Jälgi meid

Uudised

Lasteaialapsi roh­kem

Sel aastal on Hiiumaa valla lasteaedades üle 300 lapse, koos Hiiumaa Vabakooli eralasteaia lastega 325 last. “Lasteaialaste arv on viimastel aastatel olnud tõusuteel,” ütles haridustöötajate kooliaasta eelsel kogunemisel vallavanem Hergo Tasuja.
1. klassis alustab kooliteed 63 last, seda on tosina­jagu vähem kui mullu, mil kooliteed alustas 75 last. Õpilasi on valla kuues põhi­koolis – Emmastes, Laukal, Käinas, Kärdlas, Paladel ja Suuremõisas, lisaks Hiiumaa Vabakoolis kokku 723, eelmisel aastal 707.
Hiiumaa gümnaasiumi 10. klassis alustab 41 ja mittestatsionaarses õppes 7 õpilast. Kokku õpib gümnaasiumi kolmes klassis 125 õpilast, lisaks 28 mitte­statsionaarses.

HIIU LEHT

Veel lugemist: