Jälgi meid

UUDISED

Muusikaviktoriinist osavõttu kroonis auhinnatort

Raili Kaibald
Viktoriinis, mille Klassika­raadio korraldas muusikapäeva tähistamiseks, oli tänavu 4045 osaleja hulgas 15 kooli. Nende seast tõi loosiõnn peaauhinna, tordi Kärdla Muusikakooli lastele ja nende õpetajale Raili Kaibaldile.
Esmaspäeval olid Klassika­raadio peatoimetaja Tiia Teder ja vastutav toimetaja Lisete Velt külas Kärdla Muusika­koolis, et muusikapäeva viktoriini auhinnatort üle anda.
Saali, kus lauale oli seatud suur ja ilus tort, kogunes ligikaudu paarkümmend last, kelle tunni- ja päevaplaan kohale tulla võimaldas. Viktoriini­päeval olid nuputamas kõik õpetaja Kaibaldi solfedžo­rühmade lapsed, umbes neli­kümmend neljanda kuni seitsmenda klassi õpilast.
Tiia Teder kiitis lapsi ja ütles, et imestab, kui suure­päraselt nad viktoriiniga hakkama said. Küsimusele, kas koos lahendamine oli ka lõbus, kõlas vastuseks selge “jaa”.
Muusikaviktoriinil kerkisid Hiiumaa koolid esile rohke osavõtu poolest. Lisaks Kärdla Muusikakoolile osalesid veel ka Käina Kool, Kärdla Põhikool ja Hiiumaa Gümnaasium. Seetõttu jagus Klassikaraadio peatoimetajal tänusõnu nii õpetaja Raili Kaibaldile kui Ulvi Tammele, kes “kutsuvad lapsi tegema midagi sellist, mida nad muidu võibolla poleks ette võtnud”.
Lisete Velt rääkis, et viktoriini korraldas Klassikaraadio juba seitsmendat korda ja osalejaid oli sel aastal pea­aegu poole rohkem kui eelmisel aastal. Tema sõnul on vahva, et viktoriin pakub põnevust erinevas eas inimestele – nii koolilastele kui nende vanematele ja vanavanematele. Ka said kuulajad teada, et muusika­päeva viktoriini lahendas täiesti õigesti 458 vastajat ja auhinnasaajad selgitati loosi teel.
Laiem silmaring kooli ja raadio kaudu
Raili Kaibald on mõne õpilasega varasematelgi aastatel Klassikaraadio muusika­viktoriinis osalenud. Sel korral sattusid tema solfedžotunnid viktoriinipäevale, mistõttu polnud vaja tunde ümber tõsta. Samuti tegi osalemise paindlikuks, et viktoriini sai lahendada kogu päeva jooksul.
“Tahan teha vahel selliseid teistmoodi tunde ja olen alati soovinud, et tunnid oleksid vaheldusrikkad, mitte ainult rütmide ja nootide õppimine, vaid et laieneks ka silmaring,” ütles õpetaja. See, et nad auhinna said ja sel puhul ka Klassikaraadios intervjuu toimus, oli tema sõnul tore üllatus nii talle endale kui lastele.
Muusikakooli direktor Arvo Haasma ei saanud tööülesannete tõttu auhinna üleandmisel kohal olla, kuid saatis tervituse. Ta tänas Klassikaraadiot, kuna selle programm on hariv ning kiitis õpetaja Kaibaldit, kes lastega selle viktoriini ette võttis.
Lisete Velti eestvedamisel meenutati koos viktoriini küsimusi ja arutati, millised neist olid raskemad, millised kergemad. Näiteks Emil, kes õpib muusikakoolis trompetit, oskas kiirelt vastata. Küsimusele, kuidas ta neid muusika-asju nii palju teab, vastas ta, et loeb päris palju raamatuid ja need on tal enamasti kodus olemas. Kuuenda klassi tüdrukud Meribel ja
Merily, kes flöödimängu õpivad, olid mõlemad Klassika­raadio saateid kuulanud. Vikto­riini kohta kinnitasid nad, et said targemaks, sest pidid otsima vastuseid küsimustele, mida enne ei teadnud.
