Connect with us

Uudised

Omavalitsuse töötaja saab olla ka volikogus, ametnik jätkuvalt mitte

Riigikohtu 17. aprilli otsus, mis lubab omavalitsuse ametiasutuse töölepingulisel töötajal olla samal ajal volikogu liige, jõustus 17. oktoobril.
Vastava otsuse tegi riigikohtu põhiseaduslikkuse järele­valve kolleegium tänavu 17. aprillil kohtuasjas nr 5-19-45, tunnistades põhiseadusvastaseks ja kehtetuks KOKS para­grahvi 18 lõike 1 punkti 6 osas, mis näeb ette volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise, kui volikogu liige töötab sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel.
Otsus jõustus 17. oktoobril ja sellest ajast alates ei saa enam omavalitsuse ametiasutuse töölepingulistest töötajatest volikogu liikmete volitusi ennetähtaegselt lõpetada. Seega saavad alates sellest kuupäevast omavalitsuse ameti­asutuse töölepingulised töötajad olla samal ajal volikogu liikmed. Ametiasutuse ametnike puhul jääb kehtima volikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine.
Muudatus ei kohaldu tagasiulatuvalt ja see rakendub üksnes edasiulatuvalt alates 2020. aasta 17. oktoobrist volikogu liikmete puhul toimuvate liikumiste ja muudatuste osas.
Alates 17. oktoobrist saab volikogu liikmeks valitud isik, kes töötab sama omavalitsuse ametiasutuses töölepingu alusel, osaleda volikogu töös, kui tal tekib õigus saada volikogu liikme volitused. Samuti saab volikogu liige asuda sama kohaliku omavalitsuse ametiasutusse tööle töölepingu alusel.

Veel lugemist:

Arvamus

Turismihooaeg on vaikselt ent järjekindlalt lähemale nihkumas. Ainult kohane tundub küsida – mis on sinu jaoks see midagi, mida iga külaline võiks, peaks tahtma...

Galerii

Laupäeva, 18. mail toimus Käina kardirajal hiidlaste kevadlaat. Müügil olid Hiiumaa Köögi ja Pagari eritooted ja rahva lemmikud, kohalikke sööke ja jooke, kohalikku käsitööd...

Loodus

Tänavu Eestis aasta loomaks kuulutatud saarmad jätavad loodusesse oma elutegevusest märke, mille põhjal saab loodusuurija Tiit Marani sõnul öelda, et nende arvukus Hiiumaal on...

Uudised

Samal ajal kui kompanii Hiiumaa kaitseliitlasi pidas saare ühes otsas lahinguid „vaenlase” dessantväelaste vastu, ehitas pioneeripataljon saare teises otsas rahulikult silda. Sealjuures mitte mingit...