Connect with us

Nööbist kinni

Nööbist kinni

Kuidas lõppes teenistuslik järelevalve ametikooli direktori Ülo Kikase tegevuse üle?
Vastab haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) kutse­hariduse osakonna asejuhataja, ametikooli nõunike kogu liige Teet Tiko: “Märtsis viis HTM Hiiumaa ametikoolis läbi teenistusliku järelevalve, mille käigus kontrolliti peamiselt kooli juhtimist. Järelevalve on kooli jaoks eelkõige toetav protsess, mis aitab kitsaskohad välja tuua ja neile lahendusi leida.
Järelevalve tuvastas, et kooli juhtimises, tegevuste planeerimises ja töötajate kaasamises on vajakajäämisi, millega on vaja tegeleda. Mõned näited: oluliseks murekohaks on, et kooli edukaks toimimiseks puudub kogu vajalik personal, mitmed olulised ametikohad on täitmata. Ühtlasi on kinnitamata töötajate koosseis ning töölepingud ei ole vastavuses õigusaktidega. Korraldamata on õpilasesinduse valimine. Viimase nelja aasta jooksul on korduvalt juhitud direktori tähelepanu personalijuhtumise arendamisele. Ka õppekasvatustöös ja arendustegevuses on puudujääke. Näiteks ei ole kooli õppekavad nõuetekohaselt koostatud ja kinnitatud ning õppekorraldus ei ole täiel määral kooskõlas kutseõppeasutuse seadusega. Samuti ei toimi sisehindamine ja sisehindamisaruannet ei ole esitatud. Ka õppenõustamine ja tugitegevuste süsteem ei ole korras ning puudub hädaolukorra lahendamise plaan. Kooli üldises asjaajamises on puudujääke: näiteks on probleeme dokumentatsiooni vormistamisega, andmete kandmisega EHISesse [Eesti hariduse infosüsteem – toim] jne.
Sellest lähtuvalt tehti teenistusliku järelevalve tulemusena nende puudujääkide likvideerimiseks koolijuhile mitmeid ettekirjutusi.
Praeguseks on kooli direktor Ülo Kikas esitanud lahkumisavalduse. Konkurss uue direktori leidmiseks kuulutatakse välja eeldatavalt maikuus.”
Küsis HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis stabiilset talveilma ei paista ega tule ka see nädal. Küll aga on märke stratosfääri soojenemisest, mis viitab polaarpöörise nõrgenemisele...

Uudised

Rahvastikuregistrisse kantud Hiiumaa laste nimed kordavad üleriiklikke nimetrende ühe erandiga, milleks on lemmikuim poisinimi Mattias. Poisinimi Mattias, mida viimase viie aasta jooksul Hiiumaal lastele...

Uudised

Kaks Kärdla perearsti, doktor Meeli Paesüld (66) ja doktor Lia Prigoda (67) loobuvad praksisest 1. juunil 2023. Perearstil tuleb nimistust loobumisest kuus kuud ette...

Persoon

Kai Kallas (34) töötab Kärdla sadama kail Tareste lahe kaldal. Tema juurde kontorisse pääseb väikesest valgest uksest Yacht Service’i ellingu valges seinas, mida peaaegu...