Jälgi meid

Pääste

Neli Hiiumaa lasteasutust tublide seas

PÄÄSTEAMET
Kaks kolmandikku kontrollitud haridus­asutustest rikkus tuleohutusnõudeid, teisalt oli ka hulk neid, keda päästeamet kiidab, neist neli Hiiumaal.
Päästeameti ohutusjärelevalve inspektorid kontrollisid 13.–24. septembrini haridusasutuste tuleohutust. Kokku kontrolliti 303 hoonet, neist 66 protsenti olid puudustega ja 34 protsenti korras.
“Kõige enam puudusi oli tuletõkkeustega – tuletõkke­uksi hoiti avatud asendis, tuletõkkeuksed ei sulgunud tihedalt või olid hooldamata. Inspektorid selgitasid asutustele, et tuletõkkeust tuleb alati kinni hoida, sest ainult nii hoiab see ära tule ja suitsu leviku kõrval paiknevatesse ruumidesse,” ütles pääste­ameti ohutusjärelevalve ekspert Heidi Mõttus.
Mõttuse sõnul oli probleeme ka evakuatsiooni­valgustusega, mis oli mitmel juhul hooldamata, ning väljumis- ja evakuatsiooni­teedega, kus hoiti liikumist takistavaid esemeid või põlevmaterjali.
Samuti oli 50 juhul läbi viimata evakuatsiooni ja tule­kahju korral tegutsemise õppused.
“Hooldamata tuleohutuspaigaldised ei pruugi kriitilisel hetkel oma eesmärki täita ning liikumist takistav põlevmaterjal võib maksta kellegi elu,” selgitas Mõttus.
Reidi jooksul alustati 116 haldusmenetlust ning 21 väärteomenetlust. Kokku tuvastati kontrollitud asutustes 492 puudust, mis teeb keskmiselt 1,6 puudust hoone kohta. Näiteks 2019. aas-
tal kontrolliti 227 asutust, millest 67 protsenti olid puudustega ja 33 protsenti korras ning puudusi ühe hoone kohta oli keskmiselt samuti 1,6. Seega võib öelda, et tule­ohutusnõuete järgimise mõistes on seis paraku sama, mis kaks aastat tagasi.
“Tuleohutusnõuetele ei tohi vaadata läbi sõrmede, eriti veel haridusasutustes, kus traagilisel asjaolude kokkulangemisel võib korraga viga saada sadu inimesi, kellest enamik on lapsed,” märkis Mõttus.
Päästeamet kontrollib tule­ohutusnõuete täitmist igapäevaselt. Süstemaatilised ja ette teatamata kontroll­käigud annavad tuleohutuse olukorrast realistliku ülevaate.
Inspektorid soovivad nii mõndagi asutust ka kiita ja tõi pressiteates ära päris pika loetelu asutustest, kus tuleohutusele pööratakse suurt tähelepanu. Lääne regiooni 12 positiivselt esile tõstetud lasteasutuse seas oli neli Hiiumaa vallast: Emmaste Põhikool, Emmaste lasteaed Naksitrallid, Kõrges­saare Vigri maja ja Kärdla Lasteaed.
Toimeteja
HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

Pääste

Selleks, et jaaniaeg mööduks ohutult, kutsub päästeamet jaanipäeva eel leidma igale jaanitulele lõkkevalvurit. “Lõkkevalvuri ülesanne on jälgida, et lõkke tegemisel järgitaks tuleohutusnõudeid ja seltskonnal...

Uudised

Soojenevate kevadilmadega hakkavad inimesed kodude ümbrusi ja aedu korrastama ning selle käigus tehakse tihti mittenõuetekohaseid ohtlikke lõkkeid või põletatakse kuluheina. Lääne päästekeskuse päästemeeskonnad ja...

Uudised

Tööinspektsioon viis aprillis läbi etteteatamata sihtkontrolli 66 ehitusplatsil üle Eesti. Inspektorid tuvastasid 130 rikkumist, neist viiel puhul algatati väärteomenetlus. Vaid neljal ehitusplatsil ei avastatud...