Connect with us

Uudised

OTSUS | Hiiu Leht ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Kärdla osavalla vanema Aivar Viidiku kaebust Hiiu Lehes 29. detsembril 2023 ilmunud artikli „Arvo Haasma paneb Kärdla muusikakooli juhtimise maha“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Kärdla osavalla vanem Aivar Viidik kaebas Pressinõukogule, et muusikakooli juhiga sõlmib töölepingu osavallavanem ja sellest lähtuvalt puudutavad kõik muusikakooli juhtimisega seotud küsimused ka osavalda ja osavallavanemat kui otsest juhti. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei pöördunud artikli koostamisel kordagi Kärdla osavalla ja osavallavanema poole info või selgituse saamiseks, mis puudutab muusikakooli direktori ametist lahkumist. Kaebaja leiab, et lugeja ei saanud tõest, ausat ega igakülgset infot, sest kõige olulisemat osapoolt ei ole teema käsitlemisse ega artikli koostamisse kaasatud. 

Hiiu Leht vastas Pressinõukogule, et lugu räägib Arvo Haasma lahkumisest Kärdla muusikakooli juhi kohalt ja selle koostamisel on kasutatud kõige otsesemat allikat ehk Arvo Haasmat ennast. Leht selgitas, et kuna Arvo Haasma lahkus töölt omal soovil, mitte teda ei koondatud või vallandatud, siis ei ole osavald antud juhtumi kõige olulisem osapool. Leht selgitas, et artiklis räägib Arvo Haasma, miks ta kavatseb ametist lahkuda ning tunnistab sealjuures oma vigu ning sobimatust sellele tööle. Hiiu Leht lisas, et artikkel ei ole kriitiline või konfliktne: Arvo Haasma ei esita artiklis oma tööandja kohta mitte ühtegi kriitilist väidet.

Pressinõukogu otsustas, et Hiiu Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest artiklis ei ole Aivar Viidiku kohta esitatud süüdistusi ja kuna tegemist ei ole konflikti sisaldava looga, siis ei olnud vaja talle sõna anda. 

Pressinõukogu on ajakirjanduse eneseregulatsiooni organ, mis pakub lugejatele, kuulajatele ja vaatajatele võimaluse leida meediaga vastuollu sattunult kohtuväliseid lahendusi. Tegu on laiapõhjalise koguga, kuhu peale ajakirjanduse esindajate on kaasatud isikud meediavälistest sektoritest. 

Veel lugemist:

Uudised

Kütusefirma Olerex varem ööpäevaringselt avatud Kärdla tankla sulgeb nüüd uksed juba kell 23, mis tähendab, et süüa sealt öösel enam ei saa.  Kärdla tankla...

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus tegi kolmapäeval otsuse lõpetada töösuhe Kärdla osavalla vanema Aivar Viidikuga ja juba järgmisel päeval töötas tema asemel senine Emmaste osavalla vanem Tiit...

Külalugu

Proovigu vaid keegi öelda, et  Kärdlas asuv Jaburate küla pole küla – nimi teeb kohast koha. Seda kinnitavad tunnustatud jaburoloogid.  Jaburaid on aastate jooksul...

Digileht

Hiiu Leht 12. aprillil Utoopiast pandi kunst pihta Margus Soonlepast arvab naljast ja elust Hiiumaale jääb neli keskkonnavalvurit Jaburate küla jaburad lood Digilehe saab...