Jälgi meid

UUDISED

Laupäeval algas ametlik suplushooaeg

Tänavu ootab suplejaid 50 avalikku randa, neist viis Hiiumaal.
Ka veeproovid on juba võetud ja kõigis Hiiumaa supluskohtades olid need korras. Kärdla supluskohas Rannapaargu juures võeti veeproov viimati 22. mail, Tareste lahes asuvas Tõrvanina suplus­kohas, Kõpu poolsaarel asuvas Luidja supluskohas, Emmaste kandis asuvas Liivalauka supluskohas ja Kassari supluskohas võeti veeproov 15. mail.
Tänavu on Eestis üks avalik supluskoht vähem kui mullu, teatas terviseamet. Ametlike suplusrandade nimekirjast jäävad sel aastal välja Lääne-Virumaal asuv Kalijärv ja Läänemaal asuv Aafrika rand, võrreldes eelmise aastaga lisandus avalike supluskohtade nimekirja aga Reiu rand Pärnumaal.
Avalike supluskohtade rohkuse poolest paistab silma Järvamaa, kus avatakse kokku seitse avalikku suplus­kohta. Pärnumaa järgneb Järvamaale kuue avaliku supluskohaga.
Tallinn, Hiiu- ja Tartumaa avavad viis, Valgamaa neli, Ida-Virumaa, Läänemaa ja Võrumaa kolm, Saaremaa, Lääne-Virumaa ja Viljandimaa kaks ning Jõgevamaal, Põlvamaal ja Harjumaal avatakse üks avalik supluskoht. Ühtegi avalikku supluskohta ei ole endiselt Raplamaal.
Avalik supluskoht peab enne suplushooaja avamist olema hooldatud ja korrastatud, varustatud piisaval hulgal riietuskabiinide, tualett­ruumide või kuivkäimlate ja prügiurnidega. Suplejatele nähtavas kohas peab olema info suplusvee kvaliteedi ja supluskoha valdaja kohta.
“Kuna inimesed on harjunud suplemas käima ka mitteavalikes supluskohtades, tuleks suplejal alati ka ise vee puhtuses visuaalse vaatluse teel veenduda,” soovitab terviseamet. Veekogu sobivuses on põhjust kahelda näiteks siis, kui vees on näha mistahes materjalist hõljuvaid esemeid, nähtav õlikile, vesi on läbipaistmatu, ebatavalist värvi, ebatavalise lõhnaga või kui veekogu lähedal asub võimalik reostus­allikas nagu kanalisatsiooni väljalasketoru või sadam.
Lahtiste haavade puhul soovitab amet suplemist vältida aga ka nõuetele vastavas avalikus supluskohas.
Terviseamet jälgib suplusvee kvaliteeti kõigis avalikes supluskohtades terve hooaja vältel. Lisaks võetakse proove ka ligi 50 suplusvee seirepunktist, kus varem on asunud supelrand ning kus inimesed on harjunud käima suplemas. Näiteks Hiiumaal oli varem supluskoht Mangu rannas.
Ametlik suplushooaeg kestab 1. juunist kuni 31. augustini.

Veel lugemist:

UUDISED

Juunis avati Eestis ametlik suplushooaeg, mis kestab augusti lõpuni. Ametlik hooaeg avatakse supluskohtades, mis on hooldatud ja korrastatud, tagatud on ujujate ohutus, olemas on...

UUDISED

Hausma ujumissilla juures pidi vettesoovijatest olema lausa järjekord. Sobiva sügavusega ujumiskohti ja ligipääsu merele otsitakse mujalgi, näiteks Jausas. Madal ju see meie meri on,...