Jälgi meid

UUDISED

Mis saab Kõrgessaare poolelijäänud projektidest?

HIIUMAA VALD
Juuni lõpus lahkus omal soovil ametist Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid, kel pooleli jäi mitu projekti. Praegu asendab teda Pühalepa osavalla vanem Liili Eller, kellelt küsisime, mis neist on saanud.

Kas olete end juba Kõrgessaare asjadega kurssi viia jõudnud ja valmis selgitama, mis neist asjadest edasi saab?

Osavallavanem Liili Eller: Tegelikult alustasin vallavalitsuse korraldusega Kõrgessaares alles 29. juulil, enne seda olin puhkusel, kogusin jõudu ning elasin väheviisi sisse. Annan endast parima, et Üllarist maha jäänud otsi kokku siduda.

Mullu maikuus rääkis Üllar Laid Hiiu Lehele, et Viskoosa teeristi, kus igal kevadel seisab rivi särjepüüdjate autosid, tehakse liiklusohutuse tagamiseks maantee laiendus ehk nn kalameeste parkla. Mis seisus see projekt on ja millal parkla valmis saab?

Kui kalameeste parkla all on mõeldud KIKi projekti, siis sellest projektist pidime hetkel loobuma, kuna aasta esimeses pooles jäid ettevalmistustööd lõpetamata. Oli näha, et etteantud ajaraamis – lõpptähtaeg 31. august – ei jõua projekti ellu viia. Vastav korrigeerimine on ka volikogule esitatud lisaeelarves. Plaanime uues taotlusvoorus projekti uuesti esitada.

Veel oli plaan ehitada Kõrgessaare alevikus Sadama tee 6 asuv ja tühjana seisnud hoone üürikorteriteks, mis sellest sai?

Sadama tee hoone üürikorteriteks ehitamise teema võtsin üle seisus, et hoone on [vallale] ostetud. Aga nüüd on vaja kiiresti edasi toimetama hakata. Praegu oleme plaaninud, et jõuaks veel selle aasta lõpuks läbi viia projekteerimise hanke.

Kes veab edasi Hiiumaa valla kiire interneti arenduse teemat?

Teemat veab jätkuvalt Hiiumaa vallavalitsus, nii nagu see on kogu aeg olnud. Üllar oli kõneisik, aga sisulise poolega tegeles ja tegeleb ka täna mitu inimest.

Hiiumaa vald tellis kevadel hanke raames, mille võitis Connecto, eskiisprojekti koos eelarvestusega külade kaupa. Mahukas eeltöö piirkondades on osavaldade spetsialistide poolt üle kogu Hiiumaa tehtud ja oleme valmis edasi liikuma, kui rahastusvõimalus tekib. Vallavalitsus edastas infotehnoloogiaministrile ettepanekud, kuidas riigi poolt võiks kiire interneti projekti tõhusamalt korraldada. Hetkel olemegi äraootaval seisukohal, et kuidas riigi tasandil otsused tehakse.

Kes tegeleb (osa)vallateede remondi(plaanide)ga? 

Valla teed on meil osavaldade pädevuses. Ehk igas piirkonnas on inimene või inimesed, kes selle piirkonna asju eest veavad. Teede renoveerimise otsustamiseks tuleb võtta indikatiivsed hinnapakkumised ja järgmise aasta investeeringud saab osavallakogu kinnitada peale valla eelarve vastuvõtmist kevadel. Sellele eelneb värske paikvaatlus ja arvestades vajadusi ning rahalisi võimalusi, saab osavallakogu teha täpse otsuse eelarveaastaks. Eeltöö teeb osavalla meeskond koostöös ja koordineerib haldusjuht.

Kes tegeleb Üllari ühe nn eesmärgi, vesinikuga?

Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi.

Just täna, st kolmapäeval [11. augustil] kohtus vallavalitsus võimaliku arendajaga, kes soovib vallaga koostööd teha, et Hiiumaal roheenergiat tootma hakata. Oleme oma plaanides ette näinud, et alates 2030. aastast võiks maakonna bussiliinid töötada vesinikkütusel. Vaatame teemat kindlasti laiemalt, kui ühe kinnistu – varasemalt oli juttu ainult endisest kalatehase hoonest – raames ehk ülesaareliselt. Seega saab arendaja vallapoolseks partneriks arenguosakond.

Mis saab kevadel Luidja rannaalal maha võetud võsast? Praegu on seal vaatepilt päris kole – kas jääbki nii?

Haldusjuhilt saadud info järgi on seal veel ettevõtjal töö pooleli, [võsa] läheb hakkeks. Hoiame silma peal, et see tehtud saaks.

Kõpu tuletorni kohviku ja tuletorni operaatori rendileping lõppeb selle aastaga, kas uue konkursi ettevalmistused on tehtud?

Kõpu tuletorni rendilepingu lõppedes viime läbi uue operaatori hanke. Hanketingimused täpsustuvad koostöös transpordiametiga ja operaator peab leitud olema nii, et järgmine hooaeg algaks sujuvalt ja õigeaegselt.

Kas Ristna ja Tahkuna tuletorni operaatorilepingud veel jätkuvad?

Jah, Ristna ja Tahkuna lepingute tähtaeg on kaugemal.

 

Küsis HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

UUDISED

Hiiumaa vald sai esimeses taotlusvoorus kiire interneti ühenduste loomiseks 1,1 miljon eurot, sideettevõtjatel on valida 18 küla 819 aadressi seast. Mai esimesel nädalal määras...

UUDISED

Hiiumaa vallavalitsus otsustas möödunud nädala istungil saata majandus- ja kommunikatsiooni­ministeeriumile nimekirja küladest, kuhu soovitab esmajärjekorras viia kiire interneti. Nimekirjas on Allika, Aru­küla, Emmaste, Esiküla,...

UUDISED

Hiiu maakonnale eraldatud 3,2 miljonit eurot kiire interneti nn viimase miili ehitus­raha ELi reeglitest tulenevalt korraga kasutada ei saa – vald saab valida, millised...