Connect with us

Uudised

Kuidas me elustasime õpilasmaleva

Hiiumaa õpilasmaleva (HÕM) idee sai alguse koolinoorte küsitlusest, kust mitmel korral ilmnes noorte soov leida endale sobiv töö suveks ja/või nädalavahetusteks.
Hiiumaa noorsootöö keskus (tollane HUPS) alustas mullu läbirääkimisi Hiiumaa omavalitsustega ja kohtus mitmel korral SA Eesti Õpilasmalev esindajatega.
Mõte oli taaselustada õpilasmalevate tava saarel, kuna järgmisel aastal möödub
50 aastat Eesti esimesest õpilasmalevast, mis korraldati just Hiiumaal.
Kuidas malevasse saab?
Seni oli saarel õpilasmalevat korraldanud Kärdla linn, hiljem Hiiu vald. Hiiumaa noorsootöö keskuse algatatud õpilasmalevas aga pakutakse tööd nii Hiiu, Pühalepa kui Emmaste valla noortele.
Malevasse saamiseks pidid noored täitma kandideerimisvormi ja loosi tahtel said 13 tublit ja aktiivset noort malevas tööd. Ligi kümme noort vanuses 13–14 aastat jäid seekord malevast välja, kuna me ei leidnud neile tööd, mis vastaks seadustele ja tööinspektsiooni ettekirjutustele.
Malevas said tööd 15–17aastased noored. Enamik neist on Hiiu, mõned ka Pühalepa vallast. Emmastes alustab malev hiljem. Huvilistel Emmaste piirkonna noortel tuleks võtta ühendust meilil ntk@hiiuvald.ee.
Kes tööd pakkusid?
Tööandjad olid sel aastal Hiiu valla malevagrupis Hiiu vallavalitsus, riigimetsa majandamise keskus (RMK) ja Hiiumaa muuseum. Maleva korraldamist toetavad rahaliselt Eesti noorsootöö keskuse (ENTK) projekt “Noortemalevad 2015”, AS EstPak Plastik, OÜ Raikaeriku, UÜ Liisbet Tukat, AS Hiiu Kalur, OÜ JV Ehitus ja Arendus. Eraldi soovime tänada veel muinsuskaitseametit, kes on aidanud maleval teoks saada.
Kus noored töötasid?
Tööd tehti Kärdlas, Puskis, Kõpus, Tõrvanina rannas ja Tahkunas. Lisaks on planeeritud töid ühele rühmale Emmastes. Noored said rauast hauariste värvida, puid riita laduda, aknaid pesta, pildistada, vana aeda maha võtta ja Lastefestivali korraldamisel kaasa lüüa.
Hiiu vallas tegutses 19. juunini kolm malevarühma. Üks oli ametis RMK puhkealadel ja Lastefestivali korraldamisel, teine Hiiumaa muuseumis ja Hiiu vallavalitsuse ruume koristamas, kolmas Puski kalmistul. Teisel nädalal tegid kõik noored koos tööd Kärdla kalmistul. Emmaste vallas stardib malevarühm hiljem.
Kui pikk oli tööpäev?
Noored teenivad malevas miinimumpalka ja tööpäev kestab 4 tundi. Ülejäänud päev kulus omavahel suhtlemiseks ja vaba aja tegevusteks, mille seas nii meelelahutuslikku kui õpetlikku. Näiteks tööohutus ja -seadusandluse loeng, töötukassa koolitus karjääri ja tööotsingu teemadel, maleva reeglite-sümbolite koostamine ja meisterdamine, seltskonnamängud, karaoke, aardejahti jms, mida korraldasid Kärdla noortemaja töötajad.
Mida noored arvasid?
Noored leidsid, et malevaks valitud aeg oli väga sobilik ja tore oli Lastefestivalil abiks olla. Mõned noored leidsid, et palk ei ole piisavalt motiveeriv ning tööd oleksid võinud olla mitmekesisemad. Üldiselt aga olid noored rahul saadud töökogemusega ja võimalusega raha teenida.
Lõpetuseks
Loodame, et järgmisel aastal on malevarühmi juba kõikjal üle Hiiumaa, tööandjaid rohkem ja ka huviliste noorte arv kasvanud. HÕM soovib sponsorite abiga lähetada osa noori Hiiumaad esindama ka üleeestilisele malevakokku­tulekule. Kokkutulek on noorte hulgas ülipopulaarne ja seda korraldab SA Eesti Õpilasmalev. Augustikuu kolme päeva jooksul võtavad rühmad omavahel mõõtu nii spordi- kui loomealadel. Õhtuse melu eest kannavad hoolt tuntud bändid.
Kaidi Ojasoo
HÕMi projektijuht, kes pani kirja malevlaste ja ENTK töötajate mõtted

Veel lugemist:

Teema

Selle loo sõnum on, et poliitika ei pea olema räpane, kui sa ise seda ei ole. Ja vastupidi. Selle tõestuseks panin kirja kogu sündmuste...

Politsei

Möödunud nädalal politsei poolt alustatud kriminaalmenetlustest esimese puhul anti teada, et esmaspäeva päeval on Jausa külas sisse tungitud elumajja ja sealt varastatud video- ja...

Digileht

Hiiu Leht 16. aprillil Aivar Viidik räägib suu puhtaks! Karu tuli jälle kaamera ette Õpilased esitlesid säravaid ideid Koduhooldajatel uued sõiduriistad Digilehe saab tellida...

Uudised

Teisipäeval tagasiastumisest teatanud ja Riigikogusse naasva Madis Kallase asendusliige Reili Rand saab enda sõnul parlamendis jätkata. “Kuuldused, et Madis Kallase tagasiastumine tähendab minu Riigikogust...