Connect with us

Nööbist kinni

Nööbist kinni

Miks tekkis Hiiu maakonnaga piirneva mereala teemaplaneeringusse täiendav mereala PT7, kuhu saab paigaldada kuni 1000 MW tuulegeneraatoreid? Kas kellelgi on huvi sinna tuuleparki ehitada? Mida vastasite Emmaste valla ettepanekule PT7 planeeringust välja jätta?
Vastab Hiiu maavalitsuse peaspetsialist planeeringute alal Urve Pill: “Ala PT7 tekkis sobivast kaugusest rannikust (12 km), sobivast mere sügavusest (kuni 35 m), alal pole konflikti traalpüügiga ega linnustiku rändekoridoriga, tuuleomadused on võrreldavad ala PT1 omadustega. PT7 tuuleomadused on mõnevõrra kehvemad, kui nt PT5, kuid looduslikud tingimused võivad olla paremad. Samas pole ala PT7 varasema huvi puudumise tõttu uuritud, erinevalt Nelja Energia poolt uuritud aladest ja täiendavad konfliktid võivad välja tulla detailsemate uuringute käigus. Maakonnaplaneeringus, mille ajaline eesmärk on 2030. a, peaks olema välja pakkuda sobivad alad, kus saab teha edasisi uuringuid ja selgitada välja võimalikud täpsed tuuleenergia tootmise alad. Maakonnaplaneering ei peaks käima konkreetsete arendajate huvide järgi. BalticBlueEnergy taotles umbes aasta tagasi PT7 ligidal ning ka osaliselt kattuvaid alasid uuringualadeks, kuid meile teadaoleva info kohaselt ei saanud luba. Täpsemat infot peaks küsima neilt endalt. Emmaste vallale me ei ole veel vastanud, koostame vastust. Ettepanek on küll Emmaste vallavolikogu blanketil, kuid merealade planeeringut ei ole käsitletud mitte ühelgi Emmaste valla volikogu istungil, vaatasin üle volikogu protokollid. Kuigi Ülo Kikasel on võimalik kasutada vallavolikogu blankette, on tegemist Ülo Kikase ettepanekuga ja mitte Emmaste vallavolikogu ettepanekuga. Igal kodanikul on muidugi õigus teha planeeringule ettepanekuid.”

Veel lugemist:

Teema

Selle loo sõnum on, et poliitika ei pea olema räpane, kui sa ise seda ei ole. Ja vastupidi. Selle tõestuseks panin kirja kogu sündmuste...

Politsei

Möödunud nädalal politsei poolt alustatud kriminaalmenetlustest esimese puhul anti teada, et esmaspäeva päeval on Jausa külas sisse tungitud elumajja ja sealt varastatud video- ja...

Digileht

Hiiu Leht 16. aprillil Aivar Viidik räägib suu puhtaks! Karu tuli jälle kaamera ette Õpilased esitlesid säravaid ideid Koduhooldajatel uued sõiduriistad Digilehe saab tellida...

Uudised

Teisipäeval tagasiastumisest teatanud ja Riigikogusse naasva Madis Kallase asendusliige Reili Rand saab enda sõnul parlamendis jätkata. “Kuuldused, et Madis Kallase tagasiastumine tähendab minu Riigikogust...