Connect with us

Uudised

Keskkonnaamet maavanema ettepanekut ei toeta

Maavanem Riho Rahuoja tegi keskkonnaministeeriumile ettepaneku lubada metssigu küttida jahikeelualadel, et suuta lasta 2015/2016 jahihooajal ette nähtud 1200 isendit. “Aegade jooksul ei ole Hiiumaal sellisel hulgal metssigu kütitud ja selle mahu küttimine on tõsine väljakutse Hiiumaa jahimeestele,” leiab maavanem, kelle hinnangul raskendavad rohked jahikeelualad seatud eesmärgi täitmist.
Nii on jahipidamine keelatud Tahkuna looduskaitseala (LKA) Lehtma loodusreservaadis, sama LKA Lepaniidi, Järidemetsa ja Lõimastu sihtkaitsevööndis (SKV), Pihla-Kaibaldi LKA Kaibaldi ja Pihlasoo SKVs ning Kõpu LKA Kaleste, Linnaru ja Ohama SKVs. Ilma Lehtma loodusreservaadita on see kokku
5423 ha ja moodustab 5,3protsenti Hiiumaa pindlast.
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja Kaja Lotman nentis Hiiu Lehele saadetud kommentaaris, et  nimetatud loodusreservaadis ja SKVdes on tõepoolest metssea küttimine keelatud, kuna nende alade kaitse eesmärgiks on seatud looduslike protsesside kaitsmine. “Need eeskirjad on kinnitatud aastatel 2006–2007 ja nende muutmine on küll kavas, aga mitte esmajärjekorras,” selgitas Lotman.
Loodusobjektide kaitseeeskirjad on vabariigi valitsuse tasandi õigusaktid, mille muutmiseks on kehtestatud looduskaitseseaduses eraldi protseduur. Viimaste aastate praktika näitab, et kaitseeeskirjade muutmine võtab aega vähemalt kolm aastat. Lotman viitas, et kaitseeeskirja muutmisele eelneb põhjalik ekspertiis, mistõttu ei ole kiire lahenduse saamine realistlik, kuid jahipidamise kitsendustele on siiski leevendust oodata. Ta tõi näiteks menetluses oleva Pihla-Kaibaldi LKA eeskirja eelnõu, milles leevenduse ettepanekud tehtud.
Hiiumaa jahimehed on viimase seitsme aasta jooksul küttinud keskmiselt 900 metssiga aastas. Paremad aastad on olnud 2009, mil kütiti 1013 metssiga, ja 2012, mil kütiti
1015 metssiga. Lotman leidis, et seega ei tohiks ka ettenähtud
1200 metssea küttimine osutuda väga keeruliseks.
Ta lisas, et eesmärgiks ei ole ju metssigade täielik hävitamine Hiiumaal ja viimaste sigade otsimine kaugetest reservaadinurkadest, vaid üldise populatsioonitiheduse vähendamine, et vähendada seakatku levikut.
“Ilmselt ei ole senine küttimisaktiivsus olnud siiski piisav, sest keskkonnaamet saab pidevalt kaebusi põldude ja ka taluõuede rikkumise kohta,” märkis Lotman.
Lotman ütles, et Hiiumaa jahimehed on ettenähtust küttinud juba veerandi. Ta avaldas lootust, et ajujahi algusega 1. oktoobrist saavutatakse seatud eesmärk.

Veel lugemist:

Uudised

Kui paar nädalat tagasi pakkusid jahimehed, et vast on Hiiumaal elanud karu Saaremaale läinud, siis reedel sai Valgu kandis kinnitust, et loom pole ära...

Taskuhääling

Hiiumaal toimub neil päevil 16 riigi osalusel miinitõrjeoperatsioon Open Spirit 2024. Miinijahtimisest ja mereväest rääkis köik jütud ära Eesti Mereväe miinisõja divisjoni ülem Ott...

Huudised

Eelmisel nädalal Kõrgessaares Utoopia Nr 9 külalistemajas avastatud vargus lahenes tänu vihjetele ja pühapäeva hommikul jõudis Toivo Pildi teos Utoopi seinale tagasi. “Pilt oli...

Uudised

Nelja Nurga Galeriis avati 4. aprillil Maret Kukkuri esimene isikunäitus “Fragmendid“. Näitus koosneb Itaalias veedetud aastate (2017–2022)  jooksul tehtud kahekümnest  fotost, mis on temaatiliselt...