Veel üks auhind
Ulvi Tamm õpetab muusikat nii Käina ja Kärdla põhi­koolides kui ka Hiiumaa gümnaasiumis, kus tähistati muusika­päeva Klassika­raadio viktoriinist osavõtuga tänavu juba kolmandat korda. Õpetaja Tamme andmetel oli seekord nendest koolidest osalemas vastavalt 74, 32 ja 52 õpilast. Loosi tahtel oli auhinna­saajate hulgas ka Hiiumaa gümnaasiumi 10. klassi õpilane Mirjam Süsi.
Õpetaja Tamm tõstis esile Käina kooli 3. klassi lapsi, kes suure õhinaga ülesandeid lahendasid ja leidsid vaidluste tulemusel kümme õiget vastust kümnest. Osa õpilasi nuputas kodus iseseisvalt, paljud koos vanematega. Oli neid, kes osalesid mõlemas viktoriinis, sest valida oli muusikapäeva- ja Beethoveni-teemaline.
“Mulle meeldib, et Klassika­raadio muusikapäeva viktoriiniga tähistab – see toob Klassika­raadio rahvale lähemale, väärtustab süvamuusikat ja sel aastal juhtis tähelepanu ka Beethoveni-aastale,” ütles Tamm. Tema sõnul olid küsimused üpris lihtsad, paar krõbedamat hulgas ja vastused võis leida ka guugeldades.
Viktoriinile lisaks oli muusika­päeval võimalus kuulata Käina huvikooli saalis kontserti, kus pianist Lauri Väinmaa esitusel kõlas Ludwig van Beethoveni, Ferenc Liszti ja Urmas Sisaski looming.
Muusika vajab populariseerimist
Peale seda, kui auhinnatordi juures ühispilt tehtud ja torti sööma asuti, jätkus vestlus muusika populariseerimise teemal.
Muusikateadlasena tõdes Tiia Teder, et muusika ei ole enam inimeste jaoks nii tähtsal kohal nagu enne ja seetõttu vajab kindlasti populariseerimist.
Selgub, et Ameerikas, kus on uuritud inimeste huvide muutumist, on märgata, et alates uue aastatuhande algusaastatest on muusika kaotanud oma esikoha ja asendunud filmi ja fotograafiaga. Umbes 20 aasta jooksul on esile tõusnud visuaalne huvi ja inimeste enese identi­fitseerimine muusika kaudu on vähenenud.
“Need muutused toimuvad ka Eestis, ehkki meil seda väga ei uurita, kuid oleme sel teemal teinud saateid,” märkis Teder.
Muutustest muusika-alal tõi ta ilmekaks näiteks, et varem olid suured staarid ja inimesed armastasid neid – miljonid, sajad miljonid – kuid praegu midagi sellist enam ei ole.
“Tänu uue meedia arengule on kõik nii kättesaadav ja väga lihtne ning muusikat kuulata ja harrastada saab väga erineval viisil,” ütles Tiia Teder ja kinnitas, et üheks heaks võimaluseks on ka Klassikaraadio.

Veel lugemist:

UUDISED

Aasta viimasel päeval tehti teatavaks Eesti Looduse 22. fotovõistluse võitjad. Üldvõidu ehk loomafotode kategooria peaauhinna pälvis fotograaf Aivo Oblikas, kes on pildile saanud rõõmust...

UUDISED

Vikerraadio korraldas Euroopa keeltepäeva puhul koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja Tallinna Euroopa Kooliga äraarvamismängu, kus tuli mõistatada, mis keeles kõlab Antoine de Saint-Exupéry...

UUDISED

1. oktoobri rahvusvaheline muusikapäev viib Eestimaa eri otstesse üle saja kontserdi. Tänavune erineb mullustest muusikapidudest selle poolest, et muusikud võtavad igas maakonnas fookusesse ühe...