Connect with us

Uudised

Looduslikud pühapaigad saavad selgema määratluse

ARVIT KORELLI FOTOKOGU
Enam kui 500 kaitse all olevale mälestisele lisatakse liik “ajalooline looduslik pühapaik”. “Looduslikud püha­paigad on meie rahvapärimuse oluline osa, mis viivad meid tagasi juurte juurde ning on ka tänapäeval kohalike jaoks väge ja tervist tugevdavateks kohtadeks. Uue mälestise liigi lisamine sisulisi muudatusi muinsuskaitselistesse piirangutesse ei too, kuid aitab saada riikliku kaitse all olevatest ajaloolistest looduslikest pühapaikadest täpsema ülevaate,” selgitas reedel vastava käskkirja allkirjastanud kultuuriminister Tiit Terik.
2019. aastal jõustunud muinsuskaitseseadus sätestas uue mälestise liigina ajaloolise loodusliku pühapaiga. Seni kaitsti looduslikke pühapaiku peamiselt arheoloogiamälestistena, üksikutel juhtudel ka ajaloomälestistena. Kokku on muinsuskaitse all 555 looduslikku pühapaika.
Muinsuskaitseamet korrastas mälestiste liigitust. Selleks koondati ja analüüsiti ajaloolise loodusliku pühapaiga kriteeriumitele vastavate arheoloogiamälestiste andmeid, kasutades nii arhiiviallikatest, kultuurimälestiste registrist kui ka valdkonna spetsialistidelt ja paikvaatlustelt kogutud infot. Mälestiste senine liik “arheoloogiamälestis” jääb kehtima pärast mälestise liigi “ajalooline looduslik püha­paik” lisamist, mille saab 538 mälestist.
Kokku on riigi kaitse all ehk kultuurimälestiseks tunnistatud 555 ajaloolist looduslikku pühapaika – 244 ohvrikivi, 146 ohvrikohta, sh hiiepaigad, 110 ohvriallikat, 27 ohvripuud, 15 ristimetsa või ristipuud ja 13 liukivi. 105 Eesti kihelkonnast on looduslike pühapaikade inventuur toimunud 55 kihelkonnas, sh neljas Hiiumaa kihelkonnas. Kaardistamine on lõppjärgus viies kihelkonnas, mis kõik asusid Pärnumaal.

Toimetaja
HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

Uudised

Pressinõukogu arutas Kärdla osavalla vanema Aivar Viidiku kaebust Hiiu Lehes 29. detsembril 2023 ilmunud artikli „Arvo Haasma paneb Kärdla muusikakooli juhtimise maha“ peale ja...

Digileht

Hiiu Leht 23.veebruaril Transpordiamet esitas aastaid valeandmeid Kärdla kool vajab klaverit Hiidlased panid narvakad hümni laulma Sündinud Eesti riigi sünnipäeval Lugu poolsaare moodi saarest...

Uudised

Hooandjas käima lükatud kampaaniaga soovib Kärdla kool kokku saada 6500 eurot, et soetada uus klaver, mille maksumuseks on 9900 eurot.  Kärdla kooli õpetaja Raili...

Taskuhääling

Saatekülalise Eiki Nestoriga tuleb muuhulgas jutuks Kõpu radar, osavallad, pasunapuhumine, Riigikogu peokutse, ühistransport ning see miks ta 30 aastat kodust ära oli.