Connect with us

Uudised

Prügivõlgadega rikutud aastalõpp


Aasta viimane kuu kujunes prügiarvete tõttu üsna ebameeldivaks
kahele eakale vanahärrale.
Pühalepa vallas elav Enn Johannes (75) ütles, et oleks inkassofirmalt saadud nõude tõttu peaaegu infarkti saanud. Kärdlas elav Elmar Hollmann (89) nimetas Käina valla ja Veolia keskkonnateenuste tegevust “jultunud vaimseks terroriks”, mis kestis kaks kuud.
Kärdlas elav Elmar Hollmann sai prügiveoarve Kassaris asuva ja talle kuuluva Pärna kinnistu mõttelise osa kohta. Pühalepa valla Soonlepa külas elavale Enn Johannesele saatis AS Veolia Keskonnateenused kaela inkassofirma. Nüüdseks on mõlemad oma võlad tasunud ja asjad korda ajanud, kuid õhku jääb küsimus, kas mõistliku lahenduseni oleks saanud jõuda ka väiksema närvikuluga.
Kas vald ei tea oma elanikke?
Hollmann on Kärdla linna elanik 1969. aastast, kuid tal on kaasomandis üks kinnistu Käina vallas. Eakas mees sai septembri lõpus Veolialt prügiveo arve 0,24 m³ konteineri tühjendamise kohta. Kassaris asuval kinnistul pole Hollmannil mingit konteinerit, mida tühjendada, kuna ta seal ei ela. Nii tagastas ta arve koos kaaskirjaga, kuid see saadeti talle jälle uuesti. Hollmann ütles, et arve liikus edasi-tagasi kuni neljandal korral siirdus ta sellega maavalitsusse.
“Selgus, et Veolia õhuveoärist vabanemiseks pean esitama taotluse Käina vallavolikogule. Kurioosum! Vallavolikogu määruse lisana oli vastav vorm olemas. Selles pidin teatama, et ma ei ela Kassaris,” sai eakas mees alles pärast seda aru, mida tulnuks ette võtta, et arveid olematu prügi eest vältida. “Näib, et Veolia õhuveoäri on Käina vallavolikogu, kellel tuleks põhjalikult tutvuda valla elanike registriga,” kurjustas Hollmann Hiiu Lehele saadetud kirjas.
Käina vallavanem Ilmi Aksli ütles, et segadus oleks pidanud lahenema juba veebruaris 2011 kui Veolia saatis kinnistuomanikele lepingud koos HOL-i selgitava kirjaga. Põhjuseks, miks prügiveoleping just Hollmannile saadeti, oli see, et tema oli ainus kinnistu kaasomanik, kelle aadress vallas teada. “Kas see kiri ka kohale jõudis, seda teab vaid saaja. Kui Elmar Hollmann sai veebruaris kirja koos lepinguga, oleks ta kohe pidanud esitama taotluse jäätmeveost vabastamiseks Käina vallale. Või vähemalt küsima selgitusi kui kiri ebaselge oli,” ütles Aksli.
Vana mehe eksirännakud
Kui Kassari kinnistu prügiveoarved tulema hakkasid, saatis Hollmann need esmalt Veolia emafirmale Tallinna. Kriiska selgitas, et sealt saadeti talle arved tagasi koos selgitusega, et iga kinnistuomanik on kohustatud korraldatud jäätmeveoga liituma.
Novembri lõpupoole pöördus Hollmann maavalitsusse. Maasekretär Piret Sedrik helistas prügifirmasse ja selgitas siis omakorda Hollmannile, mida tal tühisõiduarvetest pääsemiseks teha tuleks. Siis kuulsid asjast ka Veolia kohaliku osakonna töötajad ning soovitasid mehel kindlasti vallaga ühendust võtta.
Hollmann pöördus vallavalitsuse poole alles detsembris, 12. detsembril saadetud kirjale vastas vallavalitsus 15. detsembril.
Kriiska meelest peaks küsima omavalitsuse käest, miks nemad ei tea, et vanahärra sel krundil ei ela ja miks pole Veoliat sellest teavitatud. “Miks kellegi nimi seal registris on, ei pea meie teadma. Meie auto on seal krundil käinud ja meie oleme oma kohustuse täitnud. Kui tuleb vallast kiri määruse näol, siis me enam sinna ei lähe,” ütles Kriiska.
“Tegemist on eaka inimesega, kellel oli ilmselt raske korraldatud jäätmeveoga kaasnevatest kinnistuomaniku kohustustest täit selgust saada. Samas puudus Käina vallavalitsusel info, et on tekkinud probleemid, mis vajavad lahendamist,” lisas Aksli.
Nüüdseks on asi korras ja Käina vallavalitsuse korraldusega 21. destembrist 2011 on Pärna ja Vaarika kinnistud kinnistuomaniku avalduse alusel vabastatud korraldatud jäätmeveost. Leitud on ka Elmar Hollmanni sugulane, kes jääb kaasomanikuna edaspidi kontaktisikuks Pärna kinnistu jäätmeveo küsimustes.
Käina abivallavanem Tiivi Lipp selgitas, et kui kaasomandis hoonet kasutab põhiliselt mõni teine kaasomanik, mitte see, kellele jäätmeveoleping ja arved algselt saadetud, peaks sellest kohalikku omavalitsust teavitama. Siis saab vald jäätmevaldaja esindajaks määrata teise kaasomaniku või isiku, kes hoonet tegelikult kasutab. Samas tunnistas ta, et kahjuks on see protsess tavainimese jaoks piisavalt keeruline.
“See on see Eesti Vabariigi jäätmeseadus, mis lajatab pika puuga ja kõigile ühtmoodi,” ohkas Ilmi Aksli ja märkis, et jant algab kohe uuesti – need, kes ei esita 20. jaanuariks uut taotlust korraldatud jäätmeveoks vabastamiseks, leiavad taas postkastist prügiveoarve.
Enn Johannese mure
Pisut sarnane lugu juhtus Pühalepa vallas elava Enn Johannesega. Ta teatas oma avalikus kirjas, et on 4. augustil maksnud AS Veoliale 3,80 eurot ja ühtlasi teatanud, et ei vaja prügiveoteenust. “Ma ei saa lubada, et rasked prügiveomasinad lõhuvad minu habrast sissesõiduteed, elan 250 m kaugusel külavaheteest,” selgitas Johannes ja keeldus edaspidiseid arveid maksmast.
Temagi ei teadnud, et korraldatud jäätmeveost vabastust tuleb taotleda vallast ja seda saab vaid teatud tingimustel.
Detsembri algul saabus talle hoiatus inkassofirmast Lindorff, kellele Veolia oli maksmata arved üle andnud. Toimunu šokeeris Enn Johannest nii, et toimetusele saadetud avalik kiri lõppes poolelt sõnalt. “Olin üleärritunud, võib olla mälulünk… sellest ka pooliku kirja ärasaatmine. Vabandan! Perearst soovitas kutsuda kiirabi, õnneks ei saanud infarkti,” kirjutas eakas mees pärast selgituseks.
Jõulupühadeks oli Johannesel võlg makstud, kuid oma järgmises avalikus kirjas märkis ta, et AS Veolia peaks oma klientidega töisemalt, mõistvamalt, ratsionaalsemalt suhtlema: “Ma ei pea mõistlikuks “rusikatega vehkimise taktikat. Kui ei maksa – nina veriseks!”. Ärgem unustagem – klient on kuningas!”

AS Veolia Keskkonnateenused Hiiumaa osakonna direktor Aivo Kriiska: Tühisõiduarveid saanud inimeste pöördumisi jäätmefirmasse oli eriti palju juulis pärast seda kui inimesed said kätte esimese kvartali arved. Siis tuldi tühisõiduarvate kohta küsima, et miks see tuli. Paljud tunnistasid ausalt üles, et jah, leping tuli, aga mõtlesime, et viskame ära, meil ei ole seda tarvis. Mõned väitsid, et nad pole lepingut saanudki. Seaduse järgi on aga kõik kinnistuomanikud automaatselt korraldatud jäätmeveoga liidetud. Kõiki muudatusi saab teha ainult kohalik omavalitsus, aga me oleme üritanud inimesi mitte jooksutada, ühiskasutused ja väiksemad probleemid saame omavalitsustega kokkuleppel ka kohapeal, Veolia kontoris ära lahendada. Prügiveost vabastust saab aga anda ainult läbi valla määruse ja seda ei saa meie teha. Kahjuks juhtub, et eakad inimesed käivad edasi-tagasi ja vallast saadetakse neid Veoliasse, et seal lahendatakse. Samamoodi võiks ka valla töötaja inimese käest kõik need küsimused küsida ja pakkuda lahendusi: vabastust või jäätmekonteineri ühiskasutust

Veel lugemist:

Uudised

Kütusefirma Olerex varem ööpäevaringselt avatud Kärdla tankla sulgeb nüüd uksed juba kell 23, mis tähendab, et süüa sealt öösel enam ei saa.  Kärdla tankla...

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus tegi kolmapäeval otsuse lõpetada töösuhe Kärdla osavalla vanema Aivar Viidikuga ja juba järgmisel päeval töötas tema asemel senine Emmaste osavalla vanem Tiit...

Uudised

Kui paar nädalat tagasi pakkusid jahimehed, et vast on Hiiumaal elanud karu Saaremaale läinud, siis reedel sai Valgu kandis kinnitust, et loom pole ära...

Külalugu

Proovigu vaid keegi öelda, et  Kärdlas asuv Jaburate küla pole küla – nimi teeb kohast koha. Seda kinnitavad tunnustatud jaburoloogid.  Jaburaid on aastate jooksul...