Connect with us

Uudised

Keskkonnasõbraliku kohaliku omavalitsuse tiitli pälvis Saaremaa vald

KESKKONNATEHNIKA
Teiste kandidaatide seas tõusis Saaremaa esile mitme­kesise keskkonnaprogrammiga, mida saatis väga tasemel kommunikatsioon, ütles keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt 11. novembril toimunud säästva arengu foorumil auhinda üle andes.
Tunnustust väärinud tegevustest tõi žürii välja järgmist: liigirikaste poollooduslike koosluste taastamine, energia­tõhusate lahenduste kasutamine, keskkonnahoidlikud riigihanked, veekogusid tervendavad ja kalade rände­tingimusi parandavad projektid, sündmusteks jäätmete liigiti kogumise süsteemide laenutamine ja nõuetele vastava joogivee- ja reoveekäitluse rajamise toetamine.
“Esile võib tuua näiteks ohtlike jäätmete kogumisringe, mitmete külade ja alevike tänavavalgustuste uuendamist, lasteaedade energiatõhusamaks muutmist või soojus­võrkude uuendamist,” lisas KIKi juhataja Andrus Treier. Au­hinnaks sai Saaremaa vald 50 000 eurot keskkonna­alasel koolitusel osalemiseks, avaliku sündmuse korraldamiseks või keskkonna­heaolule kaasa aitava investeeringu toetamiseks.
12 kandidaadi seas oli ka Hiiumaa vald, eelkõige tänu arengutele jäätmekäitlussüsteemis, aga ka keskkonna­teadlikuma sündmustekorralduse ja ehitusprojektide ning küttesüsteemide vahetamisega. Meelis Münt märkis, et kuigi üldvõitjaid sai olla vaid üks, väärivad tunnustust absoluutselt kõik kandideerinud omavalitsused. “Kõik nad on andnud kohalikul tasandil suure panuse keskkonna hüvanguks ning valmis tegema veelgi rohkem,” lausus Münt lootes, et kõik osalenud vallad jätkavad oma tublit tööd.
Konkursil osalejaid hinnati viies valdkonnas: ring­majandus, looduskaitse, kliimamuutuse leevendamine ning nendega kohanemine, vesi, keskkonnateadlikkus.

Veel lugemist:

Galerii

Laupäeval Käinas toimunud Hiiumaa kevadlaadale tõi ilus ilm kokku 43 erinevat müüjat. Laada korraldanud Hiiumaa Tarbijate Ühistu juhi Kaja Antonsi sõnul läks laat igati...

Uudised

Kui volikogu istungitel on tavapäraselt rohkem küsimusi opositsioonil, siis seekord pommitas vallavalitsust kriitiliste küsimustega äsja osavallavanema ametist vabastatud reformierakondlane Aivar Viidik. Aivar Viidiku sõnavahetused...

Arvamus

Turismihooaeg on vaikselt ent järjekindlalt lähemale nihkumas. Ainult kohane tundub küsida – mis on sinu jaoks see midagi, mida iga külaline võiks, peaks tahtma...

Uudised

Möödunud laupäevast alates tegutseb Kärdlas mittetulunduslik ühendus, millele asutajad andsid nimeks Kärdla Linna Selts. Tegu on seltsiga, mille liikmed toetuvad omaalgatusele ja seavad eesmärgiks...