Jälgi meid

TRANSPORT

Koolibussiliinid muutuvad maakonnaliinideks

HARDA ROOSNA
Käina ja Emmaste valla senised õpilasliinid muutuvad 1. septembrist osaks maakondlikest liinideks ja sõitma on oodatud kõik soovijad. Omavalitsused loodavad muudatusest kokkuhoidu.
Tavalised bussisõitjad saavad nüüd endiseid kooliliine kasutada igapäevasõitudeks. Plussiks on ka see, et enam ei ole neil liinidel katkestusi sügisesel, kevadisel ja talvisel koolivaheajal.
Käina vallavanem Omar Jõpiselg leiab, et saare bussiliiklus peakski muutuma nii mugavaks ja õigeaegseks, et see oleks töölkäimisel alternatiiv autole. Näiteks Käinas on nüüd kooliliinide avalikuks muutumisega üle kogu valla võimalik saada vallakeskusesse kaks korda hommikul, kella 7.30ks ja 8.30ks, ning tagasi koju jälle kaks korda päevas, kella 15.30st ja kella 17st.
Endised kooliliinid lisatakse sõiduplaanidesse ja mõne aja jooksul ka peatus.ee keskkonda, et oma liikumisi saaksid planeerida ka Hiiumaa külalised.
Kõik busside väljumisajad ja sõiduplaanid jäävad samaks, nagu need olid kevadel.
Kõigi jaoks soodsam
Kooliliinide liitumist maakonnaliinidega on ette valmistatud eelmisest sügisest. Lõppes see Käina ja Emmaste valla ning Hiiu maavalitsuse ühistranspordi toetuslepingu allakirjutamisega 11. augustil.
Kokku lisandus selle muudatusega maakonnaliinidele 64 000 liinikilomeetrit aastas, Käina õpilasliine 26 000 ja Emmaste omi 38 000.
Vedajaks valiti  AS GoBus. Maavalitsuse ühistranspordispetsialist Tõnis Markus selgitas, et kuna ühistranspordiseadus lubab alla 200 000 liinikilomeetri puhul teha vedajaga otselepingu, maavalitsus hanget välja ei kuulutanud ja piirdus hinnapakkumistega.
Hinda küsitis neljalt ettevõttelt: AS GoBus, FIE Are Lehter, AS Atko Harjumaa Liinid ja OÜ M.K.Reis-X. Soodsaim oli ASi GoBus pakkumine ja nendega sõlmitigi aastane leping. Markus selgitas, et praegune maakonnaliinide teenindaja AS Hansa Liinid tulenevalt reeglitest pakkumist teha ei saanud. See võimalus avaneb ettevõttel aasta pärast kui senine leping lõpeb.
Jõpiselg rääkis, et muudatuse tegemisel oli eeskujuks Soome maakohtades tavapärane ühistranspordivõrk, mis lahendab nii laste kui täiskasvanute liikumise ühtselt ja lihtsalt. Eri osapooled, antud juhul siis vallad ja riik, finantseerivad seda.
“Kokkuvõtteks Käina valla kulud vähenevad ja on tagatud süsteemi stabiilsus,” kinnitas Jõpiselg.
Ka Emmaste vallavanem Tiit Paulus ütles, et uuest süsteemist loodetakse saada natuke kokkuhoidu.
Uue süsteemi puhul tasuvad Käina ja Emmaste vald 10 protsenti lisanduvate ehk endiste kooliliinide dotatsioonist ja maksavad ka bussipiletite eest.
Markus ütles, et reisijate jaoks on oluline, et teenus on sama hinnaga ja nüüdsest paremini kättesaadav, kuna ka kooliliinid hakkavad teenindama kõiki inimesi.
Tasuta sõit üle
Hiiumaa
Kõigile Käina ja Emmaste vallas sissekirjutatud õpilaste jaoks on bussisõit tasuta nii oma kooli, kui gümnaasiumiõpilastel Kärdla ühisgümnaasiumi. Lisaks koolisõidule, on õpilastel tasuta sõiduvõimalus üle Hiiumaa, st saare kõigil maakondlikel bussiliinidel.
Jõpiselja sõnul igapäevastel koolibussiliinidel bussijuhid juba tunnevad õpilasi ja väljastavad tasuta pileti igale bussi astuvale õpilasele. Teistel liinidel, näiteks Kärdlasse sõites, peaksid õpilased näitama bussijuhile oma Käina kooli õpilaspiletit.
Markuse sõnul on sellised toetuslepingud ka riigile kasulikud, kuna valdade poolt liinide toetuseks makstavad vahendid vähendavad riigi dotatsiooni osakaalu liinikilomeetri kohta. “See on olukord, kus võitjad on nii vald, riik, kui reisijad – vald hakkab saama rohkem liinikilomeetreid väiksema hinna eest, riigi osakaal liinikilomeetri doteerimisel väheneb ning õpilased saavad tasuta ühistranspordi,” selgitas Markus.

Veel lugemist:

TRANSPORT

Hiiumaal alustas aasta algusest kohalike liinide teenindamist AS Hansa Bussiliinid, mis tõi Hiiumaa teedele 11 uut ökonoomset diiselbussi: kolm 76kohalist Iveco Crossway’d ja kaheksa...

TRANSPORT

AS Hansa Bussiliinid, mis alustab maakonna bussi­liinide teenindamist 1. jaanuarist, soetas 11 uut bussi, mida novembri lõpus käis üle vaatamas valla ühistranspordi­spetsialist Piret Sedrik....

TRANSPORT

Viimastel aastatel bussidega juhtunud õnnetused toovad aina enam päevakorrale nõudmise, et reisijad kinnitaksid bussis turvavöö. Mida aga teha, kui lapsi vedavas koolibussis polegi turvavööd?...

TRANSPORT

Hiiu valla riigihanke Lauka kooliliini õpilas­veoks võitis AS Hansa Liinid. Seekord pandi hankesse kirja, et koolibuss peab olema turvarihmadega. Kolmapäeval esitles Hansa Liinide Hiiumaa regiooni...