Connect with us

Transport

Kohus külmutas Leedo firmale toetuse maksmise

Lisaks Saarte Liinidele ligi miljoni euro suuruse võla tagatiseks parvlaeva St. Ola varasemale arestimisele külmutas kohus neljapäeval Väinamere Liinidele mõeldud riigipoolse viimase ehk ligi 300 000 euro suuruse ühistranspordi­toetuse maksmise.
ASi Saarte Liinid juhatuse esimehe Villu Vatsfeldi sõnul pöördus Saarte Liinid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poole Väina­mere Liinidele ettenähtud ühistransporditoetuse teemal juba enne St. Ola arestimist.
Ministeeriumi ja Väinamere Liinide vahel sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise leping nägi ette toetuse konkreetsed sihtotstarbed, mille hulka kuuluvad ka sadama­teenused ja -tasud.
“Teatasime ministeeriumile, et maksumaksja raha ei jõua sihtotstarbeni ehk meieni ja pöördusime kohtusse väljamakse peatamiseks,” selgitas Vatsfeld Meie Maale.
Ka MKM avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda sõnul võib vedaja sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu kohaselt kasutada talle makstud ühistranspordi­toetust vaid lepingus nimetatud otstarbel, sealhulgas sadamatasude ja -teenuste eest maksmiseks.
“Vastavalt lepingule oleme palunud Väinamere Liinidelt kinnitust, et nad on ka päriselt neid kulusid kandnud, mille eest riigilt hüvitist küsivad. Vastavat kinnitust me Väinamere Liinidelt siiani saanud ei ole,” ütles Ruuda Meie Maale.
Praegu ei saakski MKM Väinamere Liinidele dotatsiooni enam maksta, sest neljapäeval tegi kohus vastava määruse. “Tänaseks [5. jaanuariks – toim] on sellele maksele tulnud ka kohtu tõkend ehk me ei saakski seda teha,” kinnitas Ruuda.
Vastuseid ei tulnud
OÜ Väinamere Liinid heitis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ette, et ministeerium ei täida varasema operaatori OÜga Väinamere Liinid sõlmitud suursaarte sõitjateveo avaliku teenindamise lepingut ja viivitab ühistransporditoetuse maksmisega.
“Kuigi ministeeriumil puudub õiguslik alus väljamaksete tegemisest keeldumiseks, ei ole ministeerium tänaseni varasemale operaatorile
296 570 euro suurust kohustust täitnud, millele lisanduvad viivised. Riigile osutatud reisijateveo teenuse eest ühistransporditoetuse maksmise tähtaeg oli seejuures juba 20. oktoobril 2016,” väitis Väinamere Liinid oma kommentaaris [Saarte Liinide ligi miljonilise nõude kohta – toim], mille edastas küll Leedole kuuluvale ajalehele Saarte Hääl, aga mitte Meie Maale, kuigi Meie Maa saatis oma küsimused ära 3. jaanuaril.
Meie Maa ei saanud Väina­mere Liinidelt ega Saaremaa Laevakompaniilt ka neile neljapäeval dotatsiooni teemal meiliga saadetud küsimustele ajalehe trükkimineku ajaks vastuseid.
Omanikul ei ole arestimise ajal tähtsust
OÜ Väinamere Liinid peab Saarte Liinide nõuet põhjendamatuks, sest see on esitatud Väinamere Liinide, mitte parvlaeva St. Ola omanik­firma OÜ St. Ola Maritime vastu. “Seetõttu on juba ainuüksi teise äriühingu vara arestimine täiesti põhjendamatu,” märkis Väinamere Liinid kommentaaris Saarte Häälele.
Villu Vatsfeld viitab St. Ola arestimise puhul laeva asjaõigusseadusele, mis ütleb, et sadamal on õigus arestida iga laev, millega on võlg tekitatud, sõltumata sellest, kellele alus kuulub. “Ei pea taga ajama laeva omanikku, vaid arestimisega sunnitakse võla tekitanud laeva kasutajat võlga tasuma,” rääkis Vatsfeld.
Väinamere Liinid esitas möödunud aastal nõuded Saarte Liinide vastu, kuna sadamate haldaja jättis Väina­mere Liinide väitel täitmata sadamateenuste osutamise lepingust tulenevad kohustused.
Lahkuda lõuna eest maksmata
“Saarte Liinid pole võlgnevusi tasunud ja Väinamere Liinide nõuded ületavad ASi Saarte Liinid nõudeid. Seetõttu ei ole Väinamere Liinid OÜ-l võlgnevust ASi Saarte Liinid ees, kuna vastastikused nõuded on Väinamere Liinide poolt tasa­arvestatud,” leidis Väina­mere Liinid.
“See oleks sama, kui restoranis süüa lõuna ajal taldrik tellitud toiduga täiesti puhtaks ning öelda pärast, et mulle toit ei maitsenud ja ma ei maksa selle eest,” võrdles Vatsfeld.
Tema sõnul tarbis Väinamere Liinid teenust ja maksis ka arvete eest kogu lepinguperioodi jooksul ning pretensioone nad ei esitanud.
Veel mullu augustis ja septembriski lubanud firma arved ära tasuda. “Alles siis, kui kümneaastase lepingu lõpuni jäi kaks päeva, hakkas Väinamere Liinid rääkima, et lepinguga ei oldud väidetavalt pikka aega rahul,” lausus Vatsfeld.
Saaremaa Laevakompanii tegevjuht Tõnis Rihvk kinnitas “Aktuaalsele kaamerale”, et laevafirma kohustused ei ületa ettevõtte varasid ja lisas, et ka riigilt on neil veel saada arvestatav summa raha. Küll aga on nad vaidlustanud Saarte Liinide nõude omapoolsete arvetega.
Hoidub liinil olevate laevade arestimisest
“See on selline õiguslik vaidlus, mis on riigi äriühingu ehk Saarte Liinide ja Saaremaa Laevakompanii vahel. Saarte Liinidel on nõudeid meile, meil on nõudeid Saarte Liinidele. Oleme selle kohta kirjutanud alla ka ühise protokolli, et pooled hoiduvad sellistest jõhkratest aktsioonidest kuni veebruari keskpaigani. Aga nüüd siis, jah, selline üllatus,” imestas Rihvk, pidades silmas parvlaeva St. Ola arestimist.
Tema sõnul on Saarte Liinidele esitatud nõuded seotud lepinguliste kohustuste mittetäitmisega, samuti on nõudeid, mis seotud laeva vigastustega.
Saarte Liinide väitel ühtegi vaidlusega arvet esitatud ei ole, peetud on vaid kirja­vahetust, mis sisulisi tule-m­usi andnud ei ole. Ette­võtte juhatuse esimees Villu Vatsfeld kinnitab ühise protokolli olemasolu, kuid seal on hoopis kirjas, et pooled hoiduvad avalikku liinivedu [Vatsfeld rõhutab just seda osa – toim] teenindavate laevade arestimisest.
“Väinamere Liinid ja TS Laevad teatasid meile detsembri algul, et St. Ola enam liine ei teeninda. Hoidume siiani liini teenindavate aluste arestimisest,” ütles Villu Vatsfeld.
Ahto Jakson
Meie Maa

Veel lugemist:

Uudised

Kütusefirma Olerex varem ööpäevaringselt avatud Kärdla tankla sulgeb nüüd uksed juba kell 23, mis tähendab, et süüa sealt öösel enam ei saa.  Kärdla tankla...

Uudised

Kui paar nädalat tagasi pakkusid jahimehed, et vast on Hiiumaal elanud karu Saaremaale läinud, siis reedel sai Valgu kandis kinnitust, et loom pole ära...

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus tegi kolmapäeval otsuse lõpetada töösuhe Kärdla osavalla vanema Aivar Viidikuga ja juba järgmisel päeval töötas tema asemel senine Emmaste osavalla vanem Tiit...

Külalugu

Proovigu vaid keegi öelda, et  Kärdlas asuv Jaburate küla pole küla – nimi teeb kohast koha. Seda kinnitavad tunnustatud jaburoloogid.  Jaburaid on aastate jooksul...