Jälgi meid

PÄÄSTE

Politsei- ja päästeteated

Päästeamet
Maaomanik põletas heina
Esmaspäeval tuli häirekeskusele teade, et Suuremõisa külas põletab maaomanik heinavaalusid. Päästjate kohale saabudes suitses üks heinavaal, ülejäänud umbes 50–60 meetri pikkused vaalud olid juba kustunud. Põletaja seisis küll ise rehaga juures, kuid kuna ilm oli väga palav ja tuuline ning tuleohutusnõuded täitmata, palusid päästjad tal põletamise lõpetada, sest selline teguviis on väga ohtlik.
Hiiu- ja Läänemaa päästepiirkonna juht Hannes Aasma ütles, et saab aru maaomanikust, kes oma heinast lahti tahtis saada, kuid tema peaks mõistma ka kaaskodanikke, kelle seas suitsuhais tekitas hirmu ja segadust – kardeti metsatulekahju ja otsiti, kus põleb.
“Praegu ei ole selliseks heinapõletamiseks õige aeg, pigem tuleks seda teha sügisel ja siis kui vihma sajab,” lisas Aasma.

Välgulöögist hukkus hobune ja süttis laut
17. augusti päeval lõi Reigi-Nõmme külas välk kõrval­hoonesse. Inimestest keegi viga ei saanud, kuid hukkus välgutabamuse saanud hobune, kes oli sel hetkel laudas. Päästjate kohale saabudes oli väike laut lausleekides. Päästjad asusid kaitsma kõrval asetsevat kasvuhoonet ja sauna, kus olid tuld võtnud madratsid, mis olid olnud pistiku lähedal. Laut, mille küljes oli karjuse jagamisboks, hävis tules täielikult. Tulekahju käisid kustutamas Käina ja Kärdla kutselised ning Kõrgessaare vabatahtlikud päästjad.

Vargad viisid kolm aerulauda
Politseile teatati 15. augustil, et augusti esimese nädala jooksul on Hiiumaa vallas varastatud kolm täispuhutavat aerulauda. Vargusega tekitatud kahju on 825 eurot.

HIIU LEHT

Veel lugemist: