Connect with us

Transport

Mootorsõidukid pole rannas rallimiseks

Keskkonnainspektsioon tuletab puhkajatele ja loodusesse minejatele meelde, et looduskaitseseadus keelab veekogude kallastel ATVde, autode, krossirataste ja muude mootorsõidukitega sõitmise. Sõita tohib ainult selleks ettenähtud teedel.
Puhkuste hooajal sagenevad kõned, milles keskkonnainspektsioonile antakse teada rannas ringi kihutavast ATVst, veepiirini sõitnud autost või muust sarnasest ranna- ja kaldakaitsenõuete rikkumisest. Osal juhtudest on tegu teadmatusega, paljudel juhtudel on see seotud ka lihtsalt hoolimatusega.
“Arvatakse, et kui ATV on maastikusõiduk, siis see tähendab, et sellega tohibki igal pool looduses sõita,” ütles keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhtivinspektor Kris Heinsoo.
Tihtipeale tahetakse sõita rannale võimalikult lähedale, mistõttu on Lohusalu rannas näha lausa sissesõidetud roopad.
Veekogude puhul tuleb meeles pidada, et kõigile veekogudele on kehtestatud piiranguvöönd, mille eesmärk on kaitsta rannal või kaldal asuvaid looduskooslusi – taimestikku, linde, loomi ning säilitada puhkamisvõimalusi.
Piiranguvööndi laius sõltub veekogu suurusest. Läänemere ja meie suuremate järvede – Peipsi, Pihkva, Lämmijärve ja Võrtsjärve – piiranguvöönd on 200 m, üle 10 ha suurusel järvel või veehoidlal ning üle 25 km2 suuruse valgalaga jõel või ojal on see 100 m, kõige väiksematel veekogudel on kalda piiranguvööndi ulatus 50 m.
Piiranguvööndis tohib sõita ainult selleks ettenähtud teedel. Erandiks on juhtumid, mis on seotud haljasala hooldustöödega tiheasustusalal, kalapüügiks vajaliku veesõiduki vetteviimisega või metsa- või põllumajandustöödega maatulundusmaal.
Leili Tuul
keskkonnainspektsioon

Veel lugemist:

Teema

Selle loo sõnum on, et poliitika ei pea olema räpane, kui sa ise seda ei ole. Ja vastupidi. Selle tõestuseks panin kirja kogu sündmuste...

Politsei

Möödunud nädalal politsei poolt alustatud kriminaalmenetlustest esimese puhul anti teada, et esmaspäeva päeval on Jausa külas sisse tungitud elumajja ja sealt varastatud video- ja...

Digileht

Hiiu Leht 16. aprillil Aivar Viidik räägib suu puhtaks! Karu tuli jälle kaamera ette Õpilased esitlesid säravaid ideid Koduhooldajatel uued sõiduriistad Digilehe saab tellida...

Uudised

Teisipäeval tagasiastumisest teatanud ja Riigikogusse naasva Madis Kallase asendusliige Reili Rand saab enda sõnul parlamendis jätkata. “Kuuldused, et Madis Kallase tagasiastumine tähendab minu Riigikogust...