Connect with us

Turism

Parim lugu on tegu

FOTO: Ivo Panasjuk. Orjaku sadam.

Ivo Panasjuk
Piret Kastein
MARTIN VILLING
PETRI JÄRVINEN
Sihtasutuse Hiiumaa Sadamad asutamisest möödus detsembris kolm aastat. Oleme püüdnud koondada neli nii erinevat sadamat ühise katuse alla ning neid arendada selliselt, et säiliks iga sadama ainulaadne isikupära ja identiteet.
Märtsis avalikkusele tutvustatud uue sümboolika kesksel kohal on neljavärviline romb, sümboliseerides nelja sadamat ja ilmakaart, purjesid, meremärke ja kompassi. Kõik need mõisted on pärit merendusest, seotud Hiiumaa saarega ning jutustavad meie lugu – Hiiumaa lugu. Aga tähtis pole mitte see, mida me ise endast räägime, vaid see, mida teised meist üksteisele räägivad. Pingutame kõvasti, et meie teod räägiksid.
Sinine lipp kui hoolivuse märk
Kärdla ja Orjaku sadamates lehvis 2021. aastal Sinilipp, mis on prestiižne rahvusvaheline kvaliteedimärk sadamatele ja randadele, kus järgitakse kõrgeid nõudmisi keskkonna, ohutuse ja ligipääsetavuse alal. Kokku hinnati 38 kriteeriumit kuues valdkonnas.
Eesti sadamad on varem selles programmis osalenud, kuid üle 15 aasta pälvis selle kõrgelthinnatud kvaliteedimärgi kolm Eesti sadamat, lisaks meie Kärdla ja Orjaku sadamatele ka Lennu­sadam. Kui rannale või väike­sadamale on antud Sinilipp, siis on seal kvaliteetne vesi, puhas ja koristatud rand, turvaline keskkond ning võimalik kasutada puhast joogivett. Samuti on tõhustatud heakorda ja prügimajandust ning tagatud veeohutus. Sinilipp on hinnatud turundus­argument turismi­piirkondades, kus ranna ja merevee puhtus on järjest suuremaks probleemiks muutumas. Lisaks sadamatele on Sinilipp tunnustuseks ka kohalikule omavalitsusele ja kogukonnale, sest puhas keskkond on kõigi ühine pikaajaline eesmärk. Lipp antakse igaks hooajaks uuesti, seega kui tingimused on jätkuvalt täidetud, taotleme seda Kärdlale ja Orjakule ka uueks hooajaks.
Paremad teenused toovad rohkem külalisi
Möödunud aastal sadamatesse tehtud investeeringute nime­kiri on pikk: Orjakus valmis Smart Marina projekti raames uus sadamahoone, erakapitali kaasabil said kalurid omale uued võrgu­kuurid, Sõrul paigaldasime uued tule­ohutuse häiresüsteemid ja Kärdlas lõime automaat­tankimise võimaluse.
Detsembris alustas AS Tariston Sõru jahi­sadama laienduse ehitusega ning juba eeloleval hooajal saame uue kai ääres külalisaluseid võõrustada. Kahjuks tuli Kalana jahisadama ehitushange nurjunuks lugeda, sest pakkumuste hinnatase ületas märgatavalt planeeritud eelarve. Jaanuaris kuulutame välja uue hanke, muudame veidi projekti ning püüame leida lisaressursse, et sadam siiski 2022. aastal välja ehitada.
Eeloleval aastal ehitame Orjakusse ja Sõrule laste mängu­väljakud ning paigaldame Kärdlasse noorpurjetajatele slipi, mis teeb sportpaatidega veelemineku ja maaletuleku oluliselt lihtsamaks nii igapäevastele treenijatele kui ka Kärdlat külastavate võistluste ajal.
Sügisel viis sihtasutuse meeskond läbi küsitluse, kus uurisime ligi 30 Eesti külalis­sadamas pakutavaid teenuseid ja nende kvaliteeti, samuti peamisi sadamate tõmbe­numbreid. Uuringus jäi läbivalt kõlama, et ootus­päraselt tullakse nautima kohalikku toitu, kultuuri ning hinnatakse kõrgelt ka kvaliteetseid majutusvõimalusi. Orjakus avatud restoran iiuMekk on pakkunud kogu hooaja suure­päraseid maitseelamusi ning see kajastus koheselt ka külastajate arvus – Orjaku sadamat külastas sel hooajal koguni 160 alust  ja 97 matkaautot (aasta
varem vastavalt 96 ja 28).
Väga oluliseks peeti uuringus tanklate olemasolu sadamates, sest mootor­paatide hulk Eestis kasvab ja pikemaid otsi võetakse ette just tankimisvõimaluste kättesaadavuse järgi. Sõru ja Kalana jahisadamate laiendusi projekteerides oleme arvestanud tanklate rajamise võimalusega kohe, kui selleks vahendeid leiame.
Purjetamise kuldsed ajad
Tänu entusiastlikele eest­vedajatele on Sõru Merekooli purjetamise baasõppe treeningud ja mitmed mere­kultuuri tutvustavad ette­võtmised saanud loomulikuks osaks Sõru jahisadama igapäevaelust. Suurepärane uudis Hiiumaa jaoks saabus kevadel, kui Eesti Jahtklubide liidu juhatus otsustas just Kärdlas korraldada Optimisti, Zoom 8 ja Laser 4.7 Eesti Karikavõistluste etapi. See tõi meile üle 120 noorpurjetaja, lisaks treenerid, vanemad ja nende sõbrad. Jahtklubi JK Dago varasemate aastate kõrget korralduslikku taset on märgatud, ilma selleta poleks Kärdla etapp tihedasse kalendrisse mahtunud. Aga see pole veel kõik – kolmandat korda toimuv Dago regatt ehk avamerepurjetamise Hiiumaa meistrivõistlused väljus võitjana, korraldamaks regati raames ka 2021. aasta avamerepurjetamise Eesti meistrivõistlused klassides ORC3 ja ORC4, kusjuures enamus Hiiumaa oma jahte on just eeltoodud klasside jahid. Võistlused toimusid nädal peale Muhu Väina regatti, mis ka sel aastal lõppes Kärdlas sadamas. Eduka ja meeldejääva purjetamisaasta krooniks tõid JK Dago alused Matilda 4 ja Olympic Eesti ainsad MMkullad Hiiumaale! Need saavutused on peatükid Hiiumaa purjetamise raamatus ja inspiratsiooniks meie sadamates toimetavatele mudilastele.
Kokkuvõtteks
Mulle on lõppevat aastat kokku võttes kõige olulisem tunne, et peale kolme ülimalt aktiivset tegutsemisaastat hakkavad asjad tasapisi paika loksuma ja oma kohta leidma – kalurid, purjetajad, sportlased ja kogukond määravad suuresti meie tegevussuunad ja annavad hiljem meile hinnangu. Ühelt poolt on sadamates toimuv nii tavaline, aga teiselt poolt on meie tegemised kogu aeg terava tähelepanu all, sest sadamas toimuv läheb kõigile korda. Kõik ei ole alati ladusalt läinud – nagu ütles tabavalt Sõru Merekooli asutaja Katrin Visnapuu: “Inimesed on veidi kannatamatud, kuna ootused sadamate osas on nii suured, aga kõik asjad vajavad lihtsalt aega.” Kogu aeg ei saa areng olla tormiline, aga pidev areng on tähtis. Meil on suurepärane meeskond ja parimad kliendid – naudime koos tehtut ja jätkame uut aastat uue innuga!

MARGUS KASTEIN
SA Hiiumaa Sadamad
nõukogu esimees

Veel lugemist:

Uudised

Neljapäeval lõpetati pidulikult Hiiumaa haigla uuendamine, mis läks kokku maksma 13 miljonit eurot, millest kaksteist tuli Euroopa Liidu toetustest. Haigla juhatuse liikme Riina Tamme...

Teema

Hiiumaa mees Sander Voitka saab tänavu pidada oma üheksandat sünnipäeva, sest sünnikuupäevaks on tal 29. veebruar. Ema Ene Reidma meenutas, et esimese lapse sündimise...

Uudised

Hiiumaa koalitsioonis on läbirääkimisel tegevuskava, mille tulemusena kaoks veel sel aastal osavallavanemad ja osavallavalitsused ning valitsusse lisanduks kolmas abivallavanem. Koalitsoonis lõplikule üksmeelele seni siiski...

Reportaaž

Hiiumaa haigla uuendamine polnud pelgalt seinte värvimine või ukselinkide vahetamine. Kõik sai uueks. Haigla ees pühib paar päeva enne pidulikku avamist töömees harjaga lume...