Jälgi meid

Uudised

Sel nädalal peaks kõigini jõudma KOV valimiste teabeleht

Alates eilsest saadab riik igale hääleõiguslikule inimesele kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste kohta teabelehe, millelt leiab hääletamisega seotud info. Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt nädala jooksul.
Teabeleht kannab infot valimiste aja ja hääletamisõiguse kohta, samuti on lehel märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad valimisringkonnas.
Need, kel on ametlik @eesti.ee meiliaadress suunatud või on meiliaadress rahvastikuregistris, saavad teabelehe e-kirjaga. Teistele saadetakse teabeleht paberil.
Valijatele määrati valimisjaoskond nende aadressi­andmete alusel, mis olid rahvastikuregistris 17. septembri seisuga. Kui inimesel üldse puuduvad elukoha andmed rahvastikuregistris ja teda ei ole sel põhjusel valijate nimekirjas, ei saa hääletada. Selleks, et oma hääl siiski anda, tuleb oma elukoht kiiresti kohaliku omavalitsuse poole pöördudes registreerida. Võimalik on seda teha ka riigiportaalis www.eesti.ee.
Kohalikel valimistel saavad oma hääle anda kõik Eestis elavad vähemalt 16aastased Eesti kodanikud, muude ELi liikmesriikide kodanikud ning siin pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel elavad ELi mittekuuluvate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised on 17. oktoobril. Valimisnädal algab esmaspäeval, 11. oktoobril ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval. Eelhääletamise perioodil on võimalik oma hääl anda ka elektrooniliselt.

Toimetaja
HARDA ROOSNA

Veel lugemist: