Connect with us

Uudised

Pihla-Kaibaldi kaitsealal lubatakse raiet

Valitsus otsustas eelmisel neljapäeval muuta Hiiumaal asuva Pihla-Kaibaldi looduskaitseala piire ja kaitse-eesmärke.
Võrreldes kehtinud kaitse-eeskirjaga lubatakse alal seni keelatud kalapüüki. Leevendatakse jahipidamise keeldu Pihlasoo ja Kaibaldi sihtkaitsevööndis, lubatakse kaitseala valitseja nõusolekul jahipidamist, kui see on vajalik kaitse eesmärgi saavutamiseks või ulukite levitatava taudi tõkestamiseks. Sihtkaitsevööndis lubatakse maaparandussüsteemide eesvoolude hoiutöid. Täpsustatakse piiranguvööndis lubatud majandustegevust metsaraie osas ja kuusikutes lubatakse lageraiet langi pindalaga kuni üks hektar. Samas keelatakse piiranguvööndis uue maaparandussüsteemi rajamine, mis seni oli kaitseala valitseja nõusolekul lubatud.
Pihla-Kaibaldil kaitstakse metsastunud luidetevahelisi niiskeid nõgusid, rabasid, siirde- ja õõtsiksoid, vanu loodus­metsi, soostuvaid ja soo-lehtmetsi ning siirdesoo- ja rabametsi, kaitsealused liigid on kaljukotkas, roheline hiidkupar ja soohiilakas. Kaitseala pindala on 3816,6 hektarit ja see suureneb 39,6 hektari võrra. Kaitsealaga liidetakse
42,1 hektarit, millest 1,2 hektarit on eramaa, 38,4 hektarit riigimaa ja 2,5 hektarit reformimata maa.
Kaitseala paikneb Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kana­peeksi, Koidma, Leigri, Metsaküla, Määvli, Prählamäe ja Tubala külas.

Veel lugemist:

Uudised

Pressinõukogu arutas Kärdla osavalla vanema Aivar Viidiku kaebust Hiiu Lehes 29. detsembril 2023 ilmunud artikli „Arvo Haasma paneb Kärdla muusikakooli juhtimise maha“ peale ja...

Digileht

Hiiu Leht 23.veebruaril Transpordiamet esitas aastaid valeandmeid Kärdla kool vajab klaverit Hiidlased panid narvakad hümni laulma Sündinud Eesti riigi sünnipäeval Lugu poolsaare moodi saarest...

Uudised

Hooandjas käima lükatud kampaaniaga soovib Kärdla kool kokku saada 6500 eurot, et soetada uus klaver, mille maksumuseks on 9900 eurot.  Kärdla kooli õpetaja Raili...

Taskuhääling

Saatekülalise Eiki Nestoriga tuleb muuhulgas jutuks Kõpu radar, osavallad, pasunapuhumine, Riigikogu peokutse, ühistransport ning see miks ta 30 aastat kodust ära oli.