Jälgi meid

NÖÖBIST KINNI

Maksud

Hiiu Lehe lugeja küsis, kas tal tuleb tähtajalise kogumis­kindlustuse summa laekumisel tema arvele maksta tulumaksu?
Küsimustele vastab MTA maksude osakonna talituse­juhataja Tiina Normak: Kahjuks ei ole üheselt selge, mida lugeja tähtajalise kogumiskindlustuse summa all silmas peab. Kui tegemist on investeerimisriskiga elukindlustus­lepingu alusel saadud väljamaksega või täiendava kogumis­pensioni väljamaksega, siis nende maksustamine uuel aastal ei muutu. Kui aga tegemist on pangakontol raha hoiustamisega ja pangalt saadud hoiuseintressidega, siis nende maksuvabastus kaob uuest aastast ära. Alates 1. jaanuarist 2018 saadud intressidelt peab pank kinni tulumaksu.
Kas ja kuidas muutub asi 1. jaanuarist 2018, mil tulumaksuvaba miinimumi arvestatakse kogu­sissetulekult?
Tiina Normak: Alates 1. jaanuarist 2018 sõltub inimese sissetulekust tema maksuvaba tulu summa. Inimese sissetuleku suurenedes tema maksuvaba tulu summa väheneb. Seetõttu on soovitatav juba selle aasta lõpul või uue algul läbi mõelda oma sissetulekute suurus, et igakuiselt maksu­vaba tulu arvesse võtta õiges summas ja vältida seeläbi tulumaksu juurdemaksmist 1. juulist 2019.
Palun selgitage hästi lihtsalt, mis muutub 1. jaanuarist 2018 niiöelda tavalise, keskmist pensioni saava pensionäri jaoks?Tiina Normak: Tavalise, keskmist pensioni saava ja mitte­töötava pensionäri jaoks ei muutu uuest aastast mitte midagi. Kui pensionär töötab, siis peab ta maksuvaba tulu arvestamise avalduse esitama sotsiaalkindlustusametile või tööandjale. Väikese pensioni ja madala palgaga töötav inimene saab maksuvaba tulu 500 eurot sotsiaalkindlustusameti ja tööandja vahel ka jagada. Pigem ei ole probleem pensionisumma suurenemises või vähenemises, vaid selles, kas pensionilt peetakse tulumaks alates esimesest eurost kinni või mitte. Kui töötav pensionär on maksuvaba tulu avalduse esitanud tööandjale, siis tõepooles peetakse ta pensionilt alates esimesest eurost tulumaks kinni ning inimene saab Sotsiaalkindlustusametilt vähem raha kätte. Samas saab inimene tööandjalt tänu 500 eurosele maksu­vabale tulule rohkem raha kätte. Kokkuvõttes inimese sissetulek kuus kasvab.

Veel lugemist: