Connect with us

Uudised

Selguvad osavallavanemate kandidaadid

FB TERVE HIIUMAA
FB TERVE HIIUMAA
FB TERVE HIIUMAA
FB TERVE HIIUMAA
Kaks osavalla­vanemat, Omar Jõpiselg ja Liili Eller, jätkavad kinnitamise korral senises ametis, kaks on uued. Kärdla osavalla vanema kandidaati pole veel teada.
Kolmikliidu koalitsiooni­lepingus on aastateks 2021–2025 kokku lepitud üheksaliikmeline vallavalitsus, millel põhimõte, et igal osapoolel on vallavalitsuses vähemalt kaks kohta.
Lisaks vallavanemale kuuluvad vallavalitsuse koos­seisu rahandusosakonna juhataja, kaks abivallavanemat ja viis osavallavanemat.
Praeguseks on teada valla­vanema kandidaat Hergo Tasuja (SDE), esitatud on abivallavanemate kandidaadid Liisi Mäeumbaed (SDE) ja Üllar Laid (RE) ning selgunud neli osavallavanema kandidaati.
Käina: Omar Jõpiselg
Käina osavalla vanema kandidaadiks esitatakse Omar Jõpiselg (ÜH), kes esialgu kolmeks kuuks peatas valimistel saadud mandaadi. “Vallavalitsuse liikme ja osavalla vanemana saan ma ennast rohkem teostada ja pooleliolevad tööd lõpetada. Hiiumaa vald on kiirelt arenemas, vallal on jätkuvalt ambitsioonikad plaanid ja mul endalgi
mõned ideed, mille teostamisele panustada,” ütles neli aastat Käina osavalda juhtinud Jõpiselg pressiteate vahendusel.
Pühalepa: Liili Eller
Pühalepa osavalla vanema kandidaadina seatakse üles Liili Eller (ÜH), kes varasemalt juhtinud nii Pühalepa kui Kõrgessaare osavalda. “Oman pikaajalist töökogemust omavalitsuse süsteemis ja töötamine nii rahanduse kui majanduse valdkondade koordineerijana on andnud mulle teadmisi ja oskusi osavallavanema igapäevaseks tööks,” selgitas Eller, kes soovib jätkata Püha­lepa osavalla vanemana.
Kõrgessaare: Niels-Peter Rattiste
Kõrgessaare osavalla vanema kandidaadiks esitatakse Niels-Peter Rattiste (ÜH), kes on seitse aastat olnud Loode-Hiiumaa Külade
seltsi juhatuse liige ning osalenud volikogu komisjonide töös. “Enda eeliseks pean strateegilise nägemise võimekust ja just sellest on hetkel Kõrgessaare piir­konnas puudu, mistõttu soovin anda oma panuse piirkonna arengusse ja koostöös kogukonnaga Kõrgessaare arengustrateegia edukasse elluviimisesse,” selgitas
Rattiste, kellel on üheksa aastat juhtimiskogemust Kaitseväe teenistusest Eesti õhuväe ohvitserina nii kodu­maal kui NATO liitlaste juures.
Osavallakogusse valiti Rattiste ka Kõrgessaare vabaühenduste esindajana, peale Rattiste kinnitamist osavallavanemaks liigub osavallakogusse tema asendusliige, MTÜ Kõpu piirkonna arendusseltsi juhatuse liige Harda Roosna.
Emmaste: Kadri Taperson
Emmaste osavalla vanema kandidaadina seatakse üles Kadri Taperson, keda kõige rohkem tuntakse looma­kaitsjana. “Minu pikas tööelus on ette tulnud nii organisatsioonide ülesehitamist, projektide kui ka pikaajaliste protsesside juhtimist. Kogemusi on nii haridus- kui sotsiaalvaldkonnas, kesk­konnakaitse läheb vägagi korda. Maaelu ja poliitikakujundamine on mulle tuttavad ja Emmaste kandis ära ei eksi. Soovin anda oma panuse Hiiumaa kui terviku kujundamisel,” ütles Taperson.
Osavallavanemad nimetab ametisse vallavanem osavalla­kogu kooskõlastusel.
Vallavalitsuse üheksas liige on rahandusosakonna juhataja Heidi Siirus, kes ühtegi erakonda ei kuulu.

Veel lugemist:

Uudised

Mitu kuud Kärdla sadamas kirgi kütnud moodulhotellid teisaldati eile. SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liige Kai Kallas ütles kolmapäeva päeval, et õhtuks on need sadamast...

Uudised

Kärdla ja Palade kooli õpilased näitasid kõigis kolmes üle maailma tehtavas ainetestis kõrget taset, loodusteaduste testis aga ületasid teadmistega isegi maailma tipus olevaid Singapuri...

Uudised

Kaks kaitseliitlast viidi Hiiumaalt Tallinna haiglasse pärast õppuse Orkaan käigus autoga kraavi sõitmist.

Ahto ilmajutud

Olulist lumelisa viimastel päevadel tulnud pole. Järgnevad päevad tulevad talviselt karged. Igatahes paistab see talveidüll selleks korraks tasapisi lõpule jõudvat, kuna uue nädala algul...