Jälgi meid

Uudised

Miks on vaja saare energia- ja kliimakava?

Energia- ja kliima­kavadest räägitakse üha tihedamini riigi­juhtide kõnedes, nüüd on valminud Hiiumaa energia- ja kliimakava.
“On vaja, et inimeste teadlikkus keskkonnaprobleemidest kasvaks ja tegutsetaks üha teadlikumalt,” tõi Hiiumaa valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak esile ühe olulisematest põhjustest, miks kava koostati. Kliimasoojenemise mõjud muutuvad aina selgemaks ning tõsiasi, et meie ökoloogiline jalajälg, jutt sellest ning meie käitumine hakkab mõjutama ka meie igapäevaelu.
Tegu on mahuka ja keeruka kavaga, mis koostati ühtlasi ka selleks, et hinnata uute energia-, transpordi- ja infotehnoloogiate mõju saare arengule, sõnastada energiatarbimise regulatsioon ja sellekohased standardid, hinnata erinevate energiaallikate tarbimist ning nende mõju keskkonnale ja kliimale, tagada säästev, majandusarengut soosiv ja tark areng. Ühtlasi taotleda lisavahendeid uute energia­lahenduste väljaarendamiseks ning energiatõhususse ja taastuvenergiasse investeerimiseks ning kliimamuutustega kohanemiseks.
Kolmanda olulise põhjusena nimetas Pihlak vajadust, võtta kokku eri valdkondade tegevused vallas – energiajuhtimine, hoonete haldus, energia tarbimine, elamumajandus, transport, soojuse tootmine ja jaotamine ning taastuv­energia tootmine.
Vastates küsimusele, miks Hiiumaa energia- ja kliimakava ei ole varem koostatud, tõdes arenguosakonna juhataja, et energiateemat on teadvustatud erinevatel tasanditel – üldplaneeringutes, maakonnaplaneeringus, soojus­majanduse arengu­kavades – kuid reaalse kavani ei ole jõutud. “Samas võib juhtida tähelepanu asjaolule, et ka riigil on see pidevas protsessis ja muutumises ning kogu riigis muutub see teema üha aktuaalsemaks,” lisas ta.
Pihlak märkis, et 2012. aastal koostati Hiiumaal “Taastuv­energia tegevuskava”, mille omal ajal kinnitas Hiiumaa omavalitsuste liit Hiiumaa Arengustrateegia 2020+ lisana. “See tegevuskava andis ka sisendi koostatud energia- ja kliimakavasse. Seega ei ole teema Hiiumaa jaoks tundmatu ja uus, kuid kliimamuutusi on teadvustatud kogu maa­ilmas ja me ei ole erandiks.”
Hiiumaa energia- ja kliima­kava 2030 valmis valla­valitsuse, arenduskeskuse ja MTÜ Tartu Regiooni Energia­agentuur koostöös. Kava alusel on võimalik taotleda toetust Euroopa Linnade Rahastult ehk fondilt EUCF kuni 60 000 eurot energiasüsteemi ümberkujundamiseks.

Veel lugemist: