Connect with us

Uudised

Pühalepa koolitajad Albaanias

Erakogu
Pühalepa valla kultuuri- ja noortekeskus korraldas oktoobri alguses Albaanias viiepäevase koolituse, koolitajateks keskuse juhataja Klaire Leigri ja noorsootöötaja Silvi Laidro.
Projekti “Nähtamatute hääled” (The Voice of Invisibles) oli lisaks neile kaasatud veel kaks koolitajat, Oltiana Rama Albaaniast ja Gabriel Nagy Rumeeniast. Mõlemal on pikaajaline kogemus nii Erasmus+ programmides kui ka töös erivajadustega inimestega.
Koolituse sihtrühmaks olidki noortega töötavad inimesed, osa neist erivajadustega. Partner­riike oli viis, lisaks Eestile Albaania, Rumeenia, Portugal ning Bosnia ja Herzegoviina, osalejaid 34, õppekeeleks inglise keel. Hiiumaalt sai võimaluse osaleda Emmaste vaba aja keskuse juht Anu Tammearu.
Klaire Leigri rääkis, et koolitatavate hulgas oli nii ratastoolis inimesi, vaegnägijaid, sh päris pimedaid kui ka vaegkuuljaid, sh päris kurte. Leigri ütles, et isegi kui koolitajana oled oma tegevused planeerinud nii, et võimalikult palju erivajadustega osalejaid saaks kaasatud, tuli ette olukordi, mida ei osanud oodata. Eeskuju näitasid eriv­ajadustega osalejad ja noored ise, kes kiiresti leidsid ühise keele. “Eriti meeldis meile viis, kuidas noored leidsid ise võimaluse vaegkuuljatega suhtlemiseks, kasutades selleks telefonirakendust, mis võimaldas tõlkida mitmest keelest korraga,” tõi ta näite.
“Kogu grupi dünaamika ja empaatiavõime oli meile kui koolitajatele üllatavalt ühtne ja positiivne. Need viis päeva olid harivad, praktilised ja ka emotsionaalsed, ei puudunud ei rõõmu- ega kaastundepisarad – unustamatu kogemus igal juhul. Osalejatelt tagasi­side oli väga positiivne ja nende päevade soe aura saadab meid veel tänagi,” võttis ta kogemuse kokku.
Kõik osalejad said Püha­lepa valla kultuuri- ja noorte­keskuse poolt rahvusvahelise tunnustuse noortepassi (Youth Pass), millel Klaire Leigri allkiri.
Leigri enda hinnangul oli see uus kogemus samm edasi rahvusvahelise noorsootöö maastikul. “Kunagi varem ei ole meil korraga olnud ühes grupis nii erinevate eri­vajadustega inimesi, saadud kogemus annab julgust ja enesekindlust, julgustab olema avatud ja valmis rohkem sellele teemale pühenduma.”
Leigri lubas, et jagavad oma kogemusi ka Hiiumaa noorsootöötajate ja erivajadustega noortega, samuti valmib projekti käigus noorsootöö käsiraamat.
“Me kõik oleme mingit moodi erilised ja meil kõigil on oma vajadused – olgem sallivamad, julgemad ja empaatiavõimelisemad,” rõhutas Klaire Leigri, et väikeses kogukonnas on üksteisele toeks olemine väga oluline. “Mitte erivajadustega inimesed ei pea kohanema meie tingimuste ja eluga, vaid vastupidi – meie peame oskama näha, arvestada ja olla koos.”
Koolitus toimus Erasmus+ programmi “Noorsootöötajate liikuvus” (“Mobility of Youth workers”) raames.

Refereeris
HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus määras1 sihtasutuse Hiiumaa Sadamad nõukogu liikmeteks Raido  Randmaa, Omar Jõpiselja, Marko Pruuli, Meelis Pielbergi ja Kadri Tikerpuu. Detsembrist alustavas nõukogus on senise...

Uudised

Ristitee hobusekasvataja- ja rautaja Johannes Mooste (26) hakkas Hiiumaal käima juba kümnendas klassis. Kuni ühel hetkel tundus, et kodu ongi saarel ja pole vaja...

Uudised

SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja MTÜ Hiiumaa Ettevõtjate Liidu toel loodud fondi stipendiumi suurus on 300 eurot kuus kuni stipendiaadi õpingute lõpuni. Kolmapäeval toimunud Hiiumaa...