Jälgi meid

Uudised

Koduõppel “läks kaduma” seitse last

Haridus- ja teadusministeerium kogus andmeid eriolukorra ajal distants­õppel mitteosalevate õpilaste kohta. Need olid juhtumid, kus lapse ja lapsevanemaga ei olnud kontakti saanud ei õpetaja ega kooli juhtkond.
Hiiumaa valla haridus­spetsialist Ivi Remmelg ütles, et andmekorje tulemusena selgus, et meie põhikoolides oli ajavahemikus 30. märtsist 3. aprillini õppetöös mitteosalevaid õpilasi seitse, sama palju oli neid ka perioodil
6.–9. aprillini.
Kokku õpib Hiiumaa üldhariduskoolides käesoleval õppeaastal 831 last, neist põhikoolides 717.
“Kõik koolid pingutavad selle nimel, et eriolukorras õpilased distantsõppesse kaasatud oleks. Samas seab eriolukord piirid, milliseid täiendavaid meetmeid saab rakendada, ilma et kellegi tervist ohtu seaks,” märkis Remmelg.
Ministeeriumi koostatud küsimustik hõlmas nii alg- ja põhikooliosa kui ka gümnaasiumide statsionaarse õppe õpilasi. Kogutud andmete põhjal hinnatakse, kas ja milliseid sekkumis­meetmeid on vaja, et ennetada distantsõppes mitte­osalevate laste ja noorte mahajäämist, õpiraskusi ja haridustee katkestamist.
Haridusspetsialist lisas, et küsimustik ei eristanud õpilasi kooliastmete kaupa, seega ei saa mitteosalejaid selliselt välja tuua.

Veel lugemist:

Uudised

Ehkki suurem osa Sõru muuseumi külastajatest on saarele saabunud turistid, leiab direktor Frank Lukk, et uued näitused – kollaažpildid ümbruskonnast ja mootorpurjeka Alari lugu...

Uudised

Spordi elutööpreemia saajal Hannes Maaselil (70) huumorimeelt jagub, nagu ka enese­irooniat. Preemiat kätte saades kordas ta oma sõbra Andres Maari sõnu püha­päeva hommikul võrkpallitrenni...