Connect with us

Uudised

Sooline palgalõhe Hiiumaal kasvab

Kõige vähem saavad naised meestega võrreldes palka Hiiumaal ja Ida-Virumaal, selgub statistikaameti aastaraamatust. Hiiumaal said naised võrreldes meestega 2013. aastal 29,7 protsenti vähem palka. Veel suurem on palgalõhe vaid Ida-Virumaal – 30,1 protsenti. Samas kui Ida-Virumaal vahe aastaga vähenes, siis Hiiumaal kasvas, olles 2012. aastal 28,9 protsenti.
Võrdluseks, Saaremaal ja Lääne-Virumaal, kus palgalõhe oli 2012. aastal vastavalt 30,9 ja 31,2 protsenti, on vahe vähenenud, nüüd on naiste ja meeste palga erinevus pea 26 protsenti kummalgi.
Hiiu maavanem Riho Rahuoja ütles suure palgalõhe põhjuseks Postimehele kolm märksõna: kalandus, metsandus ja plastitööstus. Metsanduses oli 2012. aastal keskmine brutopalk ligi 600 eurot, plastitööstuses ligi 800 eurot. Kalanduses seevastu pea poole rohkem, veidi üle 1500 euro. Brutopalk kasvas kalanduses viie aastaga poole võrra, nii et Hiiumaa meestest saavad praegu rohkem palka vaid Harjumaa mehed.
Hiiumaa 2012. a majandusülevaatest selgus, et kalandusel läheb hästi tänu nõudlusele karusnahkade järele. Peamiselt kasutatigi Hiiumaalt püütud kalu söödaks karusloomakasvanduses, vähem inimtoiduks.
Samas tuleb vahet teha palgalõhe põhimõistetel ja mitte lähtuda vaid keskmisest soolisest palgalõhest ehk meeste ja naiste keskmise brutotunnipalga erinevusest.
Näiteks töötavad Rahuoja sõnul pea poole Hiiumaa majanduskäibest andvas plastitööstuses kõrgematel, insenerikohtadel, pigem mehed. Naised on liinitööl. Sel juhul on palgalõhe puhul tegemist soolise segregatsiooniga, täpsemalt vertikaalse segregatsiooniga, mis tähendab naiste ja meeste koondumist eri ametialadele. Eristatakse ka horisontaalset segregatsiooni, mis viitab naiste ja meeste koondumist eri tegevusaladele. Eesti statistikaamet on välja toonud, et palgalõhe on eelkõige sektoripõhine. See tähendab, et palgalõhe on kooskõlas turumajanduse toimimismehhanismidega. Ehk ka tööjõud on kaup ja erinevates sektorites ongi erinevad töötasud.
Probleem tekkib diskrimineerimise puhul – see tähendab juhul kui naistele makstakse vähem palka ainuüksi seetõttu, et nad on naissoost. Statistikaameti andmed võimaldavad aga paralleele veelgi tõmmata. Selgub, et töösurmadest moodustavad mehed 96 protsenti. See annab aimu, et mehed töötavad tõenäolisemalt sektorites ja ametitel, kus on raske ja ohtlik töö. Ühtlasi ka kõrgem palk.

Veel lugemist:

Uudised

Märtsist alustab sihtasutuse Hiiumaa sadamad juhatuse liikmena tööd merendustaustaga Romet Keskla, kelle nõukogu kutsus kandideerima peale 15 kandidaadiga konkursi lõppu. SA Hiiumaa Sadamad nõukogu...

Ahto ilmajutud

Näib, et talvel enam pikka pidu pole ja suurt pakast enam ei tule. Välistada ei saa aga lühiajalisi ja teravaid külmalaineid. Eesolev nädal tuleb...

Digileht

Hiiu Leht 20.veebruaril Sadamaid juhib Romet Keskla Kas radar oleks sõjas sihtmärk? Vajatakse löökaukude hingeelu eksperti Kaitseliitlased avaldasid muljet Digilehe saab tellida siit

sport

50. korda sõidetud Tartu maratonil osalenud 5200 suusataja seas oli 29 neid, kes stardiprotokolli märkisid, et esindavad Hiiu maakonda. Neist 20, kõik mehed, läksid...