Jälgi meid

Uudised

Pesitsusrahu teade keskkonnaameti kodulehel

Lindude pesitsushooaeg on alanud. Kui anname lindudele rahu, saavad nad oma pojad üles kasvatada.
Looduskaitseseaduse alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Eesti metsalinnustik vajab kaitset, sest nende arvukus on vähenenud.
Kõige intensiivsem pesitsus­periood on kevad ja suve algus – aprilli kesk­paigast kuni suve kesk­paigani, mil lindudele peab and­ma võimaluse järglaste saa­miseks ja üleskasvatamiseks.
Metsalinnustiku kaitsega on eriti oluline arvestada kõige linnurikkamates vanemates metsades ja kaitstavatel aladel. Vältides lindude häirimist eriti just nendel aladel, saame päästa kõige rohkem linde.
Keskkonnaamet kavatseb sel aastal raietegevust pesade hävitamise ja kahjustamise ning lindude häirimise vältimiseks piirata esmajärjekorras seal, kus sellel on metsalinnustikule kõige suurem mõju.
Kui kevadsuvine raie on tõepoolest vältimatu, siis tuleb vältida raiet vanemates linnurohketes metsatüüpides, eelkõige lehtpuu enamusega salu- ja laanemetsades.
Maatriksis on puistud jaotatud kolme kategooriasse, tähistades need erinevate värvidega järgnevalt:
Sinine – lindude asustus­tihedus on väiksem kui 2 paari/ha, pesitsemise tõenäosus on väiksem, potentsiaalne mõju linnustikule vähene.
Kollane – lindude asustustihedus 2–6 paari/ha, potentsiaalne mõju linnustikule keskmine.
Punane – lindude asustus­tihedus on suurem kui 6 paari/ha, pesitsemise tõenäosus kõige suurem, mõju linnustikule suur; kaitsealad.
Keskkonnaamet töötas koos keskkonnaagentuuriga välja haudelindude asustustiheduse maatriksi, mis tugineb puistu kasvukohatüübile ja vanusele. Metsakorraldusandmete põhjal saab metsa­eraldised grupeerida ja hinnata kevadsuvise raie mõju linnustikule. Metsaomanikud saavad metsaportaali sisse logides kontrollida metsa­eraldise kasvukohatüüpi ning vanust ja selle alusel hinnata pesitsemise tõenäosust.
Planeeritud järelevalve toimub sel aastal 15. aprillist kuni 30. juunini. Kontrollide tegemisel lähtume pesitsus­rahust kinnipidamise kontrollimise juhendist.

Allikas: Keskkonnaamet

Veel lugemist: