Connect with us

Uudised

Poolele miljonile inimesele terendab maksutagastus

Eelmisel aastal kehtima hakanud uus maksuvaba tulu süsteem tõotab selle aasta alguses tuua maksutagastuse inimestele, kes on aasta jooksul jätnud maksuvaba tulu arvestamata. Juba 11 kuu tuluandmete pealt on eelmisel aastal rohkem tulu­maksu tasunud üle poole miljoni inimese, kes saavad eeldatavalt tagasi kokku ligi 129 miljonit eurot.
Oma andmetega saab igaüks juba praegu tutvuda e-maksuametis/e-tollis “Minu sissetulek” rubriigis. Seal kuvame igaühele ka eeldatava tulumaksukohustuse maksu- ja tolliametile deklareeritud andmete pealt. Lõplik inimesele tagasimakstav summa või tekkinud tulumaksu­kohustus kujuneb 2018. aasta kohta tuludeklaratsiooni alusel.
See tähendab, et kui on võimalus saada tagasimakse, kasutada mahaarvamisi või on tekkinud juurdemaksmise kohustus, tuleb kindlasti tulla tuludeklaratsiooni esitama. Sel aastal saab seda teha 15. veebruarist kuni 1. aprillini. Esimesi tagasimakseid hakkame tegema eeldatavalt alates 26. veebruarist ning tagasimaksed saavad tehtud valdavalt 1. juuliks.
Kui praeguste andmete järgi ootab rohkem kui pooli tuluteenijaid tulumaksutagastus, siis umbes kuuel protsendil tuluteenijatest võib seoses maksuvaba tulu lubatust suuremas mahus kasutamisega tekkida tulu­maksu juurdemaksmise kohustus. Eelmise aasta 11 kuu andmete pealt on neid inimesi umbes 57 000 ning tagasimakstav summa 10,8 miljonit eurot ehk keskmiselt 190 eurot inimese kohta.
Tulumaksu juurdemaksmise kohustus tekib peamiselt maksuvaba tulu summa eksliku arvestamisega või mitmesse kohta maksuvaba tulu avalduse esitamisega. Näiteks olukord, kus inimene töötab kahe tööandja juures ja laseb mõlemas kohas arvestada maksimaalse maksu­vabastuse.
Maksuvaba tulu avalduse võib esitada vaid ühte kohta, v.a pensionärid, kes võivad esitada avalduse ühele tööandjale ja sotsiaalkindlustus­ametile. Mitmesse kohta avalduse valesti esitamine toob kaasa selle, et aasta jooksul kasutatakse maksuvaba tulu rohkem kui lubatud ja makstakse tulumaksu ettenähtust vähem.
Samuti on levinud juurdemaksmise tekkimise põhjuseks aasta alguses planeerimata tulu (nt kinnisvara müük), mis suurendab kokku­võttes inimese aasta­tulu ja selle tulemusel muutub maksuvaba tulu arvestus.
Kasuta mahaarvamise võimalusi
Kui tulumaksuvabastust kasutati aasta jooksul lubatust enam, siis see ei tähenda veel, et tekiks reaalselt vajadus raha maksu- ja tolliametile kanda. Maksu- ja tolliamet võtab maksusumma arvutamisel arvesse ka tulust tehtavad maha­arvamised. Näiteks saab kasutada maha­arvamistena täiendavat maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel (alates teisest lapsest), täiendavat maksuvaba tulu abikaasa eest, eluasemelaenu intresse, koolituskulu ning kingituste ja annetuste summasid.
Kui vaatamata kasutatud mahaarvamistele tuleb siiski tulumaksu juurde tasuda, siis see kohustus tuleb täita alles 1. juuliks. Kui inimene deklareeris aga veel ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigist saadud tulu, siis on maksu tasumise tähtaeg 1. oktoober. Juurdemaksmise kohustust on võimalik täita ka osade kaupa. Selleks tuleb e-maksuametis/e-tollis taotleda maksuvõla ajatamist.
Lõpetuseks võiks igaüks vaadata üle selle, kui palju ja millisel tööandjal ta laseb sel aastal maksuvaba tulu arvestada. Võttes arvesse eelmise aasta kogemust, saab planeerida tänavuse maksuvaba tulu summa, et järgmisel aastal vältida juurdemaksmise kohustust või kasutada võimalust saada maksuvaba tulu kätte korraga järgmise aasta alguses.
Evelyn Liivamägi
Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja

Veel lugemist:

Uudised

Juba aprillis hakkas tulema teateid, et Hiiumaa staari staatuses karu on väga liikuv ja läbib pikki teekondi põiki üle saare, kuni mai algul jäädvustas...

Digileht

Hiiu Leht 17.mail Karu jookseb mööda saart nagu pöörane Hiiumaa sai uue piiskopi Hiiu Leht muudab ilmumispäeva ja sagedust Sõdurid päästsid külarahva jalavaevast. Digilehe...

Uudised

Alates 6. juunist hakkab Hiiu Leht paberil ilmuma kord nädalas 20-leheküljelisena neljapäeviti. Kõik paberlehe tellijad saavad võimaluse kolme kuu jooksul veebiuudiseid tasuta lugeda.  Lugeja...

Uudised

Hiiumaa huvide paremaks kaitsmiseks ja esindamiseks asutas 16 saadikut teisipäeval riigikogu Hiiumaa toetusrühma ja valis selle esimeheks Reili Ranna ning aseesimeheks Enn Eesmaa. Toetusrühma...