Connect with us

Uudised

Koalitsioon sõi aastapäevakringlit opositsioonita

Hiiu valla võimukoalitsioon jäi neljapäevase erakorralise istungi järel üksi jagama valla esimese aastapäeva kringlit.
Neljapäeva, 30. oktoobri istungil arutas vallavolikogu erakorralisel istungil valla allasutuste liitmist, mis peab teoks saama juba 1. jaanuarist. Opositsioon tegi mitu katset protsessi peatada, kuid koalitsiooni hääletamismasin töötas.
Erakorralisel istungil võeti ette nelja ühendasutuse – Hiiu valla kultuuri- ja vaba aja keskuse, Hiiu valla raamatukogu, Hiiumaa noorsootöö keskuse ning Hiiu valla sotsiaalkeskuse – põhimäärused ja moodustamise eelnõu.
Opositsioon tegi ettepaneku kultuuri- ja vaba aja keskuse, raamatukogu ja noorsootöökeskuse moodustamise ja põhikirjade arutelu päevakorrast välja võtta, kuna volikogu juhtiv-komisjon st haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon neid ei toetanud.
Vallavanem Georg Linkov ütles, et vallavalitsus komisjoni ettepanekuid – põhimääruste eelnõud esimesest lugemisest välja võtta – ei toetanud. Kuna leiab, et need on piisavalt valmis, et neid esimest korda lugema hakata ja tulla nende kinnitamise juurde tagasi novembri lõpus.
Häältega viis poolt, kaheksa vastu, läks päevakord arutamisele siiski algsel kujul.
Opositsioon vastu
Volikogu esimees Jaanus Valk teatas, et eelarve ja majanduskomisjon toetas eelnõusid ja soovitas asutuste liitmisotsuse jõustumise päevaks märkida
4. novembri. See tähendab tänase kuupäeva.
Opositsioonis olev Reformierakonna liige Artur Valk teatas, et tema asutuste liitmist ei toeta: “Minu arvates on see vastuolus meie ühinemislepinguga, millel on väga selged tähtajalised raamid – see lõpeb 2017. aastaga.” Ta viitas, et ühinemislepingus on liidetavad asutused üles loetud kui Hiiu vallas olemasolevad. Pärast liitmist pole need enam iseseisvad ja tegutsevad uue, ühise nime all.
Reformierakondlane Jüri Ojasoo ütles, et kuna volikogu peaks põhimõtteliselt lähtuma komisjonide seisukohtadest, tegi ta ettepaneku viia eelnõust välja punktid, mida juhtivkomisjon ei aktsepteerinud.
Ojasoo lisas, et 1. jaanuar pole mingi oluline tähtaeg ning arutelu tuleks jätkata ja muudatused teha alles siis, kui kõik osapooled on saanud oma arvamuse välja öelda. Ta pakkus, et eelnimetatud asutuste liitmise üle tuleks korraldada ka laiem arutelu.
“Kui me koondame juhtimise Kärdlasse, võtame ära väga palju kogukondlikust kaasamisest. Me teeme sellele piirkonnale võib olla ise aimamatagi haiget, sest nemad tahavad ise oma tegemisi otsustada. Ma arvan, et see ei ole hea algus kahe omavalitsuse liitumisele,” ütles valimisliidu Vabad Hiiumaa Kodanikud liige Inge Talts ja  tegi ettepaneku menetleda asutuste ühendamise eelnõu kahel lugemisel.
Opositsioon lahkus
Enne opositsiooni ettepanekute hääletamist võttis koalitsioon Aivi Telviku ettepanekul kümneminutilise vaheaja. Mitte kõik koalitsiooni liikmed ei läinud kõrvalruumi nõu pidama, kuid pärast tagasitulekut hääletas koalitsioon, üheksa viie vastu, nii Ojasoo kui Taltsi ettepaneku maha.
Artur Valk tuletas veel kord meelde, et juhtivkomisjon eelnõusid ei toetanud. “Hääled jagunesid väga selgelt – üks oli poolt, et neid menetleda, ülejäänud vastu,” ütles Artur Valk. Ta leidis, et juhtkomisjoni rolli on pisendatud ning teatas, et “mitte vaadata neid rahulolevaid nägusid, mina lahkun volikogust.”
Talle järgnesid Inge Talts, Ants Vahtras ja Tarmo Rajang. Opositsioonist jäi paigale Jüri Ojasoo, kes järgmiste eelnõude hääletamisel oli erapooletu.
Koalitsiooni poolthäältega suunati kõik põhimääruste eelnõud ilma ühegi küsimuseta teisele lugemisele.
Jaanus Valk teatas, et põhimääruste muutmiseks-täiendamiseks on aega 13. novembrini, soovituslikult 10. novembrini, et komisjonid neid menetleda jõuaks Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni juht Margit Kagadze tänas Jüri Ojasood jäämise eest ja vabandas, et juhtivkomisjoni istungilt puudus hääletamise ajal neli liiget. Ta väitis, et nende seas oli ka neid, kes eelnõusid toetasid.
Pärast istungit pakkus volikogu esimees sünnipäevakringilt – täpselt samal päeval möödus aasta Kärdla linna ja Kõrgessaare valla ühinemisest.
Kes otsustasid?
Koalitsiooni poolel hääletasid Toivo Saue, Tiit Harjak, Annely Veevo, Indrek Ulla, Hüllo-Kristjan Simson – kõik IRList – ning Aivi Telvik,
Jaanus Berkmann, Jaanus Valk, Margit Kagadze ja Imre Kivi valimisliidust Üks Hiiumaa.
Opositsiooni poolel hääletasid keskerakondlased Tarmo Rajang, Ants Vahtras, valimisliidust Vabad Hiiumaa Kodanikud Inge Talts ning Jüri Ojasoo ja Artur Valk Reformierakonnast.
Istungilt puudusid sotsiaaldemokraadid Ivo Eesmaa ja Lembit Vainumäe, Aili Küttim valimisliidust Üks Hiiumaa ja Triin Salin IRList.
Muudatusettepanekud surus koalitsioon Hiiu valla esimesse arengukavasse, mis kinnitati kaks nädalat varem, 16. oktoobril. Talts ütles tol istungil, et nii põhimõtteliste muudatuste tegemine tulnuks arengukavasse kohe sisse kirjutada, et avalikkus saanuks plaanide osas kaasa rääkida. Nüüd tuli asutuste liitmine arengukavasse kahe lugemise vahel komisjoni ettepanekuna ja hääletati volikogus koalitsiooni enamushäältega sisse.
Valla kodulehel selgitatakse, et liitmise põhjuseks on “viia kahe omavalitsuse liitumise sisuline pool vastavusse juba eelnevalt vastuvõetud arengukavaga”.

Veel lugemist:

Digileht

Hiiu Leht 5. märtsil Uus riigimaja tuleb rahva keskele Vaidlus Saarnaki üle: süüdistused ja vastulaused Noored rändasid 48 tunniga 90 kilomeetrit Piret Kalda mitte...

Politsei

Politsei alustas eelmisel nädalal kriminaalmenetlust, sõiduki omavolilise kasutamise osas, kui neljapäeval võttis 35-aastane naine ilma omaniku loata enda kasutusse sõiduauto BMW.  Paar tundi hiljem...

Uudised

Hiiumaa esindaja Eesti Saarte Kogus Riho Rahuoja tegi vallavolikogu eestseisusele ettepaneku organisatsioonist välja astuda, kuna selle tegevus keskendub pigem väikesaartele.  Saarte Kogu fookuses on...

Uudised

TS Laevade reisiparvlaevad tegid möödunud aastal mandri ja suursaarte vahel ligi 23 000 reisi ehk 0,6 protsenti rohkem kui aasta varem. Piletimüügitulu ulatus 14,7...