Connect with us

Uudised

Kolm rookatust said toetuse

MUINSUSKAITSEMET
Eelmisel nädalal selgusid Eesti väärtusliku taluarhitektuuri toetamise taotlusvooru tulemused.
Traditsioonilise maaarhitektuuri ja maastiku omapära säilitamiseks ellu kutsutud voorust sai tänavu katuse­töödeks toetust 18 eraomanikku. Väärtusliku taluarhitektuuri toetusi jagus seekord kolmele Hiiumaa katusele, vaid Saaremaa sai rohkem – nelja katuse jaoks. Toetuste kogusumma oli 200 000 eurot.
Kolme rookatuse ehitamiseks eraldati Hiiumaa maja­omanikele vastavalt 10 000 eurot, 9288 eurot ja 7140 eurot.
Nelja aasta jooksul, mil väärtusliku taluarhitektuuri toetusi jagatakse, on see teine kord, kui Hiiumaa katused nii heldelt toetust said. Ka 2020. aastal sai toetuse kolm katust, 2021. ja 2019. aastal eraldati kummalgi aastal toetust vaid ühele. Näiteks 2019. aastal esitati kokku 144 taotlust.
Hindamiskomisjoni juhi, muinsuskaitseameti nõustamis­osakonna juhataja asetäitja Peeter Norgi sõnul esitati tänavu taotlusi võrreldes eelmise aastaga küll vähem, kuid taotluste kvaliteet on tõusnud ja valiku tegemine ei olnud lihtne. Põhjalikud ja läbimõeldud taotlused näitavad Norgi sõnul, et omanike huvi hoonete kvaliteetse, taluarhitektuuri väärtustava korrastamise vastu on suur.
Esitatud taotlustest on tema sõnul näha ka COVIDi mõju. “Huvi maapiirkondades asuva kinnisvara vastu on kasvanud, soovitakse endale rajada nii-öelda teist kodu,” ütles Nork. “Tänu sellele on uut elu saamas nii mõnigi kaua tühjalt seisnud taluhoone.”
Eraldi esiletõstmist väärib ja heameelt valmistab Peeter Norgi sõnul ka see, et roo- ja puitkatuste töid tegevaid ette­võtteid lisandub igal aastal. Lisaks juba traditsiooniliselt kõrge taotluste arvuga Saaremaale paistis tänavu silma ka Põlvamaa, kus aasta lõpuks saab uue katuse kolm väärikat hoonet. Neli toetust saanud taluhoonet paiknevad rahvusparkides – kaks Lahemaa, üks Matsalu ja üks Soomaa rahvuspargis.
Hindamiskomisjoni liikme, Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskuse projektide peaspetsialisti Elo Lutsepa sõnul paistis tänavu esitatud taotlustes silma omanike soov hooneid terviklikumalt taastada. “See on suund, mida oleme viimastel aastatel üha rohkem näinud,” sõnas Lutsepp, “majaomanikud ei mõtle üksnes katuse ehitamisele, vaid peavad silmas ka teisi eesseisvaid töid ja vaatavad hoonet tervikuna.”
Enne 1940. aastat ehitatud väärtuslike taluhoonete katusetöödeks laekus 47 taotlust 400 000 euro väärtuses, toetust sai 18 eraomanikku kokku ligi 200 000 eurot. Taotlusvoorust toetust saanud taluhoonete katused peavad valmima hiljemalt selle aasta lõpuks.

Toimetaja HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus määras1 sihtasutuse Hiiumaa Sadamad nõukogu liikmeteks Raido  Randmaa, Omar Jõpiselja, Marko Pruuli, Meelis Pielbergi ja Kadri Tikerpuu. Detsembrist alustavas nõukogus on senise...

Uudised

Ristitee hobusekasvataja- ja rautaja Johannes Mooste (26) hakkas Hiiumaal käima juba kümnendas klassis. Kuni ühel hetkel tundus, et kodu ongi saarel ja pole vaja...

Uudised

SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja MTÜ Hiiumaa Ettevõtjate Liidu toel loodud fondi stipendiumi suurus on 300 eurot kuus kuni stipendiaadi õpingute lõpuni. Kolmapäeval toimunud Hiiumaa...