Connect with us

Transport

Kohtuvaidlus venitab maakonnaliinide hanget

Hiiumaa vallavalitsus on mitu korda pidanud edasi lükkama maakonna bussiliinide hankepakkumiste tähtaja, kuna käimas on kohtuvaidlus praeguse vedajaga, kes pole nõus hanke tingimustega.
Hiiu maavalitsus kuulutas hanke Hiiu maakonna avalikuks bussiliiniveoks aastateks 2019-2021, mille eeldatav maksumus 1,91 mil-­
jonit eurot, välja juba mullu detsembris. Vahepeal muutis vald hankijat, kuna maavalitsus oli tegevuse lõpetanud ja tähtaeg lükkus seetõttu veebruarist märtsi algusesse.
Tähtajaks pakkumisi vald ei saanud, kuna praegune maakonnaliinide teenindaja AS Hansa Bussiliinid vaidlustas halduskohtus mitmed hanke tingimused. Hansa Bussiliinid Hiiumaa osa­konna juht Martin Kagadze ütles lehele, et hanke­tingimustes oli mitmeti­tõlgendatavaid punkte.
Halduskohus jättis 4. mail toimunud istungil Hansa Bussiliinid kaebuse rahuldamata täies ulatuses. Lisaks mõisteti Hiiumaa valla kasuks välja suur osa menetlus­kuludest.
Hiiumaa valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak nentis, et hange on veninud ning on arusaamatu, miks praegune vedaja protsessib. Pihlak oli rahul halduskohtu otsusega ja avaldas lootust, et vald saab nüüd hankega edasi minna.
Päris kindel see veel pole, sest Hansa Bussiliinidel on aega kümne päeva jooksul ehk hiljemalt 14. maiks esitada apellatsioonkaebus Tallinna ringkonnakohtusse.
Hansa Bussiliinid juhatuse esimehe Andres Puskari kommentaari lehe trükki­mineku ajaks saada ei õnnestunud.
Kohtu seisukohad
Kohus nõustus põhimõtteliselt kõigi Hiiu valla seisu­kohtadega. Näiteks, et hankija ei pea teadma pakkujate teenuse osutamise karakteristikuid st mitut bussi kasutatakse, mitut bussijuhti kasutatakse, mis on ühe või teise bussijuhi konkreetne tööaeg jne. Kohus leidis, et need on näitajad, mida sisustab pakkuja.
Pakkujal tuleb selle hankelepingu punkti järgi tagada istekoht igale sõitjale, kuid seda üksnes reisi keskmise täituvuse tingimustes. Kaebaja saab seda pakkumuse koostamisel arvesse võtta. Keskmise täituvuse tingimustes igale sõitjale iste­koha tagamine ei ole iseenesest ebamõistlik nõue.
Ka nimetas kohus kaebaja hirmu kõikide busside suuremate vastu vahetamise vajaduse tekkimise osas utreerituks ja põhjendamatuks.
Samuti leidis kohus, et pole mingisugust põhjust pidada hankijat praegusel juhul pakkumuste vastavuse hindamisel ebapädevaks.
Hiiumaa valda esindanud advokaat Erki Fels advokaadibüroost PricewaterhouseCoopers Legal ütles, et kaebaja ei saa hanke­dokumentide vaidlustamise kaudu kaubelda enesele soodsamaid hankelepingu tingimusi. “Juhul, kui kaebaja leiab, et konkreetse hankelepingu tingimused ei ole talle vastuvõetavad, on kaebajal alati õigus hankes osalemisest loobuda,” ütles Fels vallavalitsusele saadetud kohtuotsuse selgituses.
Ka ei ole riigihangete vaidlustus­komisjoni ega kohtu pädevuses hankijale ette kirjutada hankelepingu tingimusi.
Samuti ei kohusta riigihangete seadus hankijat nägema ette liinikilomeetri hinna indekseerimist ega ole alust pidada veomahu 20protsendilist muutmist sisaldavaid lepinguprojekti punkte tüüptingimustena tühiseks. “Kuivõrd muudatuste põhjus, muudetavad näitajad ja muudatuste piirid on hankelepingu projektis üheselt sätestatud, ei ole kõnealusel juhul tegemist ka ühepoolsete muudatustega,” selgitas Fels.

Veel lugemist:

sport

Hiiumaa hobusel Mister Tondil jäi Al Ula kõrbes 120 km pikkune teekond küll lõpuni läbimata, kuid treener on tulemusega rahul. Mister Tondiga sõitis kõrbes...

Uudised

Maa-amet teatas äsja, et Eesti sai sünnipäeva eel 95 saare võrra rikkamaks. Ka Hiiumaa ümbrusesse on lisandunud kümmekond väikest saarekest, laidu – näiteks Hagaste...

Digileht

Esmaspäevast alates Hiiumaad katnud paksu udu tõttu jäid teisipäeval ära kõik Kärdla-Tallinn lennud. Lõplikult taandub udu neljapäevaks. Udu on nii tihe, et näiteks Heltermaa...

Politsei

Hellamaa külas juhtus eelmisel kolmapäeval õnnetus, kus aedikust välja pääsenud ja sõiduteele jooksnud hobustele sõitis otsa auto. Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul mõlemad...