Connect with us

Uudised

Lauka põhikool rakendab “Ettevõtlikku kooli”

Siret Piir
Saare koolid on kõik vähemal või suuremal määral saanud osa haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” baastegevustest, kuid otsuse programmi tegevusi oma koolis rakendada tegi Hiiumaal esimesena Lauka põhikool. Vastav leping sai allkirjad 26. aprillil.
Neljapäeval, 28. aprillil osalesid Lauka põhikooli õpetajad, kes eelnevalt läbinud baaskoolituse, programmi rakendamise koolitusel. Kaheksa tunni jooksul tutvusid õpetajad võimalustega, kuidas läbi ettevõtlikkuse ainetunde huvitavamaks muuta ja siduda õppekava teemad päriseluga; kuidas luua õpilastele keskkond, kus nad võtavad ise oma õppimise eest vastutuse; kuidas aineid omavahel lõimida; kuidas teha koostööd kooliväliste organisatsioonidega. Omandati ka mitmesuguseid muid praktilisi oskusi ja vajalikke teadmisi. Lisaks on tulemas veel koolitus, kus tutvustatakse ettevõtliku õppe Standardi loogikat ja selle võimalusi, et osata seda süsteemselt rakendada oma edukuse hindamiseks ning muutuste kavandamiseks ja elluviimiseks.
Lauka põhikool peab programmi liitumisel oluliseks ettevõtlikku õpet toetavat hoiakut, nad on enda jaoks lahti mõtestanud, kuidas oma õppeasutusele luua lisaväärtus “Ettevõtliku kooli” tegevuste kaudu, seeläbi parandades õppeasutuse konkurentsivõimet ja mainet.
“Ettevõtlik kool” on haridusprogramm, mis saanud alguse 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust täiskasvanuelus.
Ettevõtlikus õppes on hariduse eesmärgiks seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine. Õppeprotsessis saab iga aineõpetaja kaasa aidata ja julgustada noort inimest omandama tahan-suudan-teen eluhoiakut, olema julge algataja, otsima uusi lahendusi, omandama kõrget motivatsiooni, tegutsema koos teistega, püstitama eesmärke, saavutama tulemusi, olema vastutustundlik ja hooliv, oskama iseennast analüüsida ja algatatud tegevusi lõpuni viima.
SA Ida-Viru ettevõtluskeskus ja kõikide maakondade arenduskeskused, Hiiumaal SA Tuuru, on sõlminud haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” tegevuste koostöö-
lepingu, millega solidaarselt vastutatakse eelnimetatud haridusprogrammi arendamise eest.

Katrin Sarapuu
SA Tuuru juhataja

Veel lugemist:

Uudised

Juba aprillis hakkas tulema teateid, et Hiiumaa staari staatuses karu on väga liikuv ja läbib pikki teekondi põiki üle saare, kuni mai algul jäädvustas...

Digileht

Hiiu Leht 17.mail Karu jookseb mööda saart nagu pöörane Hiiumaa sai uue piiskopi Hiiu Leht muudab ilmumispäeva ja sagedust Sõdurid päästsid külarahva jalavaevast. Digilehe...

Uudised

Alates 6. juunist hakkab Hiiu Leht paberil ilmuma kord nädalas 20-leheküljelisena neljapäeviti. Kõik paberlehe tellijad saavad võimaluse kolme kuu jooksul veebiuudiseid tasuta lugeda.  Lugeja...

Uudised

Hiiumaa huvide paremaks kaitsmiseks ja esindamiseks asutas 16 saadikut teisipäeval riigikogu Hiiumaa toetusrühma ja valis selle esimeheks Reili Ranna ning aseesimeheks Enn Eesmaa. Toetusrühma...