Jälgi meid

Uudised

Lussuliiva rand saab juurdepääsutee ja parkla

Käina osavallal on plaan peagi puhastada Nasva külas asuv Lussuliiva rannaala roost ning teealune maa kadakatest ja mändidest. Seejärel rajatakse sinna ranna puhkeala, juurdepääsuteed ja parkla. Töid teeb hankel soodsaima pakkumuse 29 000 eurot teinud AS Tariston.
Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg ütles, et juhul kui Käina osavallakogu pakkumuse heaks kiidab, on kavas töödega alustada aprillis. Lussuliiva kinnistule rajatakse parkla 12 sõiduautole, 4 meetri laiune ja 127 meetri pikkune kruusakattega juurdepääsutee, 250 meetri pikkune jalgtee ning pingid ja riietuskabiinid.
Rannainventar, lamamistool, pingid ja riietuskabiin on valla poolt juba paigaldatud, mullu soetati see, nagu mujalegi Hiiumaa suplusrandadesse, maakondlike arengu­strateegiate (MATA) toetuse kaasabil.
Lussuliiva kinnistu paikneb tervikuna Väinamere hoiualal, mille kaitse-eesmärgiks on muuhulgas kinnistul esinevate elupaigatüüpide – rannaniitude ja looalade –
kaitse. Ehitusprojektiga kavandatud ehitised, sh tee ja parkla jäävad väljapoole kaitstavaid elupaiku, kuid pilliroo niitmine on kavandatud alalt, kus on kogu ulatuses inventeeritud rannaniitude elupaigatüüp. Seetõttu seadis keskkonnaamet nende tööde tegemiseks omapoolsed tingimused, mille täitmisel ei kahjusta see kaitstavate elupaigatüüpide seisundit ega ole vastuolus looduskaitseseadusega.
KATRIN KIVIVUORI

Veel lugemist: