Connect with us

Uudised

Lõpetav volikogu tegi olulise otsuse

Kristi Linkov
Kärdla põhikooli uue hoone toetusetaotlus pääses napilt langemast valimisvõitluse ohvriks – vajalik otsus võeti vastu Hiiu vallavolikogu kõige viimasel, erakorralisel istungil.
Vaid neli päeva enne haridus-ja teadusministeeriumile taotluse esitamise tähtaega kogunes Hiiu vallavolikogu Kõpu koolimajas viimasele, erakorralisele istungile.
Istungi päevakorras oli vaid kaks punkti: varalise kohustuse võtmine ja arengukava muudatus. Tegu oli 4 miljoni eurose projekti “Koolivõrgu korrastamine ja nüüdisaegse õpikeskkonna loomine Kärdla põhikoolis” 600 000eurose omaosaluse kinnitamisega ja vastava muudatusega valla arengukavas.
SA Innove poolt juulis välja kuulutatud programmist jagatakse toetust nii koolide uuendamiseks, ehitamiseks kui lammutamiseks.
Kuna eelnõu püüti järjekindlalt volikogu töölaualt välja hääletada, oli oht, et vallavalitsus ei jõua Innovele esitada taotlust tähtajaks,
2. oktoobriks.
Käina vallavolikogu, vastu­pidi, kiitis otsuse, et Hiiu vald võib võtta 600 000eurose varalise kohustuse oma põhikooli hoone kordategemiseks, heaks juba 21. septembril. Luba selleks tuli ka neilt küsida, kuna Hiiu vald ja Käina vald sõlmisid sel aastal ühinemis­lepingu.
Vallavalitsus muudatust ei toetanud
Kuigi programmi taotluse esitamise tähtajani jäid loetud päevad, laekus istungile ka alternatiivne eelnõu. Voli­kogu liige Artur Valk tegi ette­paneku vähendada omaosalust kaks korda ehk 300 000 euroni, leides, et ka 2 miljonit eurot on piisav summa, millega kooli saab kaasajastada.
Vallavalitsus eelnõu ei toetanud. Valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tiia Liibert selgitas, et Valgu muudatusettepanekus kirjeldatud tegevuste järel säilib praegune ruumiprogramm, mis ei täida haridus- ja teadusministeeriumi seatud eesmärke. Nimelt toetatakse koolivõrku korrastavaid omavalitsusi selleks, et uued  oolihooned oleksid energiasäästlikud, efektiivse pinnakasutusega ja tagaksid õppevõimalused ka erivajadustega õppijatele.
Koputus südametunnistusele
Viimasele istungile olid volinike südametunnistusele koputama tulnud Kärdla põhikooli direktor Valeri Gramakovski ja kooli hoolekogu esinaine Anu Pielberg.
Direktor ütles, et kooli vaatenurgast on uue kooli idee hästi lihtne ja mõistlik: “Me saame hetkega tänapäeva, tulevikku, püsimajäämise ning kulude kokkuhoiuga katame investeeringud.” Ta rõhutas, et otsus, mille volikogu teeb, on ajalooline ning mõjutab nende laste ja lastelaste elusid. “Ma palun, et volikogu otsustaks selle projekti kasuks täies mahus,” oli Gramakovski sõnum.
Pielberg rääkis, et kooli hoolekogul on aastaid tulnud arutada probleeme: koolimaja külm, ventilatsioon ei tööta, kooli sööklast tuleb toiduhaisu, koolimaja lõhnab. “Koolihoone on lihtsalt väga vana ja vaadates Hiiumaa teisi põhikoole, siis ainuke, mis jäetud vaeslapse ossa,” ütles Pielberg. Olemasoleva koolimaja n-ö lappimist ei pidanud ta võimalikuks, kuna selle konstruktsioon ei võimalda kaasaegset ruumi­programmi.
“Kui me tahame, et inimesed Hiiumaale tagasi tuleksid, siis on meil vaja korralikku lasteaeda ja korralikku kooli. Volikogul on praegu suure­pärane võimalus teha üks hea otsus ja seda ei tasuks karta,” oli tema sõnum.
Nimelised hääletused
Nii lõpetas Hiiu vallavolikogu nelja aasta töö lausa kahe järjestikuse nimelise hääletamisega.
Artur Valgu muudatus­ettepanekut toetas volikogu 17 liikmest viis: Tiit Harjak, Hüllo-Kristjan Simson, Toivo Saue, Annely Veevo ja Valk ise, ülejäänud olid vastu.
Volikogu liige Liis Soonik ütles, et olemasolevat kooli­maja ei saa kaasajastada pooliku lahendusega, nagu ei saa tekitada rohkem klassi­ruume vaheseinu ehitades: “Me ei ehita talli, need pole latrid ja sellega me ei saavuta kaasaegseid õpitingimusi ega õpikeskkonda.”
Volikogu liige Inge Talts lisas, et toetussumma vähendamine on libe tee, mis vähendab võimalust omaosaluse protsenti suurendada, et toetussumma pärast paremini konkureerida.
Vallavalitsuse eelnõu poolt hääletasid Jaanus Berkmann, Imre Kivi, Reet Kokovkin, Georg Linkov, Jüri Ojasoo, Tarmo Rajang, Katrin Sarapuu, Toivo Saue, Liis Soonik, Inge Talts, Aivi Telvik, Ants Vahtras, Lembit Vainumäe ja Annely Veevo. Vastu hääletasid Tiit Harjak, Hüllo-Kristjan Simson ja Artur Valk.
Volikogu liige Toivo Saue leidis, et koolimaja kaasajastamise projekti puhul on tegemist valimisvõitlusega: “See on räige sotside valimisvõitlus, kaasates gümnaasiumiõpilasi, kuna nüüd võib 16aastaselt ka valimas käia.”
Volikogu liige Georg Linkov, kes komisjonis oli eelnõu päeva­korrast välja jätmise poolt hääletanud, oli nüüd seisukohta muutnud: “Me ei tohiks sellest rongist maha jääda, et me taotlust sisse ei anna ja kõikidest nendest vahenditest loobume.”
Volikogu liikme Reet Kokovkini seisukoht oli, et lõpetav volikogu ei saa panna kinni ust järgmisele volikogule, jättes taotluse esitamata.
Vallavanem Reili Rand tänas vallavolikogu liikmeid riigimeheliku otsuse eest, mis võimaldab avada uksi Kärdla põhikooli õpikeskkonna parendamiseks. “Suurem töö seisab küll veel ees, kuid eeldused on selleks nüüd loodud,” ütles vallavanem.

 

Veel lugemist:

Uudised

Esimene sündmusterohke nädalavahetus Hiiumaal tõi kohe kaasa nelja ja poole tunnised ooteajad Heltermaa sadamas, kuna vedaja ei osanud nii suurt külastajahuvi oodata. Kella poole...

Digileht

Hiiu Leht 28.mail Pühapäevane Heltermaa: 5 tundi praamijärjekorda Riho Sibula kitarrikeeltest said ehted Tuulekala festival tegi rekordi Sõrul hoitakse rannarahva juuri elus Digilehe saab...

Politsei

Eelmisel nädalal pidi Hiiumaal politsei roolist eemaldama koguni viis juhti, kes olid enne rooli istumist vägijooki mekkinud. Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ütles, et...

Uudised

Reedel alanud Garmin Purjetamise Eesti karikasarja esimesel etapil olid võistlemas Optimist, Zoom8 ja ILCA4 klassid. Erinevalt eelmisest aastast osalesid sel aastal võistlusel ka olümpiaklassi...