Connect with us

Uudised

Piiridest riikis ja meites endis

See sui nüid juba ammu möödas ja ma looda, et hiidlased sennega änam vähem rahule jähid. Sest meitel käis hulga söpru külas ja mei ise ka jätsime oma jala jälgi üsna mütmes ilma kaares.
Aga oh herm! Mida pääv edasi, seda änam hakkes igalt poolt tulema asju, mis muidu muheda hiidlase näu murelikuks vettis. Paistis, et mütmes asjus aa üle muistlikkuse piiri mindud.
Noh, nende va tuugenite üle peetud vaidlustes oleme nüid hermus targaks saand. Vöi siis tükkis lolliks tehet. Sest vaada üht vöi teist – ikkagid oodab Hiiu saart hukadus.
Et Tubala vai ikke meite saare paigal hojab, siis jala mei siit välje äi pääse. See praamide vägi kaika vidu aa meitele üsna närvide peele käind. Kord va Leedo peel, teina kord jälle riik, nenna et isegid ministrid aa oma vahel vaidlema läind. Mei hiidlased hojame rohkem pöialt riigi poolt, aga va saarlased jälle laulid seda laulu, et “äi saa mei läbi Leedota”. Neh, eks Leedo ole riigilt sadasid miljoneid saand, aga ta virmad aa saarlaste jäuks midad pihustand ka.
Maad mööda liikudes meitel prubleemisid pole, sest GObusside juhid pole streikind ja maanteed kordas. Sa vaada müsune magistraal Kärdla ja Tubala vahele tehet aa. Sügavad kraavid siiskid natust hermudavad, sest kui sa püsut vääratad, oled kadund vend.
Äga meitel sii Hiiumaal seda avalikus paikas viina viskamist hermus väga liiga sageli nähja polnudki. Siiskid hee, et see ee keeladi. Mönes asjes vöttis valitsus ka rahva nöudmist kuulda. Samal ajal prässiti see uus koos elu säädus läbi. Kas Hiiu saare pääl oo homosid vöi geisid olnd – kis seda tääb. Ise ma ole vist hetero. See söna tähendab, et ma ole kokku säätud mütmest tükist, kaasa arvadud moo külje luu.
Aga see kuri kuulus töövöime refurm paneb küll kukalt kratsima sösuseid hiidlasi, killel möni ihu viga külges. Üle Eesti aa sösuseid kümneid tuhandeid vöi rohkemgid.
Keikse kuumem söna aa viimasel ajal olnd riigipiir. Hiidlane ja piir on kogu aeg nagu kokku kasvand. Isegid vene piirivalve kaitses meid iga sugu kutsumata külaliste eest. Oh herm – nüid meitel polegid änam piirivalvet! Kas politsei jövab ka merd passida? Jumal tänat, et Hiiu randas meri madal. Muidu vöiks tulla möni “objekt” nagu Rootsis ka Kärdla uue sadama lisidale, anda natust tossu meite senise piirivalve kordoni poole ja kauks sulpsti jälle merde tagasi.
Kohvri kautamine ja vene piiri padrik teevad ka hiidlase hingele haiget. Mei vöiks ka minna senna seda piiri puhtaks raiuma.
Aga mis mei soigume, kui maailmas sünnib tükkis herpsamaid asju. Kis meitest tahaks preegud olla ukraina rahva nahas. Pisine Eesti aitab kudas jäksab. Meitel omal NATO kohal. See kena küll, aga tüki parem oleks olnd, kui selleks poleks tarvidust tulnd.
Heekene küll. Hiidlase elu tarkus ütleb, et keiges asjades tuleb muistlikku piiri pidada. Olgu see kas riigi mötes vöi meite oma sees. Hiidlane saab ka ilma vene gaasita sooja. Piima mei jökke kallama äi hakka ja loodame, et töbised mets sead siia äi uju.
Kui elu mured magada äi lase, siis vaada veissbuuki vöi loe tuleva aasta riigieelarvet – sääl ilusaid lubadusi üks jägu. Vöi kuda sa ise arvad, mis?

Veel lugemist:

Uudised

Juba aprillis hakkas tulema teateid, et Hiiumaa staari staatuses karu on väga liikuv ja läbib pikki teekondi põiki üle saare, kuni mai algul jäädvustas...

Digileht

Hiiu Leht 17.mail Karu jookseb mööda saart nagu pöörane Hiiumaa sai uue piiskopi Hiiu Leht muudab ilmumispäeva ja sagedust Sõdurid päästsid külarahva jalavaevast. Digilehe...

Uudised

Alates 6. juunist hakkab Hiiu Leht paberil ilmuma kord nädalas 20-leheküljelisena neljapäeviti. Kõik paberlehe tellijad saavad võimaluse kolme kuu jooksul veebiuudiseid tasuta lugeda.  Lugeja...

Uudised

Hiiumaa huvide paremaks kaitsmiseks ja esindamiseks asutas 16 saadikut teisipäeval riigikogu Hiiumaa toetusrühma ja valis selle esimeheks Reili Ranna ning aseesimeheks Enn Eesmaa. Toetusrühma...