA ROOSNA

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa muuseumi selle suve üks suurimaid ettevõtmisi on traditsioonilisel kombel villa ja riide potisiniseks värvimine. See tähendab aga, et muuseumil on vaja sadade liitrite...

Uudised

Kui linnainimesed on harjunud uuesti poodi lippama, kui miski otsa sai või ostmata ununes, siis nüüd on selline võimalus ka kõplastel – suviti on...

Uudised

Kärdla Sadama tänava Suurtrummi remonditakse sel aastal, suur osa tänavast ehitatakse põhjalikult ümber aga järgmisel aastal.  Praegu on Sadama tänaval töös paralleelselt kaks projekti....

Digileht

Hiiu Leht 24.mail Liitri kusega saab tasuta muuseumisse Tobiase sünnipäeva tähistatakse kuue kontserdiga Kõpu sai lõpuks poe Kolme bussipeatusega Jausa Valimissõnumit pea laotama ühtlaselt...