Connect with us

Uudised

RMK võib osta Õngu noorkalakasvanduse

Veebruaris saatsid Hiiumaa rannakalurid kirja Riigimetsa Majandamise keskusele (RMK), milles avaldasid soovi, et nii, nagu Põlula kalakasvatuse, võtaks RMK oma hoole alla ka Hiiumaal asuva Õngu kalakasvanduse, mis tänavu omaniku pensionile mineku tõttu töö lõpetab.
RMK peadirektor Aigar Kallas selgitab saadetud vastuses, et Põlula kalasvandus võeti üle RMK ja keskkonnaministeeriumi vahel sõlmitud lepingu alusel ning ostu-müügitehingut ei toimunud.
Kallas tõdeb, et Õngu noorkalakasvandusel on kahtlemata olnud oluline positiivne mõju kogu Lääne-Eesti meriforelli asurkonnale, kuid kuna see on eraomanduses, ei saa RMK seda üle võtta ja selle tööd jätkata samadel tingimustel Põlulas tehtud reorganiseerimisega, kus keskkonnaministeerium riigi esindajana sellise otsuse tegi.
Ühe võimalusena märgib ta, et aastateks 2002–2010 koostatud kalakasvatusliku taastootmise programm vajab uuendamist. “Teoreetiliselt võiks RMK võtta endale kohustusi kalavarude taastamiseks ka väljaspool Põlula kalakasvatuskeskust, sh meriforelli varude täiendamiseks Hiiumaa vetes, kui kõnesolev programm uuendatakse, kinnitatakse keskkonnaministri poolt ja sisaldab niisugust ettepanekut,” ütleb Kallas veebruaris saadetud vastuses. Ta märgib, et samuti vajavad sel juhul lahendamist kaasnevad finantseerimisküsimused.
Näiteks 2012. aastal püüti Hiiumaa harrastus- ja kutseliste kalurite poolt 3,8 tonni meriforelli, mis on võrreldav Harju- ja Lääne-Virumaaga, kus on mitmeid häid lõhe- ja meriforelli kudejõgesid.
“Ilma Õngu noorkalakasvanduse tegevuseta ei küündiks püügid ilmselt sinna lähedalegi,” seisis RMK-le saadetud kirjas, mille allkirjastas MTÜ Hiiukala juhatuse esimees Heino Kalmus.
OÜ Õngu Noorkalakasvandus juhataja Merle Kääri ütles, et talle meeldiks, kui Õngus noorkala kasvatamine jätkuks, kuid ta müüb kalakasvanduse sellele, kes pakub paremat hinda. Kääri selgitas, et kalakasvandus, mille ta 20 aastat tagasi pangalaenuga Hiiu Kalurilt ostis, on sisuliselt tema pensionikindlustus.

Veel lugemist:

Uudised

Juba aprillis hakkas tulema teateid, et Hiiumaa staari staatuses karu on väga liikuv ja läbib pikki teekondi põiki üle saare, kuni mai algul jäädvustas...

Digileht

Hiiu Leht 17.mail Karu jookseb mööda saart nagu pöörane Hiiumaa sai uue piiskopi Hiiu Leht muudab ilmumispäeva ja sagedust Sõdurid päästsid külarahva jalavaevast. Digilehe...

Uudised

Alates 6. juunist hakkab Hiiu Leht paberil ilmuma kord nädalas 20-leheküljelisena neljapäeviti. Kõik paberlehe tellijad saavad võimaluse kolme kuu jooksul veebiuudiseid tasuta lugeda.  Lugeja...

Uudised

Hiiumaa huvide paremaks kaitsmiseks ja esindamiseks asutas 16 saadikut teisipäeval riigikogu Hiiumaa toetusrühma ja valis selle esimeheks Reili Ranna ning aseesimeheks Enn Eesmaa. Toetusrühma...