Connect with us

Uudised

Mis saab Lauka koolist edasi

Harda Roona
Hiiu vallajuhid on Lauka kooli edasiste arengute kommenteerimisel äärmiselt napisõnalised ja nende väljaöeldud seisukohad kõlavad vastakalt.
Hiiu vallavalitsuse katse ühendada Lauka põhikool Kärdla ühisgümnaasiumiga ühtse juhtimise alla, päädis kogukonna vastuseisuga.
31. augustil, kui Loode-Hiiumaa külade seltsi algatusel peeti Lauka koolimajas rahvakoosolekut ja koguti allkirju üleskutsele, et Lauka kool saaks jätkata iseseisvana, pidas valla võimukoalitsioon kriisikoosolekuid.
3. septembril tegid valimisliidu Üks Hiiumaa fraktsiooni liikmed ettepaneku, et tagasi astuksid nii vallavanem Georg Linkov kui volikogu esimees Jaanus Valk, kuid seda ei toetatud.
Väidetavalt olid vahepeal viis Üks Hiiumaa liiget valmis toetama ka volikogu opositsiooni  kavandatud umbusaldust vallavanemale.
Siiski leppisid valimisliit Üks Hiiumaa ja IRL 4. septembri kriisikoosolekul kokku, et jätkavad koalitsioonina “kodurahu huvides”.
Selle koosoleku järel saadeti välja pressiteade, mille allkirjastasid kummagi fraktsiooni juhid, Aili Küttim ja Annely Veevo. Pressiteates seisis, et Hiiu vallavolikogu koalitsioon tunnistab valla juhtimisel tehtud vigu.
“Tänasel koalitsiooni nõupidamisel leiti, et Hiiu valla koolivõrgu muudatuste ellukutsumisel tuleb aeg maha võtta ja Lauka põhikooli direktor Märt Rannast saab tööd jätkata.”
Samas lubati järgnevate otsuste tegemisel olla avatumad, kaasata huvirühmi, keda otsuseid puudutavad, ja seista senisest tugevamini Kõrgessaare piirkonna eest.
Mis saab edasi?
Hiiu Leht püüdis uurida, mis siis saab edasi Lauka koolist, aga ka koolijuht Märt Rannastist, kelle esimene koondamisotsus töövaidluskomisjonis õigustühiseks tunnistati ja kellele Georg Linkov 1. septembril uue koondamisteate saatis.
Hiiu vallavanem Georg Linkov saatis küsimustele lühivastused ja enda nime asemel kirjutas alla “Hiiu vallavalitsus”. Seni veel Hiiu vallavolikogu esimehe ametis Jaanus Valk julges vastata oma nime all.
Küsimusele, mis saab Lauka koolist edasi, vastas vallavalitsus Linkovi isikus, et seda otsustab volikogu. Jaanus Valk kinnitas, et Lauka kool jätkab iseseisva põhikoolina.
Rannastile 1. septembril saadetud vallavanema käskkirja kohta, milles vallavanem teatab töösuhte lõpetamisest, vastas Linkov, et tegemist ei olnud koondamisteatega. Järgmises vastuses kirjutas Linkov, et direktori koondamise õiguslik alus on toodud Hiiu vallavalitsuse 10. juuni korralduses number 245.
See on korraldus, mille Rannast töövaidluskomisjonis vaidlustas ning mille komisjon õigustühiseks tunnistas. Töövaidluskomisjoni otsus jõustub 15. septembrist st kuu aega peale väljakuulutamist.
Jaanus Valgu vastus samadele küsimustele oli, et Rannast jätkab Lauka põhikooli direktorina ning vallavalitsuse määruse Lauka kooli puudutavad punktid ja seal tulenevad otsused on tühistatud.
Seaduse kehtivusala
Vastuses küsimusele, millise volitusnormi alusel vähendas vallavalitsus Kärdla ühisgümnaasiumi direktori ja Lauka põhikooli direktori ametikohta, viitas Linkov Hiiu valla põhimääruse § 19 punktidele 3 ja 5. Need sätestavad, et vallavalitsus kinnitab ametisse hallatavate asutuste juhid ning hallatavate asutuste struktuuri ja koosseisud.
Eile koolipere keskel 60. sünnipäeva õnnitlusi vastu võtnud Märt Rannast juhtis tähelepanu, et koolid ja lasteaiad on eristaatuses ning just seetõttu valla põhimäärus neile ei laiene.
Lasteasutuste koosseisuse kinnitamise reeglid sätestab hoopis põhikooli ja gümnaasiumi seadus (PGS), kus on kirjas, et koolitöötajate koosseisu kinnitab kooli direktor kooli pidaja kehtestatud korras. Koolitöötajad PGSi mõistes on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.
Parandusettepanekud
Põhiargument, millega vallavanem Georg Linkov oma skandaaliks paisunud tegevust Lauka põhikooli direktori koondamisel põhjendas, oli Hiiu valla arengukava, milles kirjas, et valla koolid viiakse ühtse juhtimise alla 1. septembrist 2016.
4. septembri Hiiu Lehes kutsus valimisliidu Üks Hiiumaa liige Aivi Telvik tegema parandus- ja muudatusettepanekuid valla arengukavasse.
Märt Rannast ütles, et kool on omalt poolt juba muudatusettepanekud esitanud. Muudatuste sisuks, et sügisel 115. sünnipäeva tähistav Lauka kool saaks jätkata iseseisva koolina.
Samasisulise parandus­ettepaneku teeb ka Loode-Hiiumaa külade selts, mille juhatus kaasab ka teisi kodanikuühendusi.
Vallavolikogu liige Inge Talts ütles, et ka opositsiooni eelnõu arengukava parandusteks, mis anti sisse juba augustis, kuid mille võimukoalitsioon augustikuu istungil oma häältega päevakorrast välja viskas, peab uuesti päevakorda tulema.
Augustis asendas koalitsioon selle omapoolse eelnõuga, mis näeb ette Hiiu valla põhikooli loomise õppekohtadega Kärdlas, Laukal ja Kõpus.
Kui opositsiooni parandus­ettepanek sisse läheb, on see Taltsi hinnangul alus Lauka kooli iseseisvaks jätkamiseks, kuna ei nähta ette Hiiu valla põhikooli loomist.
Viimane päev ettepanekute tegemiseks Hiiu valla arengukavasse on täna,
11. septembril.

Veel lugemist:

Teema

Nüüdsest saab Hiiumaal minna iseseisvalt ämmaemanda vastuvõtule, perearst saab määrata koduõenduse ning haiglas olijatele on võimalik pakkuda sotsiaaltöötaja tuge.  Iseseisvat ämmaemanda vastuvõttu seni haiglas...

Galerii

Laupäeval Käinas toimunud Hiiumaa kevadlaadale tõi ilus ilm kokku 43 erinevat müüjat. Laada korraldanud Hiiumaa Tarbijate Ühistu juhi Kaja Antonsi sõnul läks laat igati...

Uudised

Kui volikogu istungitel on tavapäraselt rohkem küsimusi opositsioonil, siis seekord pommitas vallavalitsust kriitiliste küsimustega äsja osavallavanema ametist vabastatud reformierakondlane Aivar Viidik. Aivar Viidiku sõnavahetused...

Uudised

Möödunud laupäevast alates tegutseb Kärdlas mittetulunduslik ühendus, millele asutajad andsid nimeks Kärdla Linna Selts. Tegu on seltsiga, mille liikmed toetuvad omaalgatusele ja seavad eesmärgiks...