Jälgi meid

Uudised

Lasteaiakohti on, ruumi napib sõimerühmades

Harda Roosna
Kokku on sel sügisel saare lasteaedade nimekirjades 310 last, suuremate rühmadesse lapsi veel mahuks, ruumi napib sõimerühmades.
Viimasel kümnendil on Hiiumaa lasteaedades laste vähesuse tõttu rühmi pigem suletud. Sel sügisel tuli uudis, et peale kolmeaastast pausi aastatel 2019–2021 avati Emmaste lasteaias Naksitrallid uuesti kolmas, Muhvi rühm.
“Oleme kogu kollektiiviga väga rõõmsad, et lapsi meie piirkonda juurde tuleb ja kahte rühma lapsed enam ära ei mahu,” ütles Liina Lepamaa Hiiu Lehele.
Kokku on lasteaiamajas nüüd 48 kohta ja praeguseks on neist 38 täidetud ehk vabad on veel kümme kohta.
“Tänu kolmanda rühma avamisele on veel vabu kohti ja lapsed on Emmaste laste­aeda oodatud,” selgitas juhataja, et lasteaia rühmaruumid võimaldavad ühte rühma võtta 16 last.
20 kohast ei piisa Suuremõisa lasteaed-alg­koolis on praegu 20 lasteaiakohta. Kooli direktor Antti Leigri ütles, et kõik lasteaiakohad on viimasel ajal täis ja järjekorras ootel kolm kuni viis avaldust.
“Kui kool-lasteaia ruume remontisime ja lasteaialaste jaoks kaheksateist kohta tegime, öeldi meile, et kas olete hulluks läinud – kust te need lapsed võtate. Saime kaks kohta juurde teha ja nüüd ei piisa neistki,” nentis Leigri.
Pühalepa osavallas on veel teinegi, Palade lasteaed, kus sel sügisel käib 31 last.
Sõimerühmad täis
Ülevaate, kui palju lapsi Hiiumaa lasteaedades käib, andis Hiiumaa valla haridus­spetsialist Ivi Remmelg. Sellest selgub, et 1. septembri seisuga on kõige rohkem, 111 last kirjas saare pealinna Kärdla lasteaias, kellest kaks tulevad aeda oktoobrist.
Kärdla Lasteaia direktor Tiina Hinno ütles, et maksimaalselt mahub sellel õppeaastal nende lasteaeda 120 last. Praegu on lasteaias kaks sõimerühma, kummaski 16 last, ja neli suuremate laste rühma, milles igaühes saab olla kuni 22 last.
Tihti tahetakse laps laste­aeda tuua kohe kui vanemapuhkus lõpeb ehk aasta ja kuue kuu vanused lapsed, kellele lasteaed peab koha tagama. Hinno mõistab lapse­vanemaid hästi – tööle kiirustatakse, kuna just siis lõpeb vanemahüvitise maksmine. Ja kui peredel on rahalised kohustused, näiteks pangalaen, siis minnaksegi võimalikult varakult tööle tagasi, laps aga tuuakse lasteaeda. See toob kaasa olukorra, et sõime­rühmad on täis ja järjekordki n-ö ukse taga.
“Tegelikult ei ole enam sellist aega, et tood millalgi avalduse ja saad kohe laste­aiakoha, sest rühmad on varakult planeeritud. Vabu kohti on suuremate laste rühmades, aga sõimerühmad on täis. Õnneks on kõik seni kuidagi lahenenud ja need, kes avalduse õigeaegselt esitavad, on aiakoha saanud,” rääkis Hinno.
Ta tõi näite, et sel nädalal kolib üks pere Hiiumaalt ära ja nii vabaneb lasteaiakoht lapse jaoks, kes järjekorras ootel oli.
Direktor ütles, et väga teravat ruumipuudust praegu Kalda tänava lasteaias pole ja vald on teinud häda­vajalikud elektri-ja katusetööd, et lasteaed samas majas ikka jätkata tohiks.
Uus lasteaed, mis vallal plaanis, tuleks kogenud direktori hinnangul siiski kindlasti suurem ehitada. “Tahame ju noori inimesi siia ja noortel on vaja, et oleks lasteaiakoht lapsele,” leiab Hinno, et laste­aias antav alusharidus on vundament edasisele ja sellepärast tähtis.
Uue maja teema
Hinno sõnul on vallavalitsus vana maja seisukorraga kursis ja valla tiim uue maja planeerimisega ka tegeleb. Veel pole kokku lepitud kohta, kuhu uus lasteaed ehitada. Samuti arvestatakse ruumiprogrammi koostamisel lasteaia töötajate soove, milline uus maja olema peaks. “Oleme käinud Lauri Preimanniga siis, kui ta oli osavallavanem, vaatamas lasteaiamaju Rakveres, Palamusel ja Tartus,” loetles Hinno. “Tutvusime uute lasteaedadega, et saada ideid uue maja ehitamiseks.”
Ajalugu
2016 sulges tollane Hiiu vald ühe rühma Kõrgessaare Vigris ja ühe Kärdlas. Emmaste vald sulges aastal 2018 ühe rühma Naksitrallide lasteaias.
Käina lasteaias Tirtspõnni suleti üks rühm enne 2011. aastat ja rühmaruumid ehitati ümber. 2016. aastal sõimerühma soovijad lasteaeda enam hästi ära ei mahtunud. Lasteaiakoha soovijate arv on muutumises. Nii oli 2010 Käina lasteaias kirjas 74 last, 2015. aastal 94 last, praeguon valla andmetel lapsi nime­kirjas jälle vähem – 70.

Veel lugemist: