Connect with us

Uudised

Lauka põhikool rakendab “Ettevõtlikku kooli”

Siret Piir
Saare koolid on kõik vähemal või suuremal määral saanud osa haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” baastegevustest, kuid otsuse programmi tegevusi oma koolis rakendada tegi Hiiumaal esimesena Lauka põhikool. Vastav leping sai allkirjad 26. aprillil.
Neljapäeval, 28. aprillil osalesid Lauka põhikooli õpetajad, kes eelnevalt läbinud baaskoolituse, programmi rakendamise koolitusel. Kaheksa tunni jooksul tutvusid õpetajad võimalustega, kuidas läbi ettevõtlikkuse ainetunde huvitavamaks muuta ja siduda õppekava teemad päriseluga; kuidas luua õpilastele keskkond, kus nad võtavad ise oma õppimise eest vastutuse; kuidas aineid omavahel lõimida; kuidas teha koostööd kooliväliste organisatsioonidega. Omandati ka mitmesuguseid muid praktilisi oskusi ja vajalikke teadmisi. Lisaks on tulemas veel koolitus, kus tutvustatakse ettevõtliku õppe Standardi loogikat ja selle võimalusi, et osata seda süsteemselt rakendada oma edukuse hindamiseks ning muutuste kavandamiseks ja elluviimiseks.
Lauka põhikool peab programmi liitumisel oluliseks ettevõtlikku õpet toetavat hoiakut, nad on enda jaoks lahti mõtestanud, kuidas oma õppeasutusele luua lisaväärtus “Ettevõtliku kooli” tegevuste kaudu, seeläbi parandades õppeasutuse konkurentsivõimet ja mainet.
“Ettevõtlik kool” on haridusprogramm, mis saanud alguse 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust täiskasvanuelus.
Ettevõtlikus õppes on hariduse eesmärgiks seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine. Õppeprotsessis saab iga aineõpetaja kaasa aidata ja julgustada noort inimest omandama tahan-suudan-teen eluhoiakut, olema julge algataja, otsima uusi lahendusi, omandama kõrget motivatsiooni, tegutsema koos teistega, püstitama eesmärke, saavutama tulemusi, olema vastutustundlik ja hooliv, oskama iseennast analüüsida ja algatatud tegevusi lõpuni viima.
SA Ida-Viru ettevõtluskeskus ja kõikide maakondade arenduskeskused, Hiiumaal SA Tuuru, on sõlminud haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” tegevuste koostöö-
lepingu, millega solidaarselt vastutatakse eelnimetatud haridusprogrammi arendamise eest.

Katrin Sarapuu
SA Tuuru juhataja

Veel lugemist:

Uudised

Hankes ette nähtud nõuete täitmata jätmise tõttu pidi Hiiumaa vald loobuma 154 000 eurost, mis mõeldud tänavavalgustuse uuendamiseks. Tagasinõude põhjustas asjaolu, et Hiiumaa vallavalitsus...

Uudised

Sel suvel Kärdla sadamasse neli konteinerhotelli paigaldanud ettevõtja StayBliss OÜ viib hooned minema, aga lubab kulud sihtasutuselt sisse nõuda. Moodulmajade kohaleveoks, paigaldamiseks, kommunikatsioonide väljaehitamiseks...

Teema

Hiiumaa mesinike seltsis vahetus sel suvel juhatus ning eestvedamise võtsid endi õlule kolm naist, kes tahavad esimese asjana välja selgitada, palju saarel üldse mesinikke...

Arvamus

Dr Helve Kansi vastukaja artiklile “Perearstide erimeelsused varjutavad Hiiumaa tervisekeskuse tulevikku.” (Hiiu Leht, 26.09.2023) On kahetsusväärne, et ajalehe artiklis räägitakse tülist minu ja dr...