Connect with us

Uudised

Riigikogu valimised 2015 Hiiumaal

Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval, mis sel aastal on 1. märts.
Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18aastaseks. Hääletada ei saa isikud, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos, kannavad vangla­karistust või on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud.
Valimisjaoskondi on Hiiumaal kuus nagu ka kevadistel Euroopa Parlamendi valimistel ja eelmisel sügisel toimunud kohalike omavalitsuste volikogude valimistel. Nende asukohad ja kontaktandmed avaldame veebruari keskel. Tavapäraselt on need Emmastes, Kõrgessaares, Kärdlas, Paladel, Suuremõisas ja Käinas.
Valijate nimekiri koostatakse rahvastikuregistri andmete alusel 30. jaanuari 2015 seisuga. Selle kinnituseks saab valija hiljemalt 9. veebruariks rahvastikuregistris tema elukohana märgitud aadressile valijakaardi.
Valijakaardi võib tellida ka elektroonsel teel. Et saada e-valijakaart 1. märtsil toimuvateks riigikogu valimisteks, tuleb see tellida www.eesti.ee leheküljelt hiljemalt 29. jaanuaril. Need, kes on e-valija­kaardi tellinud juba varasemalt, nende tellimus jääb kehtima kõikideks järgnevateks valimisteks. Sealjuures ei tähenda see, et e-valijakaardi tellinud peaksid elektrooniliselt valima. Valimise viisi otsustab iga valija ise.
Kui Te ei ole valijakaarti saanud või on Teie andmetes vigu, soovitame pöörduda avaldusega vallasekretäri poole. Seda tuleb teha enne 14. veebruari.
Eelhääletamine algab 19. veebruaril ja selleks on mitmeid võimalusi.
Elektrooniliselt on võimalik hääletada
19. veebruaril kella 9st kuni 25. veebruaril kell 18ni veebilehel www.valimised.ee
Maakonnakeskuses Kärdlas saab eelhääletada 19.–22. vee­­bruarini kell 12–20.
Kuues tavapärases valimisjaoskonnas saab eelhääletada 23.–25. veebruarini
kell 9–20.
Valimispäeval ehk 1. märtsil saab hääletada kõigis kuues valimisjaoskonnas kell 9–20.
Samuti on valimispäeval võimalik hääletada kodus. Seda saab taotleda, kui valija oma terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis. Kodus hääletamiseks tuleb esitada oma elukohajärgsele valla­valitsusele või jaoskonnakomisjonile hiljemalt valimispäeval 1. märtsil
kella 14ks kirjalik taotlus. Taotluse võib esitada valimispäeval ka telefoni teel valimisjaoskonna numbril, mis avalikustatakse peatselt. Taotlus peab sisaldama valija nime, isikukoodi, aadressi, sidevahendi numbrit ja kodus hääletamise põhjust.
Hääletamissedeli saamiseks on valijal vaja esitada jaoskonnakomisjoni liikmele isikut tõendav dokument.
Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis. Selleks sobivad ID-kaart, pass, juhiluba, pensionitunnistus, elamisloa­kaart. Isikuttõendava dokumendina ei saa valimistel kasutada nt ISIC pangakaarti vms dokumente. Valijakaart on informatiivse tähendusega ja seda hääletama minnes kaasa võtma ei pea.
Valimiste alast infot leiab lisaks Vabariigi valimiskomisjoni veebilehelt www.vvk.ee
2. veebruarist hakkab tööle ööpäevane valimiste infotelefon 631 6633. Rahvastikuregistrist saab enda kohta andmeid pärida telefonil 671 5188.

PIRET SEDRIK
Hiiu maakonna
valimiskomisjoni esimees

Veel lugemist:

Uudised

Eelmisel nädalal Kärdla osavalla vanema kohalt vabastatud Aivar Viidik soovis naasta volikogusse ja osaleda tänasel (neljapäev -toim) volikogu istungil, kuid valimiskomisjon ei taastanud veel...

Uudised

Teisipäeval tagasiastumisest teatanud ja Riigikogusse naasva Madis Kallase asendusliige Reili Rand saab enda sõnul parlamendis jätkata. “Kuuldused, et Madis Kallase tagasiastumine tähendab minu Riigikogust...

Uudised

Pioneeripataljon ehitab maikuus toimuva Kevadtormi õppuse käigus Jõeranna küla elanikele silla, mis küla kaks poolt uuesti kokku liidab. Sildade ja teede ehitamine kaitseväe jõududega...

Digileht

Hiiu Leht 19. aprillil Miinitõrjeoperatsiooniga näidatakse ka musklit Aivar Viidik süüdistab vallasekretäri takistamises Valgusfoori puudumine Hiiumaal sõidueksamit lihtsamaks ei tee Hiiumaa võrkpalliturniir tuleb 67....