Jälgi meid

UUDISED

Omanik taotleb süvendamisluba

Keskkonnaamet teatas Lehtma sadama akvatooriumi ja sisse­sõidukanali regulaarse süvendamise ja süvendus­pinnase kaadamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest. KMH programmiga saab tutvuda kuni 9. juunini keskkonna­ameti veebilehel, selle avalik arutelu on järgmisel päeval veebikeskkonnas Google Meet. Sadama omanik, AS Direct Consulting taotleb tähtajatut keskkonnaluba, et süvendada Lehtma sadama sissesõidukanalit ja kaadata süvendatud pinnast Tareste lahte mahus kuni 50 000 m3 aastas.
Vahepeal suuremahulisi süvendustöid ei tehtud ja 2021. aastal tuli teade, et ASi Hiiu Kalur emafirmale AS Direct Consulting kuuluv Lehtma sadam, mille kaubavood on oluliselt vähenenud, lõpetab kaubalaevade lastimise. Seni garanteeris omanik kuni 4,2 m süvisega laevade juurdepääsu, tänapäevased kaubalaevad aga on märksa suurema süvisega.
Lehtma sadam asub Tahkuna poolsaare kirdenurgas, kus sügav meri lähedal. Sadama sissesõidukanal vajab Tareste lahe setete liikumise tõttu pidevat liivast puhastamist ja see on sadama omanike jaoks suur kulu. Toomas Kõuhkna ütles lehele toona, et igal aastal tuleb sadama sissesõitu süvendada, eemaldades u 10 000–15 000 kuupmeetrit pinnast, et kaubalaevu üldse teenindada saaks. Vajadusel tema sõnul sadamat süvendatakse, aga igal kulutusel peab olema majanduslik põhjendus, kui sügavaks ja kui tihti seda teha, lisas ta. Samas leheloos ütles Kõuhkna, et sadamale ostjat pole nad otsinud, uusi tegevusvaldkondi ja koostööpartnereid küll.

HIIU LEHT

Veel lugemist: