Connect with us

Uudised

Saarel tuleb osata mitut eriala

Hiiumaa aasta õppija 2017 Kalle Koppeli sõnul ajendas teda uuesti õppima minema soov kaasas käia kiiresti muutuva maailmaga.
Möödunud kolmapäeval jagati Linnumäe kohvikus Täis­kasvanud õppija nädala (TÕN) tiitleid: valiti aasta õppija, koolitussõbralik organisatsioon, õpitegu ja koolitaja.
Aasta õppija tiitli sai Kalle Autokooli omanik ja sõidu­õpetaja Kalle Koppel. “Hiiumaal elades tuleb osata mitut eriala, et hakkama saada,” nentis Koppel. Ta tõi näite, et autokoolil oli kümme aastat tagasi palju rohkem tööd kui praegu. “Rahvast jääb saarel aina vähemaks ja tuleb mõelda, mis saab edasi ja mis­sugune on olukord näiteks viie aasta pärast.”
Kopli sõnul on valikuvõimalusi palju: “Me ei tea kunagi ette, mis elu toob, aga õpin selleks, et valikuid oleks rohkem ja elu huvitavam.”
Viimaste aastate jooksul on Koppel kutsetunnistuse taskusse saanud koguni kahest koolist. 2015. aastal lõpetas ta Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli mesiniku erialal ja sel aastal Hiiumaa ametikooli bussijuhi erialal.
Koppeli sõnul oli mandril koolis käimine üpris keeruline ja kulukas. “Olustveres polnud kerge käia – kool on kaugel ja õppetöö toimus sessioonidena teisipäevast laupäevani. Ilma nii mõistliku ja toetava perekonnata poleks see olnud võimalik,” ütles Koppel. Lisaks eemal oldud ajale oli koolis vaja teha ka palju kodutöid. Kõik see kokku nõudis kõvasti oma töö ja aja planeerimist. Hiiumaa ametikoolis õppida oli tema sõnul pisut lihtsam, sest kool on kodu lähedal. Kalle Koppel kinnitas, et on jätkuvalt valmis uuteks välja­kutseteks ja uute erialade omandamiseks.
Teine aasta õppija nominent oli Kadri Oja, kes alustas õpinguid Hiiumaa ametikoolis 2013. aastal puit- ja kiviehitiste restauraatorina, kuid pidi need lapse sündides pooleli jätma. Lapsega kodus olles uuris ta muid õppimis­võimalusi Hiiumaa ametikoolis. Eelkõige pakkusid talle huvi kutse keskhariduse õppekavad, sest Oja soovis omandada ka keskharidust. Kuna eelmisel aastal ühtegi niisugust eriala ei avatud, alustas ta õpinguid korraga kahes koolis – Hiiumaa ameti­koolis nooremaedniku erialal ning Hiiumaa gümnaasiumi mittestatsionaarses õppes. Nooremaedniku erialaõpe aga äratas huvi jätkata õpinguid maastikuehituse erialal.

 

Vabatahtlikud
parimad koolitajad
Aasta koolitussõbralikuks organisatsiooniks valiti Hiiumaa vabatahtlik merepääste selts. Selts pälvis tunnustuse kui hea näide sellest, kuidas koostööst sünnib turvalisus. Kõik seltsi 47 liiget on läbinud vajalikud koolitused. Ka on organisatsioon esindatud enamikul suurematest vaba­aja sündmustest, mis toimuvad sadamates või on mingil moel merega seotud. Tehakse demoesinemisi ja räägitakse veeohutusest. Koolitusi korraldatakse kõigile seltsi liikmetele tasuta. Viimasel ajal teeb Hiiumaa vabatahtlik merepääste selts tihedalt koostööd politsei- ja piirivalve­ametiga ning sagenenud on koostöö ka kaitse­liidu ja pääste­ametiga.
Aasta koolitussõbraliku organisatsiooni nominent oli ka
OÜ VMV Metsahooldus. Hiiumaa TÕN koordinaator Aira Toss ütles, et VMV Metsahooldus Vahur ja Martti Vesingi näol on hea näide sellest, et ka küllaltki väike firma peab oluliseks oma töötajate koolitamist.
Teine koolitussõbraliku organisatsiooni nominent oli Käina lasteaed Tirtspõnni. Lasteaed võimaldas oma kolmel töötajal õppida Haapsalu kutsehariduskeskuses töökohapõhises õppes, kus nad omandasid lapsehoidja neljanda taseme kutse. Õppijad olid vanuses 42–55 ja õpingud kestsid terve aasta. Õppimise motiveerimise ja võimaldamisega on organisatsioon positiivseks ja julgustavaks eeskujuks teistele kohalikele asutustele, kus töötajad vajavad ümberõpet või asuvad omandama uut eriala.
Aasta õpitegu
Aasta õpiteo tunnustuse pälvis Katerin Peärnberg, kes toetas kaaslaste soovi õppida ning näitas, et õppimine ei pea olema ainult tunnis vaikselt kuulamine. Aasta õpitegu viis Hiiumaa ametikooli väikesadama spetsialisti kursuse õpilased ühiselt Mere­messile. Messil kohtuti otseselt erialaga seotud inimestega, kelle kooli õpetama kutsumine oleks olnud ilmselt võimatu. Veel on aasta õpiteo korraldajal plaan viia kursuslased tutvuma Kuressaare ametikooli laevaehituse eriala ja sellega seotud erialade õppetööga. “Kõik tunnid ei pea toimuma koolikeskkonnas ega klassiruumis, vahetu suhtlemine eriala praktikutega on parim võimalus õppimiseks,” ütles Peärnberg.
Aasta koolitaja
Jane Üksik
Aasta koolitajaks valiti Jane Üksik, kelle eestvedamisel ja suuresti ainuisikulisel juhtimisel on tasemeõppe maht Hiiumaa ametikoolis oluliselt kasvanud. Tunnustamiseks esitamisel märgiti, et lisaks kvantitatiivsetele muutustele on ta tegemas suuri edusamme täiskasvanud õppijate koolitus- ja õppekavade vajaduste väljaselgitamisel. Ka on Üksik alati valmis õppima uusi oskusi ja arendama nii ennast kui ka organisatsiooni. Ühtlasi on Jane Üksik ka täiskasvanuhariduse saadik ühenduses Kodukant.
TÕN Hiiumaa koordinaatori sõnul on ettevõtmise eesmärk inimestele meelde tuletada, et elame elukestva õppe ajastul ja täiskasvanuna õppimine on normaalne. Ta kutsus üles märkama inimesi ja organisatsioone, mis täiskasvanu­haridusega tegelevad. “Üks asi on õppimine, teine asi märkamine ja märkamine on väga oluline,” rõhutas Aira Toss.

Veel lugemist:

Uudised

Neljapäeval lõpetati pidulikult Hiiumaa haigla uuendamine, mis läks kokku maksma 13 miljonit eurot, millest kaksteist tuli Euroopa Liidu toetustest. Haigla juhatuse liikme Riina Tamme...

Teema

Hiiumaa mees Sander Voitka saab tänavu pidada oma üheksandat sünnipäeva, sest sünnikuupäevaks on tal 29. veebruar. Ema Ene Reidma meenutas, et esimese lapse sündimise...

Uudised

Hiiumaa koalitsioonis on läbirääkimisel tegevuskava, mille tulemusena kaoks veel sel aastal osavallavanemad ja osavallavalitsused ning valitsusse lisanduks kolmas abivallavanem. Koalitsoonis lõplikule üksmeelele seni siiski...

Uudised

Vallavalitsus määras sel nädalal ametist lahkuva Kõrgessaare osavallavanema Niels-Peter Rattiste kohusetäitjaks Pühalepa vallavanema Lilli Elleri, kes varemgi töötanud neil kahel ametikohal korraga. Kolmapäeval kogunesid...