Connect with us

Uudised

Riigikohus arutab pensionireformi

Riigikohus
Täna on riigikohtu üldkogu suuline istung, kus arutluse all on president Kersti Kaljulaidi taotlus tunnistada kohustusliku kogumispensioni reform põhiseadusega vastuolus olevaks.
Istungit saab otseüle­kandena jälgida rahvusring­häälingus.
Istungil osaleb üheksa menetlusosalist. President Kersti Kaljulaidi esindavad arutelul vandeadvokaat Madis Päts, presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo ja siseosakonna juhataja asetäitja Mall Gramberg, kes nõustab presidenti õigus­küsimustes.
Riigikogu poolt tulevad arutelule rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa), rahanduskomisjoni nõunik Kristo Varend ja rahandus­komisjoni liige Andres Sutt (Reformi­erakond).
Õiguskantsleri büroost on esindatud õiguskantsler Ülle Madise, ettevõtluskeskkonna osakonna juhataja Evelin Lopman, ettevõtlus­keskkonna osakonna nõunik Kristi Lahesoo ja sotsiaalsete õiguste osakonna juhataja Kärt Muller.
Justiitsministeeriumit esindavad justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa), vande­advokaat Paul Keres ja vande­advokaat Artur Sanglepp.
Valitsuse esindajad on rahandusminister Martin Helme (EKRE) ja vande­advokaat Paul Keres.
Eesti Panka esindavad keskpanga president Madis Müller, administratiivosakonna õigusteenistuse juhataja Marek Feldman, raha­poliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja Martti Randveer ja Kadri-Liis Raun.
Lisaks osalevad riigi­kontrolör Janar Holm, finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler ja Eesti Kindlustusseltside liidu juhatuse esimees Mart Jesse ning vandeadvokaat Veiko Vaske.
Riigikohtu üldkogu koosneb kõigist 19 riigikohtunikust. Üldkogu on otsustus­võimeline, kui kohal on vähemalt 11 kohtunikku. Riigikohus otsustas ka lahendada kohtuasja suulises menetluses. Suuline menetlus on soositud siis, kui on tarvidus saada võimalikult lai pilt kohtulahendi võimalikest tagajärgedest ning kui asjal on oluline ühiskondlik kõlapind.
Riigikohtu pressiesindaja Kristi Kirsberg ütles ERRile, et riigikohtu otsust pensioni­reformi kohta on oodata sügisel.
Riigikohus toodab arutelust otsepilti ja seda on võimalik vaadata ka ERR.ee vahendusel. Istung algab 4. augustil kell 13 ja selle orienteeruv lõpp on kell 16.
Vaidluse ajalugu
Riigikogu võttis 29. jaanuaril pärast tunde kestnud arutelu vastu pensionireformi seaduse, millega muutuks teise sambaga liitumine või sealt välja astumine vabatahtlikuks ning tekiks ka võimalus kogu sambasse kogutud raha välja võtta.
Reformi poolt hääletas 56 ja vastu oli 45 saadikut. Valitsus sidus seaduse vastu­võtmise usaldushääletusega, et vältida opositsiooni venitamis­taktikat.
7. veebruaril jättis president kuuele põhiseaduslikule riivele viidates seaduse välja kuulutamata ja saatis selle riigikogule arutamiseks tagasi.
11. märtsil võttis riigikogu pensionireformi seaduse sisuliselt muutmata kujul uuesti vastu.
20. märtsil otsustas president jätta pensionireformi seaduse teist korda välja kuulutamata ja pöördus riigi­kohtusse taotlusega kuulutada see põhiseadusega vastuolus olevaks.

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa muuseumi selle suve üks suurimaid ettevõtmisi on traditsioonilisel kombel villa ja riide potisiniseks värvimine. See tähendab aga, et muuseumil on vaja sadade liitrite...

Uudised

Kärdla Sadama tänava Suurtrummi remonditakse sel aastal, suur osa tänavast ehitatakse põhjalikult ümber aga järgmisel aastal.  Praegu on Sadama tänaval töös paralleelselt kaks projekti....

Uudised

Kui linnainimesed on harjunud uuesti poodi lippama, kui miski otsa sai või ostmata ununes, siis nüüd on selline võimalus ka kõplastel – suviti on...

Digileht

Hiiu Leht 24.mail Liitri kusega saab tasuta muuseumisse Tobiase sünnipäeva tähistatakse kuue kontserdiga Kõpu sai lõpuks poe Kolme bussipeatusega Jausa Valimissõnumit pea laotama ühtlaselt...