Connect with us

Nööbist kinni

Nööbist kinni

Konkurentsiamet on teinud keskkonnaministeeriumile ettepanku avada jäätmeturg täielikult vabale konkurentsile. Millised on Teie hinnangul jäätmeveo nn vabaturu plussid, mis miinused?
AS Eesti Keskkonnateenused tegevjuht Argo Luude: Vabaturu plussid. Klientidel tekib valikuvabadus valida teenus temale kõige enam hinna ja kvaliteedi poolest sobivalt teenusepakkujalt ettevõttelt. Riigihangete puhul valitakse omavalitsuse poolt teenuse osutaja välja vähempakkumise meetodil. Madalaima pakkumuse esitanud ettevõte võidab lepingu kolmeks kuni viieks aastaks. Teistel teenusepakkujatel korraldatud jäätmeveo tingimustes teenuse osutamise võimalus puudub. Korraldatud jäätmeveopuhul toimub seadusest tulenevalt jäätmevaldajate sundliitmine ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud tingimustel, määratakse ka jäätmemehutite väljaveo sagedus. Paraku ei pruugi omavalitsuse poolt kehtestatud reeglid rahuldada kõikide jäätmevaldajate soove. Riigihanke korras saadud madal hind ei pruugi ka tähendada seda, et hind on kõikidele teenuse tarbijatele või teenustele kõige soodsam. Vabaturutingimustes tekivad teenushinnad, mis on kulupõhised ja hinda ohjab konkurents. Riigihanke pakkumistel näeme tihti seda, et ühed jäätmevaldajad kompenseerivad teiste jäätmevaldajate teenust. Vabaturu tingimustes sellist olukorda reeglina aga ei teki.
Vabaturu miinused. Tekib oht, et osa jäätmevaldajaid hiilivad jäätmete käitlusekohustusest kõrvale. Seda saab muidugi ohjata, kui kohalik omavalitsus teostab jäätmevaldajate suhtes tõhust järelvalvet. Nagu eelpool öeldud, võib korraldatud jäätmeveolt vabaturule üle minnes osadel jäätmevaldajatel teenushind kallineda, seda juhul, kui tänased teenushinnad pole olnud kulupõhised ja seda eelkõige hõreasustatud aladel, kus jäätmete veokulu ongi kõrgem, kui tiheasustatud aladel.
Kui rääkida vabaturust üldiselt, siis kindlasti oleme meie vabaturu pooldajad, sest me arvates peab inimestel olema õigus ise oma elu korraldada ja otsustada, millised teenuseid ja kaupu ta kust ja millise hinnaga soetab. Kuna jäätmekäitluses on oluline keskkonnaaspekt, et jäätmed ei satuks metsa alla, siis päris vabaturg selles vallas kõige õigem ei oleks. Seetõttu oleme pooldamas n-ö kombineeritud varianti, kus ühelt poolt säilib jäätmetekitajal kohustus jäätmeveossüsteemiga liituda, kuid teisalt säilib tal võimalus valida endale teenusepakkuja. Vastava süsteemi oleme pakkunud välja ka keskkonnaministeeriumile, kust on avaldatud mõtteid, et praegust süsteemi tuleks muuta, kuid kahjuks ei tea, kaugel asjad on.
Jäätmeveoturul on meie hinnangul lähiajal toimumas mitmeid olulisi muudatusi, alates plaanitavatest jäätmeseaduste muudatustest ja sellest, et kohalikud omavalitsused üritavad ise asutada ettevõtteid, mis hakkaksid monopoolselt jäätmeveoteenuseid osutama või vahendama. Sellises olukorras on meie hinnangul isegi positiivne, et Hiiumaal ei viidud korraldatud jäätmeveo riigihanget lõpuni, sest uus ja väga lühikeseks ajaks plaanitud hange oleks jäätmevaldajate jaoks kaasa toonud suuri segadusi nagu uute lepingute sõlmimine, võimalik teenusehindade kallinemine ja vedaja vahetuse puhul kindlasti ka seni väljakujunenud harjumuspäraste veograafikute muudatused. Täna saavad kõik Hiiumaa jäätmevaldajad, kes soovivad ASiga Eesti Keskkonnateenused koostööd ja lepingut jätkata seda teha ilma selleks sisuliselt midagi tegemata. Juba varsemalt sõlmitud jäätmeveolepingud jätkuvad senistel tingimustel.
OÜ Hiiu Autotrans tegevjuht Anu Pielberg: Klient ei pea tekitama prügi kindlaks kuupäevaks, vaid saab teenust tellida vajaduspõhiselt. Kliendil on võimalus teenusepakkujat valida.

Veel lugemist:

Uudised

Märtsist alustab sihtasutuse Hiiumaa sadamad juhatuse liikmena tööd merendustaustaga Romet Keskla, kelle nõukogu kutsus kandideerima peale 15 kandidaadiga konkursi lõppu. SA Hiiumaa Sadamad nõukogu...

Ahto ilmajutud

Näib, et talvel enam pikka pidu pole ja suurt pakast enam ei tule. Välistada ei saa aga lühiajalisi ja teravaid külmalaineid. Eesolev nädal tuleb...

Digileht

Hiiu Leht 20.veebruaril Sadamaid juhib Romet Keskla Kas radar oleks sõjas sihtmärk? Vajatakse löökaukude hingeelu eksperti Kaitseliitlased avaldasid muljet Digilehe saab tellida siit

sport

50. korda sõidetud Tartu maratonil osalenud 5200 suusataja seas oli 29 neid, kes stardiprotokolli märkisid, et esindavad Hiiu maakonda. Neist 20, kõik mehed, läksid...