Jälgi meid

UUDISED

Õpilased gümnaasiumivõrgust

Eesti õpilasesinduste liit kaasab õpilasi gümnaasiumivõrgu korrastamise aruteludesse.
Hiiumaal saavad noored kokku reedel, 10. veebruaril kell 13 Hiiu maavalitsuse koosolekusaalis. Arutelul osaleb paar-kolm õpilast nii põhikoolidest kui gümnaasiumidest, lisaks maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Ermo Mäeots ja Hiiumaa omavalitsuste liidu liige Jaanus Valk.
Hiiumaal on selle projekti koordinaator Hergo Tasuja. Tema rääkis, et ülevaate maakonna hariduselust-olust annab Ermo Mäeots ja seejärel toimub arutelu, mille põhipunktideks on: 1. Mida peab koolivõrku reformides silmas pidama? 2. Millised väärtused on õpilasele kooli juures kõige olulisemad? 3. Mil moel peaks olema tagatud võrdväärne ligipääs kooliharidusele Hiiu maakonnas?
Samuti küsitakse õpilastelt, milliseid positiivseid või negatiivseid külgi näevad nad suurte gümnaasiumide loomisel, aga ka gümnaasiumi ja põhikooli eraldamisel.
“Mõte on tutvustada koolivõrgureformi otse õpilastele ja saada sisendit samuti otse õpilastelt. Selleks saame kasutada noortekogu Hiiumaa Ankur läbi viidud uuringut 2011. aastast ja osalejad on teemat ka oma koolides käsitlenud,” selgitas Hergo Tasuja.
Liidul on plaanis igas maakonnas läbi viia koolivõrgureformi teemalised arutelud, et koguda kokku võimalikult laiapõhjaline ja kõikide õpilastega arvestav sisend ühtse arvamuse koostamiseks.
“Kuna Eesti on regiooniti väga erinev ja ka probleemid varieeruvad suuresti, peame arvestama ja kaaluma iga regiooni probleeme eraldi,” lisas koolivõrgureformi arutelude peakoordinaator Karl Jõgi Eesti õpilasesinduste liidust.

Veel lugemist: