Jälgi meid

Taristu

Sõru ja Kalana jahisadamas algab ehitushooaeg

Argo Nurs
Navigatsioonihooaeg SA Hiiumaa Sadamad jahisadamates saab septembriga läbi ja hakatakse valmistuma järgmisteks, laiendades ja korrastades sadamaid.
Septembri lõpupäevil alustab AS Tariston ehitustöödega Sõru jahisadamas. Sihtasutuse Hiiumaa Sadamad juhataja Liina Härm ütles, et täpne tööde graafik on ehitajaga kooskõlastamisel, aga enne navigatsioonihooaja lõppu, mis saab läbi 30. septembril, suuremaks kaevamiseks veel ei lähe.
Ehitustööde lepingu sõlmisid osapooled juuli lõpus ja selle maksumuseks on u 444 000 eurot ilma käibe­maksuta. Riigihangete registri andmetel osales hankes kolm pakkujat – lisaks Taristonile ka Inseneriehituse AS ja OÜ BauEst. Hankekomisjon valis eduka pakkuja, lähtudes pakkumuse kogumaksumusest ja põhimõttest, et madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Siiski ületas ka odavaim pakkumus eeldatud maksumust ligi 53 000 euro võrra. Eeldatud maksumuseks oli möödunud aastal Interreg Est-Lat programmist Sõru jahi­sadama laienduseks eraldatud 391 000 eurot.
Härm põhjendas hinnavahet eeldatud ja pakutud maksumuse vahel ehitus­hindade tõusuga: “On selge, et kaks aastat varem algatatud toetusprojekti eelarves olnud summaga tänapäeval enam samas mahus ei ehita.”
Seetõttu tuli enne hanke välja­kuulutamist teha ehitusprojekti muudatused. Suurimaks kaotuseks oli Härmi sõnul tõsiasi, et rekonstrueerimata jääb vana läänepoolne kaisein. See on kavas ehitustööde teises etapis.
Hanke kallinemise plaanib sihtasutus katta nii, et jätab kasutamata tellija reservi, mis sisaldub pakutud ehitushinnas. Juhataja loodab, et reservi ei ole vaja kasutusse võtta, kuna objekt on suhteliselt lihtne ja eeltöö on olnud korralik. Näiteks viidi veel eelmise aasta lõpus läbi geoloogiline uuring, et vältida halbu üllatusi kai rajamisel ja süvendamisel pinnase omaduste osas.
Sõru jahisadama laiendamise peatselt algava esimese etapi käigus kaevatakse välja hulk pinnast ja ehitatakse u 74 meetri pikkune kailiin Merekeskuse ette, slipp tuleb Merekeskuse ja purjelaeva Alar vahele.
Kas kasutada kai ehitamisel algselt projekteeritud sulund­seina või teha see L-elementidest, jääb Härmi ütlust mööda ehitaja valida ning see kooskõlastatakse ehitaja ja tellija vahel. Ühelt poolt on määravaks hind, teiselt poolt ehitustehnilised kaalutlused. Näiteks Mere­keskuse hoone vahetus läheduses on nii hoone püsivuse kui ehitusmasinate ruumipuuduse pärast lihtsam rajada sulundseina, kaugemal võib eelistatav olla aga L-element. Välistatud ei ole ka kombineeritud lahendus.
Uue kai esine süvendatakse sügavuseni 2,7 meetrit. Sihtasutuse juht tõi esile, et süvendustööd võimaldavad sadamat külastada ka senisest veidi suurema süvisega alustel, aga eelkõige muudab laiendatud bassein sildumise mugavamaks pikematele laevadele. Kohtade arv suureneb kümne võrra, neist osa on täiesti uued ja osa tekib käigu­poomide lisamisega vana kai külge.
Tööde valmimise tähtajaks on eeloleva aasta aprilli lõpp.
Esimesed külastajad järgmisel suvel
Lisaks Sõru jahisadama laiendamisele toetas Interreg Est-Lat programm ka investeeringuid varem Ristna, nüüdseks Kalana jahisadama nime kandvas väikesadamas Kõpu poolsaare läänetipus. Toetussummaks eraldati 783 000 eurot. Härm ütles eelmisel nädalal, et Kalana jahisadama hanke dokumendid on koos, veel saab viimast lihvi ehitusprojekt ja kooskõlastatakse tehnilisi lahendusi.
Nagu Sõru, nii ka Kalana jahisadamat projekteerib EstKonsult OÜ. Härmi sõnul valmis projekti esimene versioon juba enne EstLat toetusmeetmest ehitusraha taotlemist. Peale taotlusele positiivse otsuse saamist vaadati ehitusprojekt põhjalikult üle. Ilmsiks tuli vajadus seda muuta, sest varasem projekt lähtus eratellija soovidest ja olukorrast, kus sadama naaber­kinnistud kuulusid samale omanikule ja oleks tervikut täiendanud sadamale vajalike lahendustega. Sihtasutus aga saab arvestada ainult kinnistuga, mille vald eraomanikult ostis.
“Kui hange õnnestub, võiks ehitus alata veel selle aasta lõpus,” ütles Härm.
Töömahus sisaldub Kalana jahisadamas olemasoleva lainemurdja korrastamine, sadamasse sissesõidu veetee ja sadamabasseini süvendamine, teeninduskai ja slipi ehitamine ning kolme ujuvkai paigaldamine. Korrastatakse ka maapealne osa, aga sadama­hoonet ja muid ehitisi sinna esimeses etapis ei tule. Esmavajalike sadamateenuste pakkumine lahendatakse esimestel aastatel koostöös kohalike ettevõtjatega.
Eeldatav ehitusaeg on pool aastat, nii et jaanipäevaks võiks esimeste külaliste sildumine olla juba võimalik. Härm lisas, et Kalanasse kodu­sadama kaikoha saamiseks on juba soovi avaldanud mitmed kohalikud paadi­omanikud.
Tänu Euroopa kalandus­fondi toetusele, mida Hiiumaal jagab MTÜ Hiiukala, saavad sadamasse oma kai rannakalurid. Seni on neil Kõpu poolsaarel kasutada olnud vaid lautrid ja slipid, edaspidi saab paati mugavamalt ka kai ääres hoida.
Ehitustööde hankega loodab sihtasutus leida hea partneri, kelle abiga Kalana jahisadam kasutatavaks teha ning tuua Hiiumaa sadamatevõrgustikku kauaoodatud täiendus.

Veel lugemist:

Taristu

Hankemenetlus on veel pooleli, kuid SA Hiiumaa Sadamad juhataja Liina Härm on optimistlik: “Töömahtude kärped ja ehituse ajakava leevendamine andsid soovitud tulemuse ja uute...

Taristu

SA Hiiumaa Sadamad suurendas teistkordses ehitushankes tööde eeldatavat maksumust 215 000 euro võrra, see­juures tööde mahtu vähendades. Jaanuari lõpus välja kuulutatud riigihanke eeldatavaks maksumuseks...

Uudised

Hiiumaa spordikooli noored purjetajad täiendasid oma kogemustepagasit eelmisel nädalal treeninglaagris Kõpu poolsaare läänetipus asuvas Kalana sadamas. Erinevalt spordikooli tavapärastest purjetamis­trennidest, mis toimuvad kas Kärdla...

Uudised

64. Muhu väina regati lõputseremoonial Kärdla sadamas selgus, et järgmisel aastal regatt Hiiumaale ei tule, järgmine, Dago regatt aga tuleb juba sel nädalavahetusel. Hiiumaa...