Jälgi meid

UUDISED

Praakkattega teelõigul algas garantiiremont

HARDA ROOSNA
Autojuhid on kümme kuud oodanud, millal saab korda riigimaantee Lehtma-­Malvaste lõik, kus AS Tariston mullu augustis pindamisel praaki tegi – enne jaani algas ebaühtlase katte maha­freesimine, millal tee uue katte saab, on ikka veel lahtine.
Tellija maanteeamet ja töövõtja AS Tariston on eri meelt, mis tähtajaks ebaõnnestunud pidamisega teelõik korda teha tuleb.
Taristoni Lääne regiooni ja pindamise valdkonna juht Raigo Sahtel ütles Hiiu Lehele, et tulenevalt töövõtu­lepingust on töövõtjal garantii­tööde tegemiseks aega kolm aastat.
“Kolmeaastane garantii kehtib tõepoolest kogu tööle, aga see ei tähenda, et garantiitöid tehakse viimasel aastal, seda enam, et tegemist oli eba­kvaliteetse tööga,” kommenteeris transpordiameti lääne üksuse juhataja Hannes Vaidla.
Esimene tähtaeg juba möödas
Vaidla sõnul oli töövõtjal kohustus korrastada ja üle pinnata see teelõik käesoleva aasta 1. juuniks ja ta hoiatas, et vajadusel on amet sunnitud rakendama lepingus kehtestatud sanktsioone.
“Eelmisel sügisel koostatud koosoleku protokolli ja selle kevade garantiiülevaatuse akti põhjal sai tähtajaks pandud 1. juuni, kuna kevad oli erakordselt jahe, siis lubasime tähtajast üle minna,” lisas Vaidla eile.
“Meie huvides on see lõik esimesel võimalusel korduspindamisega katta, kuid selleks tuleb teha veel mõned uuringud koostöös transpordi­ametiga, veendumaks, kas ja kuidas on teele jäänud killustik kinnitunud,” tõi Sahtel välja ühe eeltingimuse.
Töö algas enne jaani
Sahtel ütles, et parandustööd hakkavad pihta peale jaanipäeva. Pindamistööde alguse täpsed kuupäevad aga alles selguvad, kuna sõda Venemaa ja Ukraina vahel mõjutab materjalide ja kaupade tarne­aegu.
Mandrilt tellitud freesimismasin töötas maanteelõigul siiski juba teisipäeval, st enne jaanipäeva ja lahtist killustikku pühkisid kokku harjadega varustatud veokid.
Vaidla ütles eile, et algselt oligi kokku lepitud, et parandus­tööd algavad peale jaanipäeva, et liiklejaid jaanipühade ajal vähem häirida.
“Selleks, et teelõik saaks tasane, otsustati kogu ebakvaliteetne lõik freesiga siluda ja siis üle pinnata. Kuna freeside töögraafik on väga tihe, õnnestus kokku leppida, et alustame enne jaanipäeva ja pärast jaanipäeva saab siis üle pinnata.”
Ka Vaidla sõnul ei oska keegi välja öelda täpset kuupäeva, mil pidamine alata saaks, sest jätkuvalt on probleemiks bituumenemulsiooni tarned Eestisse.
Läheb kalliks maksma
Transpordiameti andmetel maksis amet Heltermaa-Kärdla-Luidja riigitee 2,84 km pikkuse teelõigu pindamise eest 45 000 eurot. Vaidla hinnangul lähevad parandustööd, mille kulud peab katma töövõtja ehk AS Tariston, maksma tõenäoliselt samas suurusjärgus summa.
Eelmise aasta 17. augustil pindasid ASi Tariston töötajad maanteed 2,9kilomeetri pikkusel lõigul Lehtma teeristist kuni Malvaste ristmikuni. Tööde järel alanud tugev vihma­sadu uhtus bituumen­emulsiooni lahti ning see pritsis täis maanteelõigul sõitnud autod ja voolas kraavigi. Kuna tegemist on ebakvaliteetse tööga, nõudis transpordiamet, et töövõtjal tuleb teelõik uuesti üle pinnata. Kuna pindamis­töödeks on vaja sobivaid ilmastiku­tingimusi, eelkõige soojakraade, ja sügis jõudis juba kätte, jäi Taristoni vigade­parandus selleks aastaks.
Tõenäolised põhjused
Vaidla ütles nüüd, et suure tõe­näosusega olid selle juhtumi põhjusteks ebasoodsad ilmastikuolud ja nõuetele mittevastav bituumen­emulsioon.
Transpordiameti Lääne üksuse korrashoiu projektijuht Marika Koppel rääkis eelmisel aastal, et lahtise killustiku probleem Hiiumaa riigiteedel on laiem. Lisaks eelnimetatud maanteelõigule oli sellega probleeme Reikama sirgelt kuni Palukülani ning Emmastes Kabuna-Külama lõigul. Mõlemad ASi Tariston pinnatud. Koppeli hinnangul oli see eelkõige tingitud hilissuvel tehtud pindamistöödest.
Vaidla märkis eile, et üle­jäänud teelõigud, kus ka killustik on maha tulnud, on paremas seisus, sest seal on killustik praeguseks kinni ja killustikuta jäänud kohad parandab Tariston riba­pindamisega ära.

KATI KUKK
HARDA ROOSNA
hiiuleht@hiiuleht.ee

Veel lugemist: