Connect with us

Juhtkiri

Senisest tugevam

Hiiumaa vallavolikogu üheksa liiget esitas neljapäeval umbusalduse Hiiumaa vallavanemale.  Vallavanem Reili Rand ütles Hiiu Lehele, et esitatud süüdistusi ei saa ta omaks võtta. “Kahetsusväärselt jätab avaldus mulje, et ajendiks on olnud puhtalt volikogu vähemuse poliitiline soov ära teha ning näidata mind isiklikult ja vallavalitsust saamatutena,” kommenteeris valla­vanem.
Vallavanem juhtis tähelepanu, et umbusaldusavalduse aluseks on alles pooleliolev detailplaneeringu menetlusprotsess, mille osaks on ka erinevate vastuolude lahendamine.
Veel on avalduses toodud tõsine süüdistus, justkui oleks vallavalitsus sõlminud spordikeskuse arhitektuurivõistluse korraldamise lepingu ja projekteerimise lepingu enne volikogu vastavaid otsuseid, seega volitusteta.
Vallavanem selgitas, et spordikeskuse rajamine tugineb erinevatel vallavolikogu ja vallavalitsuse otsustel. Olulisematena neist nimetas ta valla arengukava ja eelarve­strateegiat, mille volikogu ühehäälselt heaks kiitis. “Antud küsimuses on segamini aetud volikogu ja valitsuse tegutsemispädevused – volikogu annab valitsusele üldised strateegilised suunad ja raamistiku, konkreetsed teenuslepingud aga on vallavalitsuse pädevuses,” lisas valla­vanem.
Tõepoolest, spordikeskusest pole veel olemas midagi muud kui arhitektuuri­konkursi võidutöö, esimese etapi rahastus riigieelarves ja pooleliolev Põllu tänava kinnistu detailplaneering. Jätkuvad ka kopterilennud ja head lahendust otsitakse. Umbusaldajad aga leiavad, et vallavanem on juba niipalju vigu teinud, et on usalduse kaotanud.
Kuna opositsioon on volikogus vähemuses, pole lootustki, et seegi umbusaldus läbi läheb. Kas tõesti on ajendiks soov voli­kogu esimeest ja vallavanemat lihtsalt (häbi)märgistada?
Kui nii, siis võiks ehk meelde tuletada, et tavaliselt on umbusaldusest võitjana väljunud juhi positsioon senisest tugevam.

29. jaanuar 2019

Veel lugemist:

Digileht

Hiiu Leht 5. märtsil Uus riigimaja tuleb rahva keskele Vaidlus Saarnaki üle: süüdistused ja vastulaused Noored rändasid 48 tunniga 90 kilomeetrit Piret Kalda mitte...

Politsei

Politsei alustas eelmisel nädalal kriminaalmenetlust, sõiduki omavolilise kasutamise osas, kui neljapäeval võttis 35-aastane naine ilma omaniku loata enda kasutusse sõiduauto BMW.  Paar tundi hiljem...

Uudised

Hiiumaa esindaja Eesti Saarte Kogus Riho Rahuoja tegi vallavolikogu eestseisusele ettepaneku organisatsioonist välja astuda, kuna selle tegevus keskendub pigem väikesaartele.  Saarte Kogu fookuses on...

Uudised

TS Laevade reisiparvlaevad tegid möödunud aastal mandri ja suursaarte vahel ligi 23 000 reisi ehk 0,6 protsenti rohkem kui aasta varem. Piletimüügitulu ulatus 14,7...