Jälgi meid

UUDISED

Kolm hiidlast alustab kaitseväeakadeemias magistriõpinguid

Marek Vainumäe
Kapten Marek Vainu­mäe (37), leitnant Sven Luik (33) ja kapten Mart Voolaid (36) lähevad septembris kaheks aastaks kaitseväeakadeemiasse, et omandada magistrikraad sõjateaduses ja -tehnoloogias.
“Tegemist on erakordse juhtumiga seetõttu, et kolm hiidlast korraga lähevad sõjakooli magistrisse,” ütles Kärdlast pärit Marek Vainumäe.
Tema enda jaoks on tegemist juba teise magistri­kraadiga, esimese sai ta sisekaitseakadeemiast sisejulgeoleku erialal. Viimase üheksa aasta jooksul on Vainumäe teeninud rühmaülemana, kompaniiülema abina ning staabi- ja tagalakompanii ülemana Scoutspataljonis Tapal.
“Kuna kõik karjäärisammud on praeguseks läbitud, siis edasise arengu eesmärgil on loogiline jätkata õpinguid magistriõppes,” ütles Vainumäe. “Kindlasti saab see olema mentaalne enesetäiendus ja areng.”
Teenivad profid
Senistest ametikohtadest kõige muljetavaldavamaks nimetas Vainumäe viimast, Scoutspataljoni üksuse juhtimist nelja aasta jooksul. Ajateenijate teenistusse tulekuga kasvas kompanii koosseis üle 160 inimese. “Üksuse juhtimine alates jaoülematest kuni ülemateni välja oli paras väljakutse,” nentis ta.
Tulevastel ajateenijatel soovitabki ta ajateenistuse läbida just Scoutspataljonis, sest seal teenivad oma ala professionaalid. “Staabi- ja tagala­kompaniis igav ei hakanud,” lisas Vainumäe, kes oma praeguse kompanii annab järgmisele ülemale üle augusti lõpus.
Lisaks on Vainumäe osalenud kahel välismissioonil: Kosovos 2009 ja Iraagis 2018. Kosovos käis Vainumäe koos Mart Voolaiuga ning mõlemad olid sel missioonil jaoülemad. Vainumäe ütles, et mõlemad missioonid olid rahulikud – esimene, Kosovos oli rahu­valve ja teine, Iraagis treening­missioon.
Pärast akadeemia lõpetamist tahaks Vainumäe töötada kaitseväe logistika­valdkonnas: “Kuna staabi- ja tagalakompanii ülesanne on toetada pataljoni igapäevaselt nii rahu- kui sõja ajal, siis selle üheks valdkonnaks on logistika. See hakkas mulle mu praeguses töös üha rohkem huvi pakkuma.”
Kunstiakadeemiast kaitseväkke
Sven Luik, kes on kaitseliidu Lääne maleva kompaniiülem, käis mullu Iraagis välis­missioonil, millele eelnes kuus kuud väljaõpet, kus ta oli 12 kaitseliitlasest koosnenud rühma Estguard 4 ülem. “Karjääri jooksul ongi see vast mu kõige värvikam mälestus – kogu Estguard 4 rühm oli väga motiveeritud, nagu kaitseliitlased ikka,” tõdes Luik. Järgnes pool aastat teenistust Iraagis, kus rühma ülesandeks oli sealsete NATO liikmete toetamine, näiteks konvoide ja objektide julgestamine ja patrullimine.
Luik on varem õppinud Eesti kunstiakadeemias arhitektuuri ja linnaplaneerimist. “Ruumiline mõtlemine ja visualiseerimine on minu töövaldkonnas head omadused,” ütles ta. “Visualiseerides saab vajadusel inimestele igasuguseid asju selgeks teha, kas siis väljaõppes või muidu tööl.”
Pärast kunstiakadeemiat läks Luik ajateenistusse ja liitus hiljem kaitseliiduga. Viimased viis aastat on ta olnud tegevteenistuses. “Kuigi paljude inimeste jaoks on kaitseliidus olemine lihtsalt hobi, siis minu jaoks sai sellest lõpuks töö, aga kui midagi südamega teha, siis eks nii ongi,” selgitas ta oma karjääri­muutust.
Kaitseväest suunati ta nüüd akadeemiasse õpingutele. Kõigepealt tuli käia katsetel ning sisse saada ja see õnnestus. Luik ütles, et kuigi peab nüüd oma Hiiumaa elukorralduse selja taha jätma, loodab ta, et saab akadeemiast hea väljaõppe. Koolis on kaks tuttavat juba ees – Luik on varem kokku puutunud nii Marek Vainumäe kui Mart Voolaiuga.
Magistriõppe läbinud kaitse­väelased saavad kõigi nõuete täitmisel kahe aasta pärast majori auastme.

DEMI KRUUSMANN
Hiiu Lehe suvepraktikant

Veel lugemist